Skip to main content
main-content
Top

24-02-2020 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Acht vragen aan Marco Neeteson, huisarts met verloskundige ervaring

Huisarts Marco Neeteson is ruim 20 jaar huisarts in Werkendam. Hij heeft een solopraktijk met ongeveer 2.050 vast ingeschreven patiënten. Op dit moment begeleidt hij gemiddeld 10 tot 15 zwangeren per jaar. In de begintijd van zijn praktijk waren dat er zo'n 25 tot 30. We stelden acht vragen aan Marco Neeteson over zijn verloskundige ervaring als huisarts.

U heeft er als huisarts bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Kunt u iets vertellen over uw motivatie?

Ik heb er destijds bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Het was zelfs de reden om ik me te vestigen in Werkendam, aangezien alle huisartsen in het Land van Altena toen nog verloskundig actief waren.

Heeft u vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles?

Ik heb geen vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles. Deze vinden plaats tussen de reguliere consulten.

Werkt u (nauw) samen met verloskundige(n) praktijken?

De nog overgebleven verloskundig actieve huisartsen in onze regio werken samen met de verloskundigen die zich een aantal jaren geleden hier gevestigd hebben.

Welke afspraken/werkverdeling heeft u gemaakt?

Jaarlijks wordt een dienstrooster opgesteld waarbij de diensten naar rato van het aantal verloskundige zorgeenheden worden verdeeld. Dit betekent dat wij als huisartsen incidenteel een verloskundedienst doen en de verloskundigen de overige diensten voor hun rekening nemen. Het betreft een zogenaamde achterwachtdienst waar op teruggevallen kan worden als de eigen zorgverlener verhinderd is. In principe begeleid ik dus alle bevallingen van mijn eigen zwangere cliënten.

Wat is belangrijk in de begeleiding en behandeling van zwangeren?

Belangrijk is vooral de continuïteit van zorg. Dit geldt zowel voor de huisartsgeneeskunde als voor de verloskunde. Een vertrouwd persoon in de buurt bij een life-event als een zwangerschap en bevalling bevordert de positieve uitkomst van de zorgverlening.

(...)

Lees verder op Huisartsgeneeskunde.nl >>


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.