Skip to main content
main-content

16-11-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Dyspneu in palliatieve fase

Dyspneu is in de palliatieve fase van patiënten met een maligniteit in het algemeen en bij het longcarcinoom in het bijzonder een frequent optredend symptoom, dat de kwaliteit van het leven ernstig kan beïnvloeden.

In een speciale e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze behandelen. Daarbij is niet alleen aandacht voor medicamenteuze therapie, maar ook voor existentieel lijden, psychische problematiek en sociale factoren.

De e-learning duurt ongeveer een uur en is geaccrediteerd voor 1 punt door Bureau Cluster 1.

Leerdoelen

Na het maken van deze module: kent u de belangrijkste oorzaken van benauwdheid bij gevorderde kanker kent u de verschillende mogelijkheden van niet-medicamenteuze behandeling van benauwdheid bij gevorderde kanker heeft u meer inzicht in de medicamenteuze behandeling van benauwdheid bij gevorderde kanker kent u de behandeling van longembolieën bij een gevorderde maligniteit kent u de behandeling van het vena cava superior syndroom heeft u inzicht in de symptomatische behandeling van benauwdheid bij een terminale patiënt.

Aanbevolen

09-06-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit

In deze e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze te behandelen.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.