Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2001

01-08-2001

Hoe werkt ‘de Toverwinkel’ in psychodrama?

Een ontwikkelingsgerichte, existentieel-dialectische visie

Auteur: Leni Verhofstadt-Denève

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

De techniek van ‘de Toverwinkel’ (TW) werd reeds door diverse psychodramaturgen, elk met zijn eigen accentuering, op efficiënte wijze toegepast. In vroegere uitwerkingen lag de nadruk vooral op het ‘onderhandelingsaspect’, meer bepaald op de discussie tussen ‘koper’ en ‘verkoper’ omtrent de specifieke uitwisseling van begeerde en in te leveren psychische eigenschappen. Dit onderhandelingsaspect blijft in de hier beschreven benadering als zelfreflecterende techniek zeker behouden, maar het vernieuwende van onze uitwerking ligt in de introductie van doorleefde, psychodramatische leermomenten via een gestuctureerd aantal stadia en steunend op een existentieel-dialectisch ontwikkelingsmodel.
In het eerste deel wordt het theoretisch kader uiteengezet. Dan worden, aan de hand van een concreet voorbeeld, de opeenvolgende stadia van de TW-werkwijze voorgesteld. Ten slotte volgt een terugkoppeling van de techniek naar de theorie.
Voetnoten
1
Persoonlijke communicatie (1994) met klinisch psychologe Mette Fatum (Lyngby, Denemarken) over haar therapeutisch werk in een inrichting voor ernstig psychosociaal verwaarloosde kinderen.
 
Literatuur
go back to reference Anthony, S. (1971). The discovery of death in childhood and after. Harmondsworth: Penguin Books. Anthony, S. (1971). The discovery of death in childhood and after. Harmondsworth: Penguin Books.
go back to reference Barbour, A. (1992). Purpose and strategy behind the Magic Shop. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 45, 91-101. Barbour, A. (1992). Purpose and strategy behind the Magic Shop. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 45, 91-101.
go back to reference Basseches, M. (1984). Dialectical thinking and adult development. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Basseches, M. (1984). Dialectical thinking and adult development. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
go back to reference Bidell, T. (1988). Vygotsky, Piaget and the dialectic of development. Human Development, 31, 329-348.CrossRef Bidell, T. (1988). Vygotsky, Piaget and the dialectic of development. Human Development, 31, 329-348.CrossRef
go back to reference Brown, B., Werner, C.M., & Altman, I. (1998). A Dialectical-Transactional Perspective on Close Relationships. In B.M. Montgomery en L.A. Baxter (Eds.), Dialectical Approaches to Studying Personal Relationships (pp. 137-183). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Brown, B., Werner, C.M., & Altman, I. (1998). A Dialectical-Transactional Perspective on Close Relationships. In B.M. Montgomery en L.A. Baxter (Eds.), Dialectical Approaches to Studying Personal Relationships (pp. 137-183). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
go back to reference Buss, A.R. (1979). A dialectical psychology. New York: Wiley. Buss, A.R. (1979). A dialectical psychology. New York: Wiley.
go back to reference Conville, R. (1998). Telling Stories: Dialectics of Relational Transition. In B.M. Montgomery en L.A. Baxter (Eds.), Dialectical Approaches to Studying Personal Relationships (pp. 17-40). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Conville, R. (1998). Telling Stories: Dialectics of Relational Transition. In B.M. Montgomery en L.A. Baxter (Eds.), Dialectical Approaches to Studying Personal Relationships (pp. 17-40). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
go back to reference Greenberg, J., Solomons, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., Simon, L., & Pinel, E. (1992). Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. Journal of Personality and Social Psychologie, 6, 913-922.CrossRef Greenberg, J., Solomons, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., Simon, L., & Pinel, E. (1992). Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. Journal of Personality and Social Psychologie, 6, 913-922.CrossRef
go back to reference Hermans, H., & Kempen, H. (1993). The dialogical self. Meaning as movement. San Diego: Academic press. Hermans, H., & Kempen, H. (1993). The dialogical self. Meaning as movement. San Diego: Academic press.
go back to reference James, W. (1961). Psychology: the briefer course. New York: Harper & Row. James, W. (1961). Psychology: the briefer course. New York: Harper & Row.
go back to reference Leveton, E. (1992). A clinician's guide to psychodrama. New York: Springer Publishing. Leveton, E. (1992). A clinician's guide to psychodrama. New York: Springer Publishing.
go back to reference Løvlie, A.-L. (1982). The Self, yours, mine or ours? A dialectic view. Oslo: Universitetsforlaget. Løvlie, A.-L. (1982). The Self, yours, mine or ours? A dialectic view. Oslo: Universitetsforlaget.
go back to reference May, R. (1969). Existential psychology. New York: Random House. May, R. (1969). Existential psychology. New York: Random House.
go back to reference Mead, G.H. (1964). On social psychology. Selected Papers, edited and with an introduction by A. Strauss. Chicago, London: The University of Chicago Press. Mead, G.H. (1964). On social psychology. Selected Papers, edited and with an introduction by A. Strauss. Chicago, London: The University of Chicago Press.
go back to reference Mijuskovic, B.L. (1979). Loneliness in philosophy, psychology and literature. Assen: Van Gorcum. Mijuskovic, B.L. (1979). Loneliness in philosophy, psychology and literature. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Moreno, J.L. (1964). Psychodrama (volume 1). Beacon, New York: Beacon House. Moreno, J.L. (1964). Psychodrama (volume 1). Beacon, New York: Beacon House.
go back to reference Mullan, H.(1992). ‘Existential’ therapists and their group therapy practices. International Journal of Group Psychotherapy, 42, 453-468.PubMed Mullan, H.(1992). ‘Existential’ therapists and their group therapy practices. International Journal of Group Psychotherapy, 42, 453-468.PubMed
go back to reference Petzold, H. (1971). The therapeutic possibilities of the psychodramatic ‘magic-shop-technique’. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 19, 354-369.PubMed Petzold, H. (1971). The therapeutic possibilities of the psychodramatic ‘magic-shop-technique’. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 19, 354-369.PubMed
go back to reference Pol, J. van de (1980). Structurering en ernst van psychopathologie in psychodrama en groepspsychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 210-218. Pol, J. van de (1980). Structurering en ernst van psychopathologie in psychodrama en groepspsychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 210-218.
go back to reference Riegel, K.F. (1979). Foundations of dialectical psychology. New York: Academic Press. Riegel, K.F. (1979). Foundations of dialectical psychology. New York: Academic Press.
go back to reference Rustin, T.A., & Olsson, P.A. (1993). Sobriety Shop: A variation on Magic Shop for addiction treatment patients. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 46, 12-23. Rustin, T.A., & Olsson, P.A. (1993). Sobriety Shop: A variation on Magic Shop for addiction treatment patients. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 46, 12-23.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1985). Crises in adolescence and psycho-social development in young adulthood. A seven-year follow-up study from a dialectical viewpoint. In C.J. Brainerd en V.F. Reyna (Eds.). Developmental psychology (pp. 509-522). Amsterdam, New York, Oxford: North Holland (other versions in Dutch, French, German, Polish). Verhofstadt-Denève, L. (1985). Crises in adolescence and psycho-social development in young adulthood. A seven-year follow-up study from a dialectical viewpoint. In C.J. Brainerd en V.F. Reyna (Eds.). Developmental psychology (pp. 509-522). Amsterdam, New York, Oxford: North Holland (other versions in Dutch, French, German, Polish).
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1988). The phenomenal-dialectic personality model: A frame of reference for the psychodramatist. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry, 41, 3-20. Verhofstadt-Denève, L. (1988). The phenomenal-dialectic personality model: A frame of reference for the psychodramatist. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry, 41, 3-20.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1996). Werken met dromen in psychodrama: Een ontwikkelingsgericht existentieel-dialectisch denkkader, geïllustreerd bij een groep adolescenten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 20-37. Verhofstadt-Denève, L. (1996). Werken met dromen in psychodrama: Een ontwikkelingsgericht existentieel-dialectisch denkkader, geïllustreerd bij een groep adolescenten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 20-37.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1998). Adolescentiepsychologie. Leuven, Apeldoorn: Garant. Verhofstadt-Denève, L. (1998). Adolescentiepsychologie. Leuven, Apeldoorn: Garant.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1999a). Psychodrama with University Students in Clinical Psychology: Theory, Action and Evaluation. In P. Fontaine (Ed.), Psychodrama Training. Leuven: Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO). Verhofstadt-Denève, L. (1999a). Psychodrama with University Students in Clinical Psychology: Theory, Action and Evaluation. In P. Fontaine (Ed.), Psychodrama Training. Leuven: Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO).
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (1999b). Action and Drama Techniques with Adolescent Victims of Violence. A Developmental Therapeutic Model. International Journal of Adolescent Medecine and Health, 11, 351-367. Verhofstadt-Denève, L. (1999b). Action and Drama Techniques with Adolescent Victims of Violence. A Developmental Therapeutic Model. International Journal of Adolescent Medecine and Health, 11, 351-367.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (2001). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Handboek Ontwikkelingsgerichte Psychotherapie (Volledig bijgewerkte uitgave). Leuven, Amersfoort: Acco. Verhofstadt-Denève, L. (2001). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Handboek Ontwikkelingsgerichte Psychotherapie (Volledig bijgewerkte uitgave). Leuven, Amersfoort: Acco.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L. (in druk). Affective processes in a Multivoiced Self in Action. (Commentary on ‘Hubert Hermans: Affective processes in a Multivoiced Self’.) In H. Bosma en S. Kunnen (red.), Identity and Emotions: A Self-Organizational Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Verhofstadt-Denève, L. (in druk). Affective processes in a Multivoiced Self in Action. (Commentary on ‘Hubert Hermans: Affective processes in a Multivoiced Self’.) In H. Bosma en S. Kunnen (red.), Identity and Emotions: A Self-Organizational Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L., Schittekatte, M., & Braet, C.(1993). From adolescence to young adulthood. A follow-up survey over eight years on psycho-social development. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 6, 37-58. Verhofstadt-Denève, L., Schittekatte, M., & Braet, C.(1993). From adolescence to young adulthood. A follow-up survey over eight years on psycho-social development. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 6, 37-58.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L., & Schittekatte, M. (1996). Adolescents have become adults. A 15-year Follow-up. In L. Verhofstadt-Denève, I. Kienhorst en C. Braet (Eds.). Conflict and Development in Adolescence (pp. 47-60). Leiden: DSWO Press, Leiden University. Verhofstadt-Denève, L., & Schittekatte, M. (1996). Adolescents have become adults. A 15-year Follow-up. In L. Verhofstadt-Denève, I. Kienhorst en C. Braet (Eds.). Conflict and Development in Adolescence (pp. 47-60). Leiden: DSWO Press, Leiden University.
go back to reference Verhofstadt-Denève, L., & Schittekatte, M. (1999). Adolescenten, 15 jaar later… Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 54, 13-30. Verhofstadt-Denève, L., & Schittekatte, M. (1999). Adolescenten, 15 jaar later… Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 54, 13-30.
go back to reference Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books, Harper Collins. Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books, Harper Collins.
Metagegevens
Titel
Hoe werkt ‘de Toverwinkel’ in psychodrama?
Een ontwikkelingsgerichte, existentieel-dialectische visie
Auteur
Leni Verhofstadt-Denève
Publicatiedatum
01-08-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03061944

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2001 Naar de uitgave