Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 5/2022

01-10-2022 | Inhoud_redactioneel

Hoofdredactioneel

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap | Uitgave 5/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Het TvZ-dossier gaat over het congres Future Proof Nursing. Nurses as Key Drivers of Change. Dit kon begin oktober digitaal en face-to-face worden bijgewoond in regionale hubs. Er waren vele Nederlandse inzendingen, waaruit we een selectie hebben gemaakt. Ze geven een gevarieerd beeld van waar verpleegkundigen op basis van vier thema's naar kijken in onderzoek. De thema's zijn een weergave van de problematiek in de gezondheidszorg. Persoonsgerichte zorg zoomt in op het dilemma tussen standaardisering en het volgen van EBP-richtlijnen enerzijds en aandacht voor individuele en contextuele variabelen van de cliënt anderzijds. Vervolgens is er aandacht voor de noodzaak integratief te werken, omdat cliënten diverse aandoeningen hebben en dus met meerdere echelons te maken hebben - die vaak niet goed met elkaar communiceren. Bedenk daarbij dat medische problematiek vaak haar oorsprong vindt in sociale problemen. Het derde thema is arbeidsmarktproblematiek, met verpleegkundigen die nog niet hersteld zijn van de Covid-19-periode. De gevolgen: een groot verloop en veel vacatures. Hoe kunnen ze vitaal blijven, meer zeggenschap opeisen en werkplezier blijven ervaren? Ook t echnologie kan als thema niet ontbreken. Hoewel Covid-19 in dit opzicht een flinke boost gegeven heeft, moeten vervolgstappen worden gezet om technologie in onze beroepsuitoefening te integreren, zowel voor meer persoonsgerichte zorg van de individuele patiënt als voor besparing van arbeid. Daarbij is er een keuze tussen mogelijke rollen in eerste-, tweede- en anderhalvelijnszorg. De thema's vormen de opmaat tot toekomstbestendig verplegen, waarbij geïnterviewde James Buchan terecht opmerkt dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, maar ons er wel beter op kunnen voorbereiden. Covid-19 heeft laten zien dat we overvallen werden en onze systemen niet op orde hadden. Leiderschap is dus belangrijk. Hoewel Alex Clark in een interview meldt dat we op de verkeerde weg zijn met de manier waarop we als verpleegkundigen leiderschap nastreven. Enfin, lees zelf maar!
Metagegevens
Titel
Hoofdredactioneel
Publicatiedatum
01-10-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap / Uitgave 5/2022
Print ISSN: 1380-3425
Elektronisch ISSN: 2468-1342
DOI
https://doi.org/10.1007/s41184-022-1740-6

Andere artikelen Uitgave 5/2022

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 5/2022 Naar de uitgave

Berichten

nieuws