Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Ouder worden en ziek zijn: thema’s uit de belevingspsychologie

Auteurs : Anneke Drewel, Theo Hazelhof

Gepubliceerd in: Methodisch begeleiden van ouderen met gedragsproblemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop mensen het ouder worden kunnen beleven. We doen dit aan de hand van de belevingspsychologie. We zetten eerst uiteen hoe mensen het ouder worden beleven aan de hand van de hechtingstheorie, die zegt dat wij gebeurtenissen sneller waarnemen als die gebeurtenissen invloed uitoefenen op dingen waaraan wij gehecht zijn. Doordat we aan bepaalde zaken en/of personen zijn gehecht, worden sommige gebeurtenissen die daarmee te maken hebben voor ons Belangrijke Levensgebeurtenissen (bleg’s). Vervolgens kijken we naar de bleg’s van ouderen. Veel van de bleg’s die ouderen doormaken hebben te maken met het feit dat men ouder wordt en minder reservekrachten overhoudt. We kijken naar de manier waarop men omgaat met de stress die deze achteruitgang met zich meebrengt. Het omgaan met de achteruitgang blijkt een aanpassingsproces te zijn waarin het noodzakelijk is het streefniveau te verlagen, wil men tevreden blijven. Vervolgens kijken we naar de manier waarop ouderen omgaan met het psychisch ziek zijn. Psychisch ziek zijn leidt tot aanpassing en rouw, en tot een grote gevoeligheid voor stress; deze stress kan weer tot gevolg hebben dat men decompenseert.
Metagegevens
Titel
Hoofdstuk 1 Ouder worden en ziek zijn: thema’s uit de belevingspsychologie
Auteurs
Anneke Drewel
Theo Hazelhof
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1306-8_1