Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2014

01-06-2014 | Voor de praktijk

Hoogbegaafden bij de bedrijfsarts

Auteurs: Mw. dr. Noks Nauta, Mw. Rieneke Sijderius

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Sammenvating

De laatste jaren wordt er meer geschreven over hoogbegaafden op het werk. Vaak gaat het over problemen met betrekking tot hun werk1-4, maar ook over hoe hoogbegaafden positieve bijdragen kunnen hebben.5 Na het beschrijven van ervaringskennis begint er inmiddels meer systematisch verzamelde kennis te komen.6-10 Ervaringen van hoogbegaafden in het kader van bedrijfsgezondheidszorg zijn nog niet in kaart gebracht.
Voetnoten
1
Het IHBV werkt met een brede omschrijving van hoogbegaafdheid. Een zeer hoog IQ is daar een onderdeel van. Deelnemers aan dit project herkenden zich in deze brede omschrijving.11 Een deel van hen was lid van Mensa, de belangenvereniging van hoog intelligenten, voor toelating moet men een IQ testscore in de bovenste 2% hebben.
 
2
Kwantitatief onderzoek naar opleidingsniveau van hoogbegaafden is schaars. Redenen voor studie-uitval kunnen zijn: niet hebben ‘leren leren’, verveling, zich ‘anders’ voelen, combi met bijv. dyslexie.
 
3
In januari 2014 heeft het IHBV samen met Onderwijsadviesbureau APS het Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid Volwassenen uitgebracht.
 
Literatuur
1.
go back to reference Nauta N, Corten F. Hoogbegaafden aan het werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10(11): 332–335. Nauta N, Corten F. Hoogbegaafden aan het werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10(11): 332–335.
2.
go back to reference Nauta N, Ronner S. Hoogbegaafdheid op het werk. Achtergronden en praktische aanbevelingen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 396–399.CrossRef Nauta N, Ronner S. Hoogbegaafdheid op het werk. Achtergronden en praktische aanbevelingen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 396–399.CrossRef
3.
go back to reference Nauta N, Ronner S. Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid. Amsterdam: Pearson, 2007. Nauta N, Ronner S. Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid. Amsterdam: Pearson, 2007.
4.
go back to reference Ronner S, Nauta N. De psychologie van hoogbegaafdheid. Psychopraktijk 2010; 2: 13–16.CrossRef Ronner S, Nauta N. De psychologie van hoogbegaafdheid. Psychopraktijk 2010; 2: 13–16.CrossRef
6.
go back to reference Nauta N, Ronner S, Brasseur D. Wat zijn goede leidinggevenden volgens hoogbegaafde werknemers? 14 februari 2012. Zie www.ihbv.nl. Nauta N, Ronner S, Brasseur D. Wat zijn goede leidinggevenden volgens hoogbegaafde werknemers? 14 februari 2012. Zie www.​ihbv.​nl.
7.
go back to reference Ronner S, Nauta N, Brasseur D. Aanbevelingen op basis van het onderzoek ‘Wat zijn goede leidinggevenden volgens hoogbegaafde werknemers?’ 14 februari 2012. Zie: www.ihbv.nl. Ronner S, Nauta N, Brasseur D. Aanbevelingen op basis van het onderzoek ‘Wat zijn goede leidinggevenden volgens hoogbegaafde werknemers?’ 14 februari 2012. Zie: www.​ihbv.​nl.
8.
go back to reference Reijseger G, Peeters MCW, Taris TW. Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers. Rapport Meting 1. 2013. Universiteit van Utrecht. Zie www.ihbv.nl. Reijseger G, Peeters MCW, Taris TW. Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers. Rapport Meting 1. 2013. Universiteit van Utrecht. Zie www.​ihbv.​nl.
9.
go back to reference Waal I van der, Nauta N, Lindhout R. Ik heb toch gelijk! Poster op Bedrijfsgeneeskundige dagen NVAB 2013. Zie: www.ihbv.nl. Waal I van der, Nauta N, Lindhout R. Ik heb toch gelijk! Poster op Bedrijfsgeneeskundige dagen NVAB 2013. Zie: www.​ihbv.​nl.
10.
go back to reference Waal I van der, Nauta N, Lindhout R. Labour Disputes of Gifted Employees. Gifted and Talented International 28 (11), August and December 2013: 163–172. Waal I van der, Nauta N, Lindhout R. Labour Disputes of Gifted Employees. Gifted and Talented International 28 (11), August and December 2013: 163–172.
11.
go back to reference Kooijman-van Thiel MBGM (red). Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Ede: OYA Productions, 2008. Kooijman-van Thiel MBGM (red). Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Ede: OYA Productions, 2008.
Metagegevens
Titel
Hoogbegaafden bij de bedrijfsarts
Auteurs
Mw. dr. Noks Nauta
Mw. Rieneke Sijderius
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0116-4

Andere artikelen Uitgave 6/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2014 Naar de uitgave