Skip to main content
main-content
Top

10-03-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Begeleiding van ggz-cliënt door de huisarts kan beter

Ggz-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen voor verbetering vatbaar, blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGz onder driehonderd mensen. Zo geeft 44 procent aan dat de huisarts hen onvoldoende ondersteunt en begeleidt.

Huisarts nemen psychische klachten serieus, maar het Landelijk Platform GGz constateert wel verbeterpunten met betrekking tot de informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding. Vier op de tien respondenten vinden de informatievoorziening “ontoereikend”. Van de ondervraagden is een derde ontevreden over de medicatiebegeleiding vanwege een gebrek aan pro-actieve monitoring en afbouwmogelijkheden. Een cliënt zegt: "Ik gebruik al ruim 4 jaar dezelfde anti-depressiva, maar we hebben het er nooit over". Verder zou de huisarts weinig aandacht voor familie of naasten in de thuissituatie hebben.

Een ander verbeterpunt betreft de praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk: de POH-GGZ. Ongeveer twee op de vijf ondervraagden heeft contact gehad met een praktijkondersteuner. 40 Procent van de ondervraagden geeft hem een onvoldoende voor de mate waarin zij zich geholpen voelen. Ruim 40 procent acht de POH-GGZ “onvoldoende deskundig” op het gebied van hun psychische klachten.

Zorgstandaarden

Het Landelijk Platform GGz is over de uitkomsten van deze enquête in gesprek met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Ineen, om afspraken te maken hoe de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk kan worden verbeterd. Bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en de NHG wordt aan nieuwe of verbetering van richtlijnen of zorgstandaarden gewerkt. "Een goede implementatie van deze zorgstandaarden is van groot belang om de kwaliteit van de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk te verbeteren."

Het Landelijk Platform GGZ wil daarnaast de eigen regie van cliënten stimuleren, door het ontwikkelen van (digitale) hulpmiddelen voor cliënten en professionals. Een voorbeeld is Zelfmanagementggz.nl een website met een toolkit en een zelftest voor professionals over zelfmanagement, vanuit het perspectief van cliënten. In 2016 wordt gewerkt aan een website met informatie en tools over eigen regie voor cliënten, familie en naasten.

Bron: Skipr

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.