Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Huisarts en wetenschap

Huisarts en wetenschap 1/2019

Uitgave 1/2019

Inhoudsopgave ( 22 Artikelen )

11-12-2018 | Redactioneel | Uitgave 1/2019

Een vraag aan u

Sjoerd Hobma

08-12-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Nieuws

Bohn Stafleu van Loghum

14-12-2018 | Beschouwing | Uitgave 1/2019

Generalisme versus specialisme

Joost Zaat

14-12-2018 | Beschouwing | Uitgave 1/2019

Huisarts en netwerk

Joost Zaat

04-12-2018 | Onderzoek | Uitgave 1/2019

Beschikbaarheid voor palliatieve zorg tijdens ANW-uren

Erik Plat, Yvonne Peters, Marleen Smits, Paul Giesen

11-12-2018 | Interview | Uitgave 1/2019

Promotieonderzoek werpt nieuw licht op het beloop van SOLK

Frank van Wijck

13-11-2018 | Beschouwing | Uitgave 1/2019

Rectale chlamydia bij vrouwen onbekend en onbehandeld

Liesbeth AB, Janny Dekker

01-12-2018 | Onderzoek | Uitgave 1/2019

Staken preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten

Clare Luymes, Rosalinde Poortvliet, Nan van Geloven, Margot de Waal, Yvonne Drewes, Jeanet Blom, Nynke Smidt, Willem Assendelft, Wilbert van den Hout, Wouter de Ruijter, Mattijs Numans

16-11-2018 | Beschouwing | Uitgave 1/2019

Terug in de eerste lijn: medicatie na ziekenhuisopname

Rik Ensing

11-12-2018 | Casuïstiek | Uitgave 1/2019

Ecg-casus ‘Dyspnoe d’effort’

Robert Willemsen, Karen Konings

08-12-2018 | Casuïstiek | Uitgave 1/2019

Casuïstiekprijs 2018 ‘Trombofilie en anticonceptie’

Bohn Stafleu van Loghum

08-12-2018 | Kennistoets | Uitgave 1/2019

Staken preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten

Bohn Stafleu van Loghum

05-12-2018 | Implementatie | Uitgave 1/2019

Medicatiebeoordeling bij verstandelijke beperking

Fleur Boot, Linda Mulder-Wildemors, Vincent Voorbrood, Heleen Evenhuis

14-12-2018 | NHG richtlijn | Uitgave 1/2019

Goede hygiëne volstaat meestal bij balanitis

Lisette Verlee, Margriet Bouma

11-12-2018 | NHG richtlijn | Uitgave 1/2019

Herziening NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani

Alma van de Pol, Ton Kuijpers

12-01-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Vaccinatie tegen humaan papillomavirussen

Paul Janssen

01-12-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Niet-medicamenteuze behandeling van chronische prostatitis

Grietje Knol-de Vries, Marco Blanker

07-12-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Meer kans op perforaties bij spiraal postpartum

Maartje Schouwenburg

01-12-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Communicatie-interventie bij patiënten met SOLK

Juul Houwen

01-01-2019 | Ingezonden | Uitgave 1/2019

Discussie over poh’s-ggz in de huisartsenpraktijk

Bohn Stafleu van Loghum

08-12-2018 | Nieuws | Uitgave 1/2019

Heert Dokterprijs 2018 naar ‘Nifedipine helpt niet bij chronische perniones’

Bohn Stafleu van Loghum

30-01-2019 | Erratum | Uitgave 1/2019

Erratum naar: Rectificatie: Verkeerd figuur bij generalisme versus specialisme

Joost Zaat

Recente publicaties