Skip to main content
main-content

15-12-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Cremasterreflex niet langer aanbevolen bij diagnostiek epididymitis

Het testen van de cremasterreflex wordt niet langer aanbevolen als diagnostiek voor de huisarts bij patiënten met acute scrotale klachten. Dat staat in de herziene NHG-Behandelrichtlijn over acute epididymitis bij volwassenen, die op de NHG-website online is gezet. De richtlijn is één van de herziene  richtlijnen, naast de behandelrichtlijnen over, tetanusprofylaxe en endocarditis profylaxe.

De NHG-Behandelrichtlijnen acute epididymitis gaat in de nieuwe versie expliciet over volwassenen. De keuze voor de leeftijdsgrens is gemaakt omdat torsio testis, als belangrijkste differentieel-diagnostische overweging bij acute epididymitis, vooral voorkomt bij patiënten onder de 18 jaar.

Een laatste belangrijkste wijziging is dat de voorkeur uitgaat naar een behandeling met (lev)ofloxacine, omdat dit zowel werkzaam is bij een epididymitis die veroorzaakt is door een urineweginfectie als bij een epididymitis die veroorzaakt is door de meest voorkomende soa’s.

Tetanusprofylaxe

De belangrijkste wijziging in de herziene NHG-Behandelrichtlijn tetanusprofylaxe is dat bij een traumatische wond de indicatie voor tetanusprofylaxe bepaald moet worden via het recent door het RIVM opgestelde Stroomschema Tetanus.

Endocarditis profylaxe

Bij de herziene NHG-Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

  • Geef volwassen risicopatiënten 30-60 minuten voor een ingreep in geïnfecteerd (huid)weefsel eenmalig oraal flucloxacilline 2 g.
  • Geef volwassen risicopatiënten 30-60 minuten voor een tandheelkundige behandeling eenmalig oraal amoxicilline 2 g (voorheen 3 g)
  • Geef bij overgevoeligheid voor penicilline of als zeven dagen voor de ingreep al penicilline gebruikt is eenmalig clindamycine 600 mg.

Focus op beleid

NHG-Behandelrichtlijnen zijn richtlijnen over kleinere onderwerpen dan de onderwerpen die besproken worden in de NHG-Standaarden. De manier waarop de behandelrichtlijnen worden ontwikkeld, volgt die van de NHG-Standaarden, zij het in een enigszins ‘uitgeklede’ vorm. De uitwerking bestaat uit korte aanbevelingen voor de praktijk, gefocust op het beleid. De belangrijkste aanbevelingen zijn onderbouwd met een literatuurbespreking in eindnoten. De behandelrichtlijnen vervangen de Farmacotherapeutische Richtlijnen.

Bron: NHG

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.