2002 | OriginalPaper

Hoofdstuk 11 Preventie, GVO en patiëntenvoorlichting

cover Bekijk de inhoud
Webpagina 1

Bestel het boek. Bestel

» Naar de volledige tekst
Samenvatting
In dit hoofdstuk maak je kennis met drie belangrijke onderwerpen, namelijk preventie,gvo(gezondheidsvoorlichting en opvoeding) en patiëntenvoorlichting. Als verpleegkundige hebje een belangrijke taak om ziekte of handicap en de gevolgen daarvan bij zorgvragers tevoorkomen en gezondheid te bevorderen. Als je hiermee bezig bent, dan ben je bezig met jepreventieve taak. We zullen in dit hoofdstuk bespreken welke vormen van preventie er zijnen welke taak je hier als verpleegkundige bij hebt.
Voorbeelden van gvo kun je bijna dagelijks zien in televisieprogramma’s, in kranten en intijdschriften. Hulpverleners in de gezondheidszorg, onder wie verpleegkundigen, hebbenook een belangrijke taak op het gebied van de gezondheidsvoorlichting. In dit hoofdstukgaan we in op wat gvo is en inhoudt en wat je met gvo kunt bereiken.
Bij alle vormen van preventie speelt voorlichting op individueel niveau een belangrijke rol.Patiëntenvoorlichting is een onderdeel van gvo. Daarom gaan we in het laatste deel van dithoofdstuk uitgebreid in op het geven van patiëntenvoorlichting. We gaan in op verschillende voorlichtingsmethoden en hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het methodisch voorlichting geven.
Het gaat in dit hoofdstuk vooral om de basiskennis van het geven van voorlichting. Hetgeven van voorlichting aan specifieke categorieën zorgvragers komt in andere delen vandeze boekenserie aan de orde.

Log in om toegang te krijgen Hier inloggen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nu toegang krijgen

Literatuur
Literatuur
Boer, M. de. Handboek Coördinator Patiëntenvoorlichting. Landelijk Centrum gvo ( nizg), Utrecht 1995.
Boer, D.J. den, V. Damoiseeaux (eindred.) e.a. Patiëntenvoorlichting een interdisciplinaire benadering. Van Gorcum, Assen 1988.
Burgt, M. van den, e.a. Voorlichting stap voor stap. TvZ: nr. 21, 644–647, 1997.
Commissie Kwalificatiestructuur. Gekwalificeerd voor de toekomst. Ministerie van OCenW en Ministerie van vws, Zoetermeer/Rijswijk 1996.
Euverman, M. Patiëntenvoorlichting en opleidingen. Landelijk Dienstverlenend Centrum gvo, Utrecht 1989.
Frank-Stromborg, M., e.a. Het verpleegkundig aandeel in de primaire en secundaire preventie van kanker. Verpleegkundig Perspectief: nr. 2, 54–75, 1993.
Gerards, F. Health Counseling, Strategie voor begeleiding van patiënten. Tijdschrift voor Gezondheidsvoorlichting: 8, 10, 15–17, 1991.
Jonkers, R. e.a. Effectiviteit van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 1988.
Kanters, H.W. Effectiviteit van patiëntenvoorlichting, een literatuuronderzoek. Landelijk Centrum Dienstverlening gvo, Utrecht 1986.
Knoppert-van der Klein, E.A.M. e.a. Richtlijnen ter bevordering van therapietrouw. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1998.
Lemmens, C., Horenberg, T. Gezondheid, ziekte, preventie en gvo. Kavanah, Dwingeloo 2000.
O'Connor, F.W. e.a. Betere patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen: ontwikkeling en evaluatie van een project voor deskundigheidsbevordering. Verpleegkundig Perspectief: nr. 3. 59, 1991.
Oldenbroek, G. Patiëntenvoorlichting thuis en in de instelling. Lemma, Utrecht 1996.
Pierce, B. Astma: verstoord lichaamsbeeld en therapieontrouw. Verpleegkundig Perspectief: nr. 1, 22–32, 1995. Terra, B. e.a. Doen wat kan. Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2000.
Wiel, H.B.M. van de e.a. Voorlichting en begeleiding. Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Van Gorcum & Comp, Assen 1999.
Over dit hoofdstuk