Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 6/2017

25-10-2017 | Artikel

Honderd jaar ‘Rouw en melancholie’

Psychoanalytische beschouwingen bij verdriet en verlies

Auteur: Marc Hebbrecht

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van het thema verlies en verdriet in psychoanalytische therapie. Het artikel ‘Rouw en melancholie’ van Sigmund Freud uit 1917 wordt geëvalueerd in het licht van actuele psychoanalytische visies over rouw. Een casus wordt besproken over gestagneerde pathologische rouw, die beschouwd wordt vanuit de visie van Bion.
Literatuur
go back to reference Abraham, K. (1924). Manic-depressive states and the pre-genital levels of the libido. In K. Abraham (red.), Selected papers on psychoanalysis (pag. 418–502). Londen: Karnac. Abraham, K. (1924). Manic-depressive states and the pre-genital levels of the libido. In K. Abraham (red.), Selected papers on psychoanalysis (pag. 418–502). Londen: Karnac.
go back to reference Akhtar, S., & Kanwal, G. S. (2017). Bereavement. Londen: Karnac. Akhtar, S., & Kanwal, G. S. (2017). Bereavement. Londen: Karnac.
go back to reference Amir, D. (2008). Naming the non-existent. Melancholia as mourning over a possible object. Psychoanalytic Review, 95, 1–15. CrossRefPubMed Amir, D. (2008). Naming the non-existent. Melancholia as mourning over a possible object. Psychoanalytic Review, 95, 1–15. CrossRefPubMed
go back to reference Aslan, C. M. (2007). ‘Mourning and melancholia’: a Freudian metapsychological updating. In L. Glocer Fiorini, T. Bokanowski & S. Lewkowicz (red.), On Freud’s ‘Mourning and melancholia’ (pag. 162–178). Londen: IPA. Aslan, C. M. (2007). ‘Mourning and melancholia’: a Freudian metapsychological updating. In L. Glocer Fiorini, T. Bokanowski & S. Lewkowicz (red.), On Freud’s ‘Mourning and melancholia’ (pag. 162–178). Londen: IPA.
go back to reference Bion, W. R. (1962). Learning from experience. Londen: Heinemann. Bion, W. R. (1962). Learning from experience. Londen: Heinemann.
go back to reference Boerwinkel, A., & Heuves, W. (2000). De kunst van het verliezen. Amsterdam: Boom. Boerwinkel, A., & Heuves, W. (2000). De kunst van het verliezen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Bolognini, S. (2006). Like wind, like wave. Fables from the land of the repressed. New York: Other Press. Bolognini, S. (2006). Like wind, like wave. Fables from the land of the repressed. New York: Other Press.
go back to reference Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. band 1. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. band 1. New York: Basic Books.
go back to reference Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. band 3. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. band 3. New York: Basic Books.
go back to reference Deutsch, H. (1937). Absence of grief. Psychoanalytic Quarterly, 6, 12–22. Deutsch, H. (1937). Absence of grief. Psychoanalytic Quarterly, 6, 12–22.
go back to reference Freud, S. (1917). Rouw en melancholie. In S. Freud (red.), Werken, dl. 7 (pag. 133–148). Amsterdam: Boom. Freud, S. (1917). Rouw en melancholie. In S. Freud (red.), Werken, dl. 7 (pag. 133–148). Amsterdam: Boom.
go back to reference Furman, E. (1974). A child’s parent dies: Studies in childhood bereavement. New Haven: Yale University Press. Furman, E. (1974). A child’s parent dies: Studies in childhood bereavement. New Haven: Yale University Press.
go back to reference Gibran, K. (1929). De profeet. Wassenaar: Verhulst. Gibran, K. (1929). De profeet. Wassenaar: Verhulst.
go back to reference Glocer Fiorini, L., Bokanowski, T., & Lewkowicz, S. (2007). On Freud’s ‘Mourning and melancholia. Londen: IPA. Glocer Fiorini, L., Bokanowski, T., & Lewkowicz, S. (2007). On Freud’s ‘Mourning and melancholia. Londen: IPA.
go back to reference Hebbrecht, M. (2003). Gefixeerde pathologische rouw. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 9, 27–40. Hebbrecht, M. (2003). Gefixeerde pathologische rouw. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 9, 27–40.
go back to reference Hebbrecht, M. (2013). Nachtmerries op canvas. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19, 195–197. Hebbrecht, M. (2013). Nachtmerries op canvas. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19, 195–197.
go back to reference Hebbrecht, M., & Dehing, J. (2011). Freud en de eerste pioniers. In J. Dirkx, M. Hebbrecht, A. W. M. Mooij & R. Vermote (red.), Handboek psychodynamiek. Utrecht: de Tijdstroom. Hebbrecht, M., & Dehing, J. (2011). Freud en de eerste pioniers. In J. Dirkx, M. Hebbrecht, A. W. M. Mooij & R. Vermote (red.), Handboek psychodynamiek. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Tielt: Lannoo. Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Tielt: Lannoo.
go back to reference Kernberg, O. F. (2010). Some observations on the process of mourning. International Journal of Psycho-Analysis, 91, 601–619. CrossRefPubMed Kernberg, O. F. (2010). Some observations on the process of mourning. International Journal of Psycho-Analysis, 91, 601–619. CrossRefPubMed
go back to reference Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. International Journal of Psycho-Analysis, 16, 145–174. Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. International Journal of Psycho-Analysis, 16, 145–174.
go back to reference Klein, M. (1940). Mourning and its relation to manic-depressive states. International Journal of Psycho-Analysis, 21, 125–153. Klein, M. (1940). Mourning and its relation to manic-depressive states. International Journal of Psycho-Analysis, 21, 125–153.
go back to reference Kogan, I. (2007). The struggle against mourning. New York: Jason Aronson. Kogan, I. (2007). The struggle against mourning. New York: Jason Aronson.
go back to reference Kohut, H., & Wolf, E. S. (1978). The disorders of the self and their treatment: an outline. International Journal of Psycho-Analysis, 59, 413–425. Kohut, H., & Wolf, E. S. (1978). The disorders of the self and their treatment: an outline. International Journal of Psycho-Analysis, 59, 413–425.
go back to reference Lopez-Corvo, R. E. (2003). The dictionary of the work of W.R. Bion. Londen: Karnac. Lopez-Corvo, R. E. (2003). The dictionary of the work of W.R. Bion. Londen: Karnac.
go back to reference Parkes, C. (1987). Bereavement: studies of grief in adult life. New York: International Universities Press. Parkes, C. (1987). Bereavement: studies of grief in adult life. New York: International Universities Press.
go back to reference Pollock, G. (1970). Anniversary reactions, trauma, and mourning. Psychoanalytic Quarterly, 39, 347–371. PubMed Pollock, G. (1970). Anniversary reactions, trauma, and mourning. Psychoanalytic Quarterly, 39, 347–371. PubMed
go back to reference Salberg, J. (red.). (2010). Good enough endings. Breaks, interruptions, and terminations from contemporary relational perspectives. Londen: Routledge. Salberg, J. (red.). (2010). Good enough endings. Breaks, interruptions, and terminations from contemporary relational perspectives. Londen: Routledge.
go back to reference Segal, H. (1991). Dream, phantasy and art. Londen: Routledge. Segal, H. (1991). Dream, phantasy and art. Londen: Routledge.
go back to reference Viorst, J. (1987). Necessary losses. New York: Simon and Schuster. Viorst, J. (1987). Necessary losses. New York: Simon and Schuster.
go back to reference Volkan, V. D. (2009). Large-group identity, international relations and psychoanalysis. International Forum of Psychoanalysis, 18, 206–213. CrossRef Volkan, V. D. (2009). Large-group identity, international relations and psychoanalysis. International Forum of Psychoanalysis, 18, 206–213. CrossRef
go back to reference Willock, B., Bohm, L. C., & Curtis, R. C. (red.). (2007). On deaths and endings—psychoanalysts’ reflections on finality, transformations and new beginnings. East Sussex: Routledge. Willock, B., Bohm, L. C., & Curtis, R. C. (red.). (2007). On deaths and endings—psychoanalysts’ reflections on finality, transformations and new beginnings. East Sussex: Routledge.
Metagegevens
Titel
Honderd jaar ‘Rouw en melancholie’
Psychoanalytische beschouwingen bij verdriet en verlies
Auteur
Marc Hebbrecht
Publicatiedatum
25-10-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-017-0220-x

Andere artikelen Uitgave 6/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 6/2017 Naar de uitgave

Forum

Adieu