Skip to main content
main-content
Top

14-04-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

59-jarige man met verdenking op asbestose

Casus

Jules Feenstra (59) is recent verhuisd. Hij heeft ruim tien jaar klachten van kortademigheid, aanvankelijk bij wandelen, maar nu is hij reeds bij de minste inspanning ernstig kortademig. Hij hoest niet en geeft geen sputum op. Hij heeft nooit gerookt. De beroepsanamnese vermeldt evenwel dat de patiënt gewerkt heeft in de asbestcementindustrie. Hij bezoekt de huisarts.


Gedurende twintig jaar was Feenstra betrokken bij de afwerking van asbestcementen buizen, waarbij hij de producten moest slijpen, schuren en zagen. Bij lichamelijk onderzoek is de man kortademig bij de minste inspanning, zich uitkleden is reeds te veel! Hij heeft uitgesproken trommelstokvingers en bij onderzoek van de thorax zijn beiderzijds duidelijk crepitaties hoorbaar ter hoogte van de basale longvelden.

De huisarts stuurt Feenstra door voor een thoraxfoto. Daarop zijn duidelijke fibrotische afwijkingen in de beide ondervelden aantoonbaar. Deze afwijkingen worden bevestigd op een aangevraagd hoge-resolutiecomputertomogram. Er wordt besloten tot aanvullend longfunctieonderzoek. Een duidelijk restrictief longfunctieverlies is aantoonbaar: de vc bedraagt 74 procent van de norm, en de totale longcapaciteit en het residuaal volume zijn afgenomen. Meer nog is de diffusiecapaciteit gestoord: deze bedraagt slechts 46 procent van de norm. In rust wordt nog een normoxemie vastgesteld. Er wordt een expectatief beleid afgesproken.

Asbestose

De longfibrose die het gevolg is van asbestblootstelling heet asbestose . Deze fibrose is, in tegenstelling tot silicose waar de afwijkingen zich vooral in de bovenkwabben van de longen bevinden, vooral gelokaliseerd in de onderkwabben en subpleuraal. In tegenstelling tot silicose zijn er geen lymfeklierzwellingen. Er lijkt een lineaire relatie te bestaan tussen de hoeveelheid ingeademd asbest en de mate van longfibrose. Asbestose treedt uitsluitend op na intensieve blootstelling aan asbest.

(...)

Lees verder op Phg online.

Bron: Phg online


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.