Skip to main content
Top

09-06-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit

Accreditatie is verlopen

Lees het   bijbehorende artikel

Dyspneu is in de palliatieve fase van patiënten met een maligniteit in het algemeen en bij het longcarcinoom in het bijzonder een frequent optredend symptoom, dat de kwaliteit van het leven ernstig kan beïnvloeden. In deze e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze behandelen. Daarbij is niet alleen aandacht voor medicamenteuze therapie, maar ook voor existentieel lijden, psychische problematiek en sociale factoren.

Leerdoelen
Auteur
Accreditatie
E-learningmodule maken?