Skip to main content
main-content

07-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Claudicatio intermittens

Afhankelijk van de lokalisatie van de obstructie kan bij claudicatio intermittens ook pijn in de billen optreden, eventueel in combinatie met impotentie. De pijn kan ook in de bovenbenen zitten. Bij milde vormen van claudicatio wordt de pijn uitgelokt door een bepaalde, vrij constante inspanning en verdwijnt deze weer na één tot twee minuten rust. Bij ernstigere vormen blijft de pijn langer bestaan.


Complicaties zijn rustpijn die vooral ’s nachts optreedt – het geeft verlichting de benen buiten het bed te laten hangen – weefselverlies in de vorm van ulceraties en gangreen.

Prevalentie

In een gemiddelde Nederlandse huisartsenpraktijk hebben naar schatting 2 tot 7 van de 1000 patiënten claudicatio intermittens. Daarnaast hebben veel patiënten nog geen klachten (stadium I) of zijn ze niet met hun klachten bij de huisarts geweest. Tellen we deze mensen wel mee dan is de geschatte prevalentie van perifeer artierieel vaatlijden 25 per 1000 patiënten. Bij optimale opsporing zullen in een normpraktijk ongeveer 60 patiënten met perifeer artierieel vaatlijden worden gevonden. Hiervan hebben een kleine 30 patiënten claudicatio intermittens. Slechts de helft hiervan zoekt medische hulp.

Diagnostiek

De huisarts let tijdens het lichamelijk onderzoek van de onderste extremiteiten op de aanwezigheid van trofische stoornissen (huid, nagels, beharing) en vergelijkt de huidtemperatuur van beide voeten. Verder voelt hij per been naar de aanwezigheid van pulsaties van onder andere de arteria tibialis posterior (op de binnenenkel) en de arteria dorsalis pedis (op de voetrug). De voornaamste behandeling van de vaatvernauwing is stoppen met roken.

Lees meer in Praktische huisartsgeneeskunde 3/2016.

Bron: Het cardiovasculair formularium, een praktische leidraad

Tip

Aanbevolen

2014 | Boek

Het cardiovasculair formularium

Een praktische leidraad

Het Cardiocasculair Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisartsen, cardiologen i.o. en apothekers waarin het diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. cardiologie overzichtelijk worden beschreven.

Aanbevolen

2015 | wo | Boek

Cardiovasculaire ziektebeelden

De introductie

Cardiovasculaire ziektebeelden biedt de basiskennis die nodig is voor verdieping van het vakgebied hart- en vaatziekten. De aandacht ligt in dit boek vooral op de klinische aspecten van cardiovasculaire ziekten.

Aanbevolen

2014 | wo | Boek

Anamnese en lichamelijk onderzoek van hart en perifere arteriën

Een patiënt met een mogelijke hart- of vaatziekte heeft belang bij een zorgvuldige anamnese als uitgangspunt voor de juiste diagnose en behandeling. Het lichamelijk onderzoek gaat daarbij hand in hand met het anamnestische gesprek. Dit onderzoek d


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.