cooperate

Log in om toegang te krijgen Hier inloggen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

De BSL Academy mbo V&V geeft u online toegang tot de actuele BSL-collectie studiemiddelen voor de richting verzorging en verpleegkunde. Hiermee beschikt u direct over alle bouwstenen om gericht en succesvol te studeren of uw lessen voor te bereiden.

  • BSL Academy mbo V&V
    (alleen docenten): 0 €
  • BSL Academy mbo V&V: 99 €
Literatuur
Literatuur
Boer, M. de. Handboek Coördinator Patiëntenvoorlichting. Landelijk Centrum gvo ( nizg), Utrecht 1995.
Boer, D.J. den, V. Damoiseeaux (eindred.) e.a. Patiëntenvoorlichting een interdisciplinaire benadering. Van Gorcum, Assen 1988.
Burgt, M. van den, e.a. Voorlichting stap voor stap. TvZ: nr. 21, 644–647, 1997.
Commissie Kwalificatiestructuur. Gekwalificeerd voor de toekomst. Ministerie van OCenW en Ministerie van vws, Zoetermeer/Rijswijk 1996.
Euverman, M. Patiëntenvoorlichting en opleidingen. Landelijk Dienstverlenend Centrum gvo, Utrecht 1989.
Frank-Stromborg, M., e.a. Het verpleegkundig aandeel in de primaire en secundaire preventie van kanker. Verpleegkundig Perspectief: nr. 2, 54–75, 1993.
Gerards, F. Health Counseling, Strategie voor begeleiding van patiënten. Tijdschrift voor Gezondheidsvoorlichting: 8, 10, 15–17, 1991.
Jonkers, R. e.a. Effectiviteit van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 1988.
Kanters, H.W. Effectiviteit van patiëntenvoorlichting, een literatuuronderzoek. Landelijk Centrum Dienstverlening gvo, Utrecht 1986.
Knoppert-van der Klein, E.A.M. e.a. Richtlijnen ter bevordering van therapietrouw. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1998.
Lemmens, C., Horenberg, T. Gezondheid, ziekte, preventie engvo. Kavanah, Dwingeloo 2000.
O'Connor, F.W. e.a. Betere patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen: ontwikkeling en evaluatie van een project voor deskundigheidsbevordering. Verpleegkundig Perspectief: nr. 3. 59, 1991.
Oldenbroek, G. Patiëntenvoorlichting thuis en in de instelling. Lemma, Utrecht 1996.
Pierce, B. Astma: verstoord lichaamsbeeld en therapieontrouw. Verpleegkundig Perspectief: nr. 1, 22–32, 1995. Terra, B. e.a. Doen wat kan. Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2000.
Wiel, H.B.M. van de e.a. Voorlichting en begeleiding. Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Van Gorcum & Comp, Assen 1999.
Over dit hoofdstuk