Skip to main content
main-content
Top

18-09-2018 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Leefstijl als nieuwe aanpak voor gewrichtsaandoeningen

Martin van der Esch benoemd tot bijzonder lector HvA en ReadeMensen hebben steeds vaker meerdere chronische ziekten naast elkaar; in Amsterdam geldt dat al voor ruim 32 procent van de bevolking. En dat geldt ook voor gewrichtsaandoeningen, die vaak voorkomen in combinatie met hart- en vaatziekten. Het nieuwe lectoraat Gewrichtsaandoeningen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en revalidatie- en reumatologiecentrum Reade Amsterdam gaat deze relatie onderzoeken. Ook wordt gekeken hoe gewrichtsaandoeningen behandeld kunnen worden door leefstijl te beïnvloeden. 

"Als we écht winst willen behalen, dan moeten we leefstijl veranderen", zegt Martin van der Esch, die deze week is benoemd tot bijzonder lector Gewrichtsaandoeningen bij de HvA en Reade. Van der Esch buigt zich over de zorg aan patiënten met gewrichtsaandoeningen in samenspraak met een interprofessioneel team van studenten en onderzoekers van de HvA, Amsterdam UMC en Reade.

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een chronische gewrichtsaandoening, zoals artrose of reumatoïde artritis, en velen van hen hebben pijn en worden erdoor beperkt in hun dagelijks leven. Dat heeft ook sociaaleconomische gevolgen, zegt Martin van der Esch: “Deze mensen zijn vaker ziek, en verzuimen regelmatig van werk.”

Aanpak tot nu toe: medicijnen

De behandeling van chronische gewrichtsaandoeningen bestaat voor een belangrijk deel uit medicijnen voor reumatoïde artritis; voor artrose zijn er geen effectieve medicijnen. Toch signaleren onderzoekers dat mensen ondanks medicijnen in functioneren achteruitgaan. 

Dat komt omdat ook leefstijlrisico’s en andere factoren samenhangen met gewrichtsaandoeningen die niet met medicijnen verholpen worden. Zo zien artsen vaak de combinatie met een te hoog cholesterolgehalte, met cardiovasculaire aandoeningen of psychosociale problemen. Roken, weinig bewegen, obesitas en ongezond eten verergeren de ziektelast van gewrichtsaandoeningen.

Nieuwe aanpak: leefstijl

Hoe gewrichtsaandoeningen behandeld kunnen worden door de leefstijl van patiënten te beïnvloeden is nog onvoldoende onderzocht. Dit wordt daarom een belangrijke focus van het nieuwe lectoraat. De onderzoekers kijken onder meer naar de invloed van beweging en voeding, om patiënten beter te laten functioneren.

Mensen met artrose of reumatoïde artritis hebben relatief vaker cardiovasculaire aandoeningen, zoals bloedvatvernauwing - de grootste risicofactor voor een hart- of herseninfarct. Omdat deze relatie nog onvoldoende is onderzocht wordt dit een onderzoeksonderwerp van Van der Esch en zijn team.


Slijtage is een verkeerd woord

Dat mensen met gewrichtsaandoeningen vaak ook zwaardere beroepen hebben uitgeoefend, zoals stratenmaker, ligt volgens Van der Esch niet zo simpel. "We zien dat juist mensen in deze beroepen vaak een ongezonde leefstijl erop nahouden, vaker obesitas hebben en naast hun werk niet actief zijn."

In Amsterdam zijn bovendien groepen  mensen die minder bewegen dan ze zouden moeten, en die daardoor vaker last hebben van gewrichtsaandoeningen. Bijvoorbeeld ouderen, laagopgeleide mensen en vrouwen met migratieachtergrond. Het lectoraat richt zich ook op psychosociale en gedragsmatige componenten die bij deze risicogroepen meespelen. "Slijtage is een verkeerd woord, want veel ouderen denken: iets dat versleten is, breekt. Het zorgt ervoor dat mensen bewegen mijden", aldus Van Esch. Ook zien sommige groepen gezondheid als iets dat buiten henzelf ligt.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Aanbevolen

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Bewegingsapparaat

Het bewegingsapparaat heeft een functionele samenhang. Het is daarom zinvol om bij mensen met klachten van het bewegingsapparaat altijd een uitgebreid onderzoek te doen en de aandacht niet alleen te richten op het aangedane gewricht. Da


Aanbevolen

2011 | wo | Boek

Diagnostiek van alledaagse klachten

Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen

Diagnostiek is een van de lastigste aspecten van de medische praktijk. Veelal worden klachten en symptomen beoordeeld op basis van de ervaringen die behandelende artsen in hun eigen praktijk hebben opgedaan zonder dat hieraan een wetenschappelijkeOnze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Gerelateerde thema‘s

Beeldrechten