Skip to main content
main-content
Top

27-10-2015 | Nieuws

Huisartsgeneeskunde UMCG onderzoekt behandelvoorkeuren ouderen met ongeneeslijke kanker

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG doet onderzoek naar de behandelvoorkeuren van ouderen met ongeneeslijke kanker. Deze OPTion-studie wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding.

In deze studie werkt de afdeling Huisartsgeneeskunde samen met de afdelingen Longoncologie, Medische oncologie en Chirurgie. Daarnaast doen het Martiniziekenhuis en Treant, locatie Scheperziekenhuis (Emmen) mee.

Patiënten van 70 jaar en ouder die te horen krijgen dat ze ongeneeslijke kanker hebben, worden door hun specialist geinformeerd over het onderzoek. Als ze besluiten mee te doen, worden ze door loting ingedeeld in de reguliere zorggroep of de OPT-groep. Als een patiënt in de OPT-groep (Outcome Prioritization Tool) is ingedeeld wordt de huisarts van de patiënt gebeld met de vraag of de huisarts mee wil doen aan het onderzoek.

Gesprek over behandelvoorkeuren

De patiënt heeft vervolgens een gesprek met de huisarts over behandelvoorkeuren. Hierbij wordt de Outcome Prioritization Tool gebruikt. Om te bepalen of patiënten door dit gesprek met hun huisarts een andere rol hebben in het keuzeproces en of ze een andere keuze maken, worden de OPT-groep en de reguliere zorggroep vergeleken met behulp van vragenlijsten.

De uitslag van een deel van de vragenlijsten wordt doorgegeven aan de specialist en de huisarts, zodat die zo nodig de zorg meteen kunnen aanpassen.

Werving

Het werven van deelnemers is onlangs gestart. Er wordt gestreefd naar 230 deelnemers. De onderzoekers verwachten de eerste resultaten in de zomer van 2016.

Bron: Groninger Gezinsbode / M. Jansen

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.