Skip to main content
main-content
Top

04-05-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Anemie classificeren naar oorzaak en niet op grond van waarschijnlijkheden

Casus

Een vrouw van 29 jaar bezoekt de huisarts wegens vermoeidheid. Haar omgeving vindt haar bleek. Zij vertelt altijd wat pips te zien, nooit ziek te zijn en geen medicijnen te nemen. Haar familie is gezond, ze is enig kind. Lichamelijk onderzoek levert geen bijzonderheden op. Het Hb-gehalte, bepaald door de doktersassistente, is 6,6 mmol/l. Verdere navraag leert dat zij goed eet, geen bloedverlies heeft anders dan bij wat heftige menstruaties. 


Er wordt ferrofumaraat voorgeschreven. Na acht weken is het Hb nog steeds laag: 6,8 mmol/l. Het huisartsenlaboratorium wordt ingeschakeld. De anemie blijkt microcytair, het ijzergehalte (ferritine ) is normaal. Nader onderzoek leert dat er sprake is van een heterozygote bètathalassemie. De familie blijkt oorspronkelijk, vele generaties geleden, uit Italië te komen. De ijzermedicatie wordt gestaakt.

De casus leert dat een bloedarmoede altijd moet worden geclassificeerd naar de oorzaak en dat niet behandeld moet worden op grond van waarschijnlijkheden, in dit geval op de aanname dat een anemie bij een menstruerende vrouw wel als reden ijzergebrek zal hebben.

Bron: Hematologie

Tip

Aanbevolen

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Anemie

De casus leert dat een bloedarmoede bloedarmoede altijd moet worden geclassificeerd naar de oorzaak en dat niet behandeld moet worden op grond van waarschijnlijkheden, in dit geval op de aanname dat een anemie bij een m

Aanbevolen

2016 | Boek

Geneesmiddeleninformatie

Aanbevolen

2009 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Farmacotherapie in de apotheek

Geneesmiddelen zijn voor artsen en patiënten de belangrijkste manier om ziekten en klachten te behandelen. In het basiswerk Farmacotherapie in de apotheek wordt de wijze waarop geneesmiddelen werken, hun bijwerkingen en hun wisselwerkingen met de pat


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten