Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2012

01-08-2012

Hoe zeker is zeker genoeg?

Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een autismespectrumstoornis

Auteurs: Drs. Lisette Visser-van Tilborg, Dr. Huub M. Pijnenburg, Dr. Ronald De Meyer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid van diagnostici wat betreft dedsm-iv-classificatie tijdens het diagnostisch proces. Daartoe werd bij 29 en 30 cases in twee verschillende onderzoeksfasen het aantal uitgestelde classificaties na diagnostiek met en zonder diagnostisch protocol vergeleken. De deelnemende diagnostici in onderzoeksfase 2 werd tevens op een aantal momenten gedurende het diagnostisch proces gevraagd hoe zeker ze zich op dat moment voelden over de classificatie. Door het gebruik van het diagnostisch protocol daalde het aantal uitgestelde classificaties significant en nam de subjectieve zekerheid met elke stap in het diagnostisch protocol toe. In iets meer dan de helft van de casussen veranderde de aard van de classificatie gaandeweg de verschillende diagnostische stappen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders (4th edition). Washington: apa. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders (4th edition). Washington: apa.
go back to reference Auti-hulpverlening Overijssel (1996). Aangepaste versie van de Rimland. Interne publicatie. Auti-hulpverlening Overijssel (1996). Aangepaste versie van de Rimland. Interne publicatie.
go back to reference Bellak, L., & Bellak, S. S. (1974). Children’s Apperception Test. Manual. Herziene editie. New York: Grune & Stratton. Bellak, L., & Bellak, S. S. (1974). Children’s Apperception Test. Manual. Herziene editie. New York: Grune & Stratton.
go back to reference Bleichrodt, N., Drenth, P. J. D., Zaal, J. N., & Resing, W. C. M., (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test ( rakit). Lisse: Swets & Zeitlinger. Bleichrodt, N., Drenth, P. J. D., Zaal, J. N., & Resing, W. C. M., (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test ( rakit). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Delfos, M. F. (2001). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en pdd-nos. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Amsterdam: swp. Delfos, M. F. (2001). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en pdd-nos. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Amsterdam: swp.
go back to reference De Bildt, A, Sytema, S., Ketelaars, C., Kraijer, D., Mulder, E., Volkmar, F., & Minderaa, R. (2004). Interrelationship between Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic ( ados-g), Autism Diagnostic Interview-Revised ( adi-r), and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( dsm-iv-tr) Classification in Children and Adolescents with Mental Retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 129-137. PubMedCrossRef De Bildt, A, Sytema, S., Ketelaars, C., Kraijer, D., Mulder, E., Volkmar, F., & Minderaa, R. (2004). Interrelationship between Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic ( ados-g), Autism Diagnostic Interview-Revised ( adi-r), and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( dsm-iv-tr) Classification in Children and Adolescents with Mental Retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 129-137. PubMedCrossRef
go back to reference Filipek, P. A., Accordo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr., E. H., Dawson, G., Gordon, B., Gravel, J. S., Johnson, C. P., Kallen, R. J., Levy, S. E., Minshew, N. J., Prizant, B. M., Rapin, I., Rogers, S. J., Stone, W. L., Teplin, S., Tuchman, R. F., & Volkmar F. R. (1999). The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 439-484. PubMedCrossRef Filipek, P. A., Accordo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr., E. H., Dawson, G., Gordon, B., Gravel, J. S., Johnson, C. P., Kallen, R. J., Levy, S. E., Minshew, N. J., Prizant, B. M., Rapin, I., Rogers, S. J., Stone, W. L., Teplin, S., Tuchman, R. F., & Volkmar F. R. (1999). The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 439-484. PubMedCrossRef
go back to reference Grietens, H. (2008). Assessment van psychopathologie: categorisch of dimensioneel. In P. Prins & C. Braet. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Over aanleg, omgeving en verandering. (pp. 255-275). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef Grietens, H. (2008). Assessment van psychopathologie: categorisch of dimensioneel. In P. Prins & C. Braet. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Over aanleg, omgeving en verandering. (pp. 255-275). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef
go back to reference Kort, W., Compaan, L., Bleichrodt, N., Resing, W. C. M., Schittekatte, M., Bosmans, M., Vermeir, G., & Verhaeghe, P. (2002). wisc-iiinl Wechsler Intelligence Scale for Children. Derde Editie nl. Handleiding. David Wechsler. Amsterdam: nip Dienstencentrum. Kort, W., Compaan, L., Bleichrodt, N., Resing, W. C. M., Schittekatte, M., Bosmans, M., Vermeir, G., & Verhaeghe, P. (2002). wisc-iiinl Wechsler Intelligence Scale for Children. Derde Editie nl. Handleiding. David Wechsler. Amsterdam: nip Dienstencentrum.
go back to reference Kort, W., Schittekatte, M., Dekker, P. H., Verhaeghe, P., Compaan, E. L.,Bosmans, M., & Vermeir, G. (2005). wisc-iiinl Wechsler Intelligence Scale for Children. David Wechsler. Derde Editie nl. Handleiding en Verantwoording. Amsterdam: Harcourt Test Publishers. Kort, W., Schittekatte, M., Dekker, P. H., Verhaeghe, P., Compaan, E. L.,Bosmans, M., & Vermeir, G. (2005). wisc-iiinl Wechsler Intelligence Scale for Children. David Wechsler. Derde Editie nl. Handleiding en Verantwoording. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.
go back to reference Langeveld, M. J. (1976). The Columbus. Handleiding. Basel: S. Karger. Langeveld, M. J. (1976). The Columbus. Handleiding. Basel: S. Karger.
go back to reference Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., & Risi, S. (2001). Autism Diagnostic Observation Schedule. Manual. Los Angeles: Western Psychological Services. Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., & Risi, S. (2001). Autism Diagnostic Observation Schedule. Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.
go back to reference Scahill, L. (2005). Diagnosis and evaluation of pervasive developmental disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 66 (suppl. 10), 19-25. PubMed Scahill, L. (2005). Diagnosis and evaluation of pervasive developmental disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 66 (suppl. 10), 19-25. PubMed
go back to reference Sparrow, S. , Marans, W., Klin, A., Carter, A., Volkmar, F. R., & Cohen, D. J. (1997). Developmentally based assessments. In D. J. Cohen & F. R. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed., pp. 411-447). New York: John Wiley. Sparrow, S. , Marans, W., Klin, A., Carter, A., Volkmar, F. R., & Cohen, D. J. (1997). Developmentally based assessments. In D. J. Cohen & F. R. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed., pp. 411-447). New York: John Wiley.
go back to reference Steerneman, P., Meesters, C., & Muris, P. (2003). ToM-test. Apeldoorn: Garant. Steerneman, P., Meesters, C., & Muris, P. (2003). ToM-test. Apeldoorn: Garant.
go back to reference Stoffer, R. (2005). Het drama van de vuile handen. Over het nut van grondige diagnostiek. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 129-132. Stoffer, R. (2005). Het drama van de vuile handen. Over het nut van grondige diagnostiek. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 129-132.
go back to reference Uterwijk, J. M.(2000). Handleiding wais iii. Lisse: Swets Test publishers. Uterwijk, J. M.(2000). Handleiding wais iii. Lisse: Swets Test publishers.
go back to reference Van der Gaag, R. J. (1997). De aan autisme verwante stoornis. In M. A. H. Mulders, M. A. T. Hansen & C. J. A. Roosen, (red.), Autisme: Aanpassen en veranderen (pp. 15-23). Assen: Van Gorcum. Van der Gaag, R. J. (1997). De aan autisme verwante stoornis. In M. A. H. Mulders, M. A. T. Hansen & C. J. A. Roosen, (red.), Autisme: Aanpassen en veranderen (pp. 15-23). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Van der Gaag, R. J., & Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2000). Protocol autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. In P. Prins & N. Pameijer (red.), Protocollen in de jeugdzorg. Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 135-155). Lisse: Swets & Zeitlinger. Van der Gaag, R. J., & Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2000). Protocol autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. In P. Prins & N. Pameijer (red.), Protocollen in de jeugdzorg. Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 135-155). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Vander Steene G., Van Haasen, P. P., De Bruyn, E. E. J., Coetsier P., Pijl Y. J., Poortinga Y. H., Spelberg H. C., & Stinsen J. (1986). wisc-r : Nederlandstalige uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger. Vander Steene G., Van Haasen, P. P., De Bruyn, E. E. J., Coetsier P., Pijl Y. J., Poortinga Y. H., Spelberg H. C., & Stinsen J. (1986). wisc-r : Nederlandstalige uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van der Veen-Mulders, l., Serra, M., Van den Hoofdakker, B. J., & Minderaa, R. B. (2001). Sociaal Onhandig. De opvoeding van kinderen met pdd nos en adhd. Assen: Van Gorcum. Van der Veen-Mulders, l., Serra, M., Van den Hoofdakker, B. J., & Minderaa, R. B. (2001). Sociaal Onhandig. De opvoeding van kinderen met pdd nos en adhd. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Van Leeuwen, H. M. P., & Stockman, A. P. A. M. (1996). Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen. Kind en Adolescent, 17, 82-99. Van Leeuwen, H. M. P., & Stockman, A. P. A. M. (1996). Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen. Kind en Adolescent, 17, 82-99.
go back to reference Verkooijen, M. G. (1997). Het diagnostisch proces. In M. A. H. Mulders, M. A. T. Hansen & C. J. A. Roosen (red.), Autisme: aanpassen en veranderen (pp. 27-38). Assen: Van Gorcum. Verkooijen, M. G. (1997). Het diagnostisch proces. In M. A. H. Mulders, M. A. T. Hansen & C. J. A. Roosen (red.), Autisme: aanpassen en veranderen (pp. 27-38). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit. Berchem: epo. Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit. Berchem: epo.
go back to reference Vijftigschild, W., Berger, H. J. Chr., & Van Spaendonck, J. A. S. (1969). Sociale interpretatie test ( sit). Handleiding. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Vijftigschild, W., Berger, H. J. Chr., & Van Spaendonck, J. A. S. (1969). Sociale interpretatie test ( sit). Handleiding. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Volkmar, F., Cook, E. H. Jr., Pomeroy, J., Realmuto, G., & Tanguay, P. (1999). Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with autism and other pervasive developmental disorders. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Working Group on Quality Issues. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 32S-54S. PubMed Volkmar, F., Cook, E. H. Jr., Pomeroy, J., Realmuto, G., & Tanguay, P. (1999). Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with autism and other pervasive developmental disorders. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Working Group on Quality Issues. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 32S-54S. PubMed
go back to reference Wing, L. (1996). The autistic Spectrum. London: Constance. Wing, L. (1996). The autistic Spectrum. London: Constance.
Metagegevens
Titel
Hoe zeker is zeker genoeg?
Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een autismespectrumstoornis
Auteurs
Drs. Lisette Visser-van Tilborg
Dr. Huub M. Pijnenburg
Dr. Ronald De Meyer
Publicatiedatum
01-08-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2012
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-012-0018-0

Andere artikelen Uitgave 3/2012

Kind en adolescent 3/2012 Naar de uitgave

BibliographicalNote

Boeken

Abstract

Summaries

OriginalPaper

Opmerkelijk