Skip to main content
main-content
Top

16-03-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

De meerdere mogelijke oorzaken van bloed in sperma

Hemospermie (bloed in sperma) is voor veel patiënten een alarmerend fenomeen dat ongerustheid en veel vragen oproept. Patiënten denken snel aan een kwaadaardige aandoening of infectieziekten (onder andere soa’s). Er is echter een grote verscheidenheid aan urogenitale afwijkingen mogelijk.


Bij 40 procent van de patiënten is bloed in het sperma de enige klacht. Bij 6 van de tien mannen met bloed in het sperma zijn er ook andere klachten, zoals branderige mictie, pijn bij het orgasme of bloed in de urine. Auteurs Ron Glotzbach, Arie Knuistingh Neven en Just Eekhof schrijven in Huisarts en Wetenschap (2/2009) dat cijfers over de incidentie bij Nederlandse huisartsen niet bekend zijn. Wel zijn er cijfers uit een Amerikaans onderzoek onder mannen ouder dan 40 jaar. Van hen meldde 0,5% hemospermie. Grof geschat zal de huisarts gemiddeld één patiënt per jaar op het spreekuur krijgen. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar.

Oorzaak

In 39 procent van de gevallen is een ontsteking, zoals prostatitis, urethritis posterior en vesiculitis seminalis de oorzaak. Minder frequente oorzaken zijn neoplasmata, zoals prostaatcarcinoom en carcinoom van de vesiculae seminalis. Trauma’s (prostatectomie, prostaatbiopsie), vaatanomalieën van de urethra, urethrastrictuur, tuberculose, bilharzia zijn zeldzame oorzaken van bloederig sperma.

Diagnostiek

De anamnese dient duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken. In de eerste plaats vraagt de huisarts wanneer de klacht is begonnen en of deze eenmalig was of niet. Hij vraagt naar frequentie van de coïtus en/of masturbatie, pijn bij orgasme of bijkomende klachten over ontsteking van de prostaat, urethra of blaas, zoals afscheiding uit urethra, mictieklachten en macroscopische hematurie. Verder vraagt hij naar klachten over een bemoeilijkte mictie, zoals een slappe straal, nadruppelen en niet goed kunnen uitplassen, en of er een recent trauma of een operatie van het urogenitale stelsel is geweest. Hij moet ook vragen naar infecties in het verleden, zoals tuberculose en gonorroe. Als laatste moet hij de mogelijkheid overwegen dat postcoïtum ‘bloed in het sperma’ een gynaecologisch probleem kan zijn.

Behandeling van incidentele hemospermie

De auteurs vonden geen gecontroleerd onderzoek. Het beleid berust op consensus. Indien bij verder onderzoek geen afwijkingen werden gevonden, kon uit literatuuronderzoek worden geconcludeerd dat bij personen jonger dan 40 jaar geruststelling en ‘watchfull waiting’ een verantwoorde optie is. Bij oudere mannen, waarbij men 40 jaar als leeftijdsgrens aanhoudt, is uitgebreider (urologisch) onderzoek de aangewezen behandeling.

Lees meer in Huisarts en Wetenschap 2/2009.

Bron: Huisarts en Wetenschap

Tip

Aanbevolen

01-05-2005 | Artikel | Uitgave 5/2005

Urineweginfecties bij de man: cystitis, acute prostatitis, pyelonefritis

De incidentie van bacteriële urineweginfecties is bij mannen beduidend lager dan bij vrouwen, maar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. De diagnostiek berust naast een goede anamnese vooral op het aantonen van bacteriurie met behulp van de nitr…

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten