Skip to main content
main-content
Top

05-01-2016 | Nieuws

Q & A

Hoe ziet de pensioenopbouw voor huisartsen er tegenwoordig uit?

Als huisarts betaal ik jaarlijks een pensioenpremie aan Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Nu is er de laatste tijd nogal wat veranderd met betrekking tot de pensioenen in Nederland, dus ook bij SPH. Hoe zien de pensioenopbouw mogelijkheden er voor de huisarts tegenwoordig uit? Bas Dalmulder FFP AA RB adviseur/mede-eigenaar Arts en Accountant geeft antwoord.

De oudedagsvoorziening in Nederland bestaat uit drie pijlers, namelijk AOW, pensioen en lijfrente. Wanneer iemand minstens 50 jaar in Nederland woont of werkt heeft hij recht op een volledige AOW (2015: samenwonend € 9.819 per jaar). De tweede pijler is het werknemers- of werkgeverspensioen. Dit vindt voor de huisarts plaats bij SPH. Als vrijgevestigde huisarts bouwt u op basis van uw inkomen (onder andere winst uit onderneming) tot maximaal € 126.802 (sinds 2015) een pensioen op. De hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van een aantal factoren zoals uw arbeidsverleden als huisarts en de betaalde pensioenpremies. Vanaf 2015 is de maximale storting in uw pensioenpot wel verlaagd door overheidsingrijpen. Dit merkt u of gaat u merken aan de pensioenpremies 2015 aan het SPH.

Lijfrentepijler

De derde pijler is de lijfrentepijler (privépensioen). Over een inkomen van maximaal € 100.000 kunt u middels een lijfrenteproduct ook een vermogen sparen, dat als pensioenuitkering aangewend wordt. De betaalde lijfrentepremies kunt u in mindering brengen op uw inkomen tegen maximaal 52 procent. Dit vermogen kunt u bij het bereiken van uw pensioenleeftijd in minimaal vijf periodes (jaren) tot maximaal levenslang laten uitkeren. Bij uitkering bent u dan wel belasting verschuldigd.

Fiscale ruimte

Vanaf 67 jaar zijn deze percentages wel lager en zie hier het fiscale voordeel. Naast het feit dat dit opgebouwde vermogen is vrijgesteld van box 3- belasting. Echter door uw SPH-pensioen (tweede pijler) zal er geen of nagenoeg geen fiscale ruimte meer zijn om hier aan deel te kunnen nemen (uw adviseur kan dit berekenen). In 2015 is er een nieuwe variant in de categorie van derde pijler geïntroduceerd, de netto-lijfrente. Omdat het inkomensplafond waarover u lijfrente kunt opbouwen naar € 100.000 is verlaagd, kunnen mensen met een hoger inkomen deelnemen aan netto-lijfrente sparen. De ingelegde premie is niet aftrekbaar, maar de uitkering is ook niet belast. Het fiscale voordeel zit hem in de jaarlijkse vrijstelling van box 3 voor het opgebouwde vermogen. Vanwege het lage fiscale voordeel ten opzichte van het bruto-lijfrente sparen wordt deze nog niet veel toegepast.

Bron: Praktische huisartsgeneeskunde 7/2015
Beeld: Fotolia

Tip


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.