Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Waar kan ik relevante wetenschappelijke informatie vinden en hoe moet ik deze bevindingen beoordelen op hun relevantie?Hoe vind ik het? biedt fysiotherapeuten (in opleiding) een eerste kennismaking met het zoeken en interpreteren van vakliteratuur, met name toegespitst op onderzoekesliteratuur.Veel aandacht wordt hierbij besteed aan het internet als informatiebron. Daarnaast wordt het opzetten en uitvoeren van onderzoek gedegen behandeld.De auteurs hebben zich gericht op een zo praktisch mogelijke weergave van de materie en gevem waar ,mogelijk relevante websites aan. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden zijn verschillende soorten onderzoek uitgewerkt. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door doelstellingen en afgesloten met of meerdere opdrachten, wat het boek zeer geschikt maakt voor zelfstudie.De auteurs hebben zich gericht op een zo praktisch mogelijke weergave van de materie en gevem waar ,mogelijk relevante websites aan. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden zijn verschillende soorten onderzoek uitgewerkt. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door doelstellingen en afgesloten met of meerdere opdrachten, wat het boek zeer geschikt maakt voor zelfstudie.De vele veranderingen rondom internet maakten deze herziening noodzakelijk. Bovendien is een hoofdstuk over cohortonderzoek toegevoegd en is een compleet nieuwe bijlage opgenomen met een samenvatting over het zoeken naar informatie op PubMed.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Informatie zoeken via het internet

Samenvatting
Voor professionals in de gezondheidszorg is het belangrijk om te proberen de vakliteratuur bij te houden. Daarvoor is het handig als relevante artikelen – dit zullen vaak onderzoeksverslagen zijn, die men op hun waarde wil kunnen schatten – snel kunnen worden opgespoord in tijdschriften, websites, geautomatiseerde gegevensbestanden en cd-rom’s.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

2. Meetinstrumenten

Samenvatting
Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat zelfstandig informatie op te zoeken.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

3. Beschrijvend onderzoek

Samenvatting
Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat artikelen over meetinstrumenten kritisch te beoordelen op hun waarde voor de klinische praktijk.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

4. Cohortonderzoek

Abstract
Physiotherapy after lumbar discectomy; an exploratory study of first-line health care
Objective. Nowadays, patients stay in hospital after lumbar disc surgery for a much shorter time than in the past, and rehabilitation is mainly the responsibilityof physiotherapists working in a primary care setting. The aim of this study was to learn more about indications for, and goals of, treatment and the underlying theoretical background of the treatment given.
Method. Twenty-seven primary care physiotherapy practices were asked to participate in the study. These practices treated patients who had undergone lumbar disc surgery in the University Medical Center Groningen. Twenty-five physiotherapists completed a semistructured interview.
Results. Physiotherapy mainly consisted of exercise or training. The treatments provided were based on three theoretical concepts. In group 1 the main focus was on avoiding high lumbar disc loads, with emphasis on increasing muscular stability, adopting a ’good’ posture, and moving without restrictions. In group 2 the focus was on muscular stability and exercising without restrictions, and in group 3 the focus was on active movements without specific restrictions.
Conclusion. Different physiotherapy treatments are used to help patients recover from lumbar disc surgery. These treatments have different theoretical backgrounds and differ in the type of exercises, education, and restrictions. As a consequence of these differences, hospitals should consider referring patients to physiotherapy practices that provide the treatment that is most compatible with the hospital’s perceived treatment goals. A randomized trail should be performed to analyse the consequences of these different treatment approaches for patients.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

5. Effectonderzoek

Samenvatting
Na bestudering van dit hoofdstuk kan de lezer:
  • cohortonderzoek naar risicofactoren of prognostische factoren kritisch beoordelen;
  • de waarde inschatten van de resultaten van cohortonderzoek voor de fysiotherapeutische praktijk.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

6. Opzetten en uitvoeren van onderzoek

Samenvatting
Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat effectonderzoek te beoordelen en de relevante elementen ervan toe te passen in het beroepsmatig handelen.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

6 Opzetten en uitvoeren van onderzoek

Samenvatting
Na bestudering van dit hoofdstuk heeft de lezer inzicht in:
  • de belangrijkste aspecten bij het schrijven van een onderzoeks(project)voorstel;
  • de planning en begroting van een onderzoek;
  • ethische aspecten van onderzoek en ‘informed consent’-procedures;
  • praktische problemen die zich kunnen voordoen bij uitvoering van een onderzoek;
  • de procedures bij publiceren.
G. Aufdemkampe, J. van den Berg, D.A.W.M. van der Windt

Nawerk

Meer informatie