Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2015 | Onderzoek | Uitgave 2/2015

Huisarts en wetenschap 2/2015

Huisartsenzorg bij overgewicht en obesitas

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 2/2015
Auteurs:
Corelien Kloek, Jacqueline Tol, prof.dr. Cindy Veenhof, dr. Ineke van der Wulp, dr. Ilse Swinkels
Belangrijke opmerkingen
NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht: C.J.J. Kloek, onderzoeker; J. Tol, onderzoeker; dr. I.C.S. Swinkels, senior onderzoeker. UMC, Utrecht: prof.dr. C. Veenhof, hoogleraar fysiotherapiewetenschap. VUmc, Amsterdam: dr. I. van der Wulp, senior onderzoeker • Correspondentie: c.kloek@nivel.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van Kloek CJJ, Tol J, Veenhof C, Van der Wulp I, Swinkels ICS. Dutch General Practitioners’ weight management policy for overweight and obese patients. BMC Obesity 2014;1:2. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Kloek CJJ, Tol J, Veenhof C, Van der Wulp I, Swinkels ICS. Huisartsenzorg bij overgewicht en obesitas. Huisarts Wet 2015;58(2):66-9.

Inleiding

Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas. De NHG-Standaard Obesitas geeft de huisarts vrijheid in het uitvoeren van zijn of haar behandelbeleid bij deze doelgroep. Met dit onderzoek wilden we inzicht krijgen in het behandelbeleid van huisartsen bij patiënten met overgewicht en obesitas, en in de factoren, zoals persoonskenmerken of persoonlijke visie op dieetzorg, die gerelateerd zijn aan dit beleid.

Methoden

In 2012 hebben we 800 huisartsen benaderd om een schriftelijke vragenlijst in te vullen. De vragen waren gebaseerd op de NHG-Standaard Obesitas. Door middel van beschrijvende statistiek en meervoudige lineaire regressieanalyses hebben we de factoren gerelateerd aan het bespreken van het gewicht en het verwijsbeleid voor voedings- en/of dieetadvies in kaart gebracht.

Resultaten

Van de 307 respondenten (netto respons 39,0%) vond 82,9% het bevorderen van een gezond gewicht een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Huisartsen jonger dan 48 jaar brachten het gewicht minder vaak ter sprake bij zwaarlijvige patiënten dan hun oudere collega’s. Daarnaast bespraken ze het gewicht minder vaak met patiënten met overgewicht of obesitas als er geen sprake was van een daaraan gerelateerde klacht. De huisartsen verwijzen bijna de helft van de patiënten met obesitas naar een professional, bij voorkeur een diëtist (98,3%). Huisartsen die frequent interdisciplinair contact met een diëtist hadden en huisartsen met een gezond gewicht stuurden hun patiënt met obesitas vaker door.

Beschouwing

In het kader van de preventie van (ernstig) overgewicht vraagt het bespreken van gewicht en aan het gewicht gerelateerde onderwerpen bij patiënten met beginnend overgewicht vooral bij de jongere huisartsen om meer aandacht. Daarnaast blijken er tussen huisartsen verschillen te zijn in het verwijspercentage naar zorgverleners voor voedings- en/of dieetadvies.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2015

Huisarts en wetenschap 2/2015 Naar de uitgave