Skip to main content
main-content
Top

05-10-2015 | Nieuws

Huisartsen krijgen het roer om: het mes gaat in de verlammende bureaucratie

De verhouding tussen huisarts en verzekeraar wordt gelijkwaardiger, het mes gaat in de "verlammende bureaucratie" en er komt een eenvoudiger en zinvoller kwaliteitssysteem. De zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, het ministerie van Volksgezondheid en toezichthouders hebben dit afgesproken in het Zomerakkoord, volgens de actiegroep 'Het roer moet om'. Hiermee gaan de partijen in op de eisen die huisartsen sinds de oprichting in maart al stellen.

Het Zomerakkoord vindt zijn oorsprong in het nationaal debat over de huisartsenzorg van 'Het Roer Moet Om', dat plaatsvond op 10 juni in Amsterdam. Met minister Schippers als aanjager, hebben de betrokken partijen om in de zomermaanden, onder voorzitterschap van de beroepsorganisaties LHV, Ineen en NHG, samen gepraat om te onderzoeken of ze aan de eisen van de huisartsen tegemoet konden komen. Het doel was om uiterlijk begin oktober een akkoord te sluiten, nog voor de nieuwe contracteringsronde van de zorgverzekeraars.

Het Zomerakkoord bevat volgens de actiegroep veel concrete en effectieve maatregelen om de "onzinnige bureaucratie" in de huisartsenpraktijk fors terug te dringen: uniforme formulieren, geen overbodige herhaalformulieren, zoveel mogelijk alleen een verwijsbriefje. "Ook wat betreft de oeverloze kwaliteitsmetingen zijn forse stappen gezet: het verstikkende controlesysteem met honderden indicatoren maakt plaats voor een veel kleiner scala aan zinnige maatregelen, gericht op continue kwaliteitsverbetering."

Wezenlijke doorbraak

De actiegroep noemt het Zomerakkoord een "wezenlijke doorbraak" voor de bijna achtduizend huisartsen die zich achter het Manifest van de Bezorgde Huisarts hebben geschaard. Deze eisen spijkerde een handjevol huisartsen in maart aan het ministerie van VWS. Huisarts Peter de Groof, één van de initiatiefnemers: "Wat jarenlang voor onmogelijk werd gehouden is nu gelukt: we hebben het roer om gekregen. Nu zorgen dat het ook om blìjft." De betekenis van het Zomerakkoord voor zowel huisartsen als patiënten is groot. De Groof: "De geest van dit akkoord is dat we terug gaan van het dictaat van het geld naar het primaat van de patiënt, van papieren werkelijkheden naar meer tijd voor patiënten en van krampachtige controle naar kwaliteitsverbetering vanuit vertrouwen."

Bij dit alles past wel een kanttekening, aldus De Groof: "Bureaucratieën zijn weerbarstig, ze vallen vaak snel in de oude plooien terug. Als huisartsen zullen we dit komende tijd scherp in de gaten houden. Ook minister Schippers heeft aangekondigd de verdere uitwerking van het akkoord te zullen blijven volgen."

Volgens de actiegroep bereikten de huisartsen een eerste doorbraak twee weken geleden, toen toezichthouder ACM aankondigde het "repressieve dreigbeleid" ten aanzien van samenwerkende huisartsen op te schorten en in te ruilen voor een gedoogbeleid, waardoor samen zorg afstemmen in de wijk en samen onderhandelen met de verzekeraars mogelijk wordt. Een belangrijke doorbraak, vindt het actiecomité, maar de huisarts moet definitief uit de Mededingingswet worden geschrapt.

Bron: Skipr

Tip

Nieuw toegevoegd aan BSL Huisarts Totaal:

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.