Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010

01-10-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Hoe te komen tot een populatiegerichte huisartsenzorg?

Auteurs: L. E. Meuwissen, A. J. J. Voorham, G. M. Schouten, D. H. de Bakker

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Huisartsenzorg heeft in potentie de mogelijkheid om de zorg aan te passen en te richten op de specifieke gezondheidssituatie van de ingeschreven populatie. Tot nu toe is er geen methode ontwikkeld om dit te doen. Tijdens de pilot benchmarking huisartsenzorg in Rotterdam is een methode ontwikkeld om huisartsen te stimuleren tot populatiegerichte zorg en hen hiervoor handvaten te geven. Methode: Huisartsen vulden een internetenquête in over hun zorgaanbod. De gegevens over gezondheidstoestand en risicofactoren uit de GGD-Gezondheidsenquêtes zijn geselecteerd en berekend voor het verzorgingsgebied van de huisarts. Zo ontstond een praktijkspecifiek gezondheidsprofiel waarmee het zorgaanbod heroverwogen kon worden. Resultaten: Zeventien huisartspraktijken participeerden in deze studie. De praktijken kregen een praktijkspecifiek feedbackrapport waarmee hun zorgaanbod en gezondheidsprofiel werd vergeleken met de feedbackgroep en met Rotterdam. Er is een aanzienlijke variatie in gezondheid en risicofactoren met statistisch significante verschillen tussen verzorgingsgebieden. De huisartsen zijn in vier feedbackgroepen bijeengekomen om de resultaten te bespreken. Deze discussies gingen over de mogelijkheden voor specifieke interventies ter preventie of vroegtijdige opsporing en over mogelijkheden van samenwerkingsrelaties met organisaties gericht op gedragsverandering. Conclusie: De methode bleek een krachtige strategie om huisartsen te stimuleren een meer populatiegerichte benadering te overwegen. Deze relatief simpele aanpak levert een bruikbaar instrument op om een brug te slaan tussen de publieke en de curatieve gezondheidszorg.
Literatuur
1.
go back to reference Klink A. Visie op de eerstelijnszorg: ’Dynamische eerstelijnszorg’. Kamerstuk, 25 januari 2008. CZ/EKZ/2825209. Den Haag, Ministerie van VWS, 2008. Klink A. Visie op de eerstelijnszorg: ’Dynamische eerstelijnszorg’. Kamerstuk, 25 januari 2008. CZ/EKZ/2825209. Den Haag, Ministerie van VWS, 2008.
2.
go back to reference Klink A. ‘Doelstellingenbrief eerstelijnszorg’. Kamerstuk, 3 juli 2008. CZ/EKZ/2862066. Den Haag, Ministerie van VWS, 2008. Klink A. ‘Doelstellingenbrief eerstelijnszorg’. Kamerstuk, 3 juli 2008. CZ/EKZ/2862066. Den Haag, Ministerie van VWS, 2008.
3.
go back to reference LOVE (landelijk overleg versterking eerste lijn). Programma versterking eerstelijnszorg II. Versie 5.0. Plaats, LOVE, 2008. LOVE (landelijk overleg versterking eerste lijn). Programma versterking eerstelijnszorg II. Versie 5.0. Plaats, LOVE, 2008.
4.
go back to reference VWS. Gezond zijn, gezondheid blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007. VWS. Gezond zijn, gezondheid blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.
5.
go back to reference Zwaanswijk M, Quak ES, Bouwman J, Zantinge EM, Verhaak PFM, Bakker DH de. Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit gezondheidspeilingen. Tijdschr Gezondheidswet 2009; 87:272-8. Zwaanswijk M, Quak ES, Bouwman J, Zantinge EM, Verhaak PFM, Bakker DH de. Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit gezondheidspeilingen. Tijdschr Gezondheidswet 2009; 87:272-8.
6.
go back to reference Voorham AJJ . De toekomst van de eerste lijn in Rotterdam: méér wijkgericht! Openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat Eerstelijnszorg bij de Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 2007. Voorham AJJ . De toekomst van de eerste lijn in Rotterdam: méér wijkgericht! Openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat Eerstelijnszorg bij de Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 2007.
7.
go back to reference Franchimont M, Pronk J, Tits M van, Reek E van den, Pardoel K. Zichtbaar maken van kwaliteit in de huisartsenzorg. Landelijke evaluatie van vier regionale pilots “Benchmark Huisartsenzorg”. Rotteram / Tilburg: STOEL / IVA, 2007. Franchimont M, Pronk J, Tits M van, Reek E van den, Pardoel K. Zichtbaar maken van kwaliteit in de huisartsenzorg. Landelijke evaluatie van vier regionale pilots “Benchmark Huisartsenzorg”. Rotteram / Tilburg: STOEL / IVA, 2007.
8.
go back to reference Kuilman, M. Schouten,G. Gezondheidsenquête 2005. Onderzoeksmethodiek en gezondheid in relatie tot achtergrondkenmerken. Een naslagwerk. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2007. Kuilman, M. Schouten,G. Gezondheidsenquête 2005. Onderzoeksmethodiek en gezondheid in relatie tot achtergrondkenmerken. Een naslagwerk. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2007.
9.
go back to reference GGD Midden-Holland Factsheets 1 Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken. Plaats: GGD Midden-Holland, jaartal. GGD Midden-Holland Factsheets 1 Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken. Plaats: GGD Midden-Holland, jaartal.
10.
go back to reference Meuwissen LE, Bakker DH de. CQ -index huisartsenzorg Meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk vanuit het perspectief van patiënten. De ontwikkeling van het instrument, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen. Utrecht: NIVEL, 2008. Meuwissen LE, Bakker DH de. CQ -index huisartsenzorg Meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk vanuit het perspectief van patiënten. De ontwikkeling van het instrument, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen. Utrecht: NIVEL, 2008.
11.
go back to reference Blalock HM. Social Statistics. New York: Mc Graw-Hill. 1963. Blalock HM. Social Statistics. New York: Mc Graw-Hill. 1963.
12.
go back to reference Meuwissen LE, Bakker DH de. Rapport Pilot Benchmarking Huisartsenzorg Rotterdam. Utrecht: NIVEL, 2009. Meuwissen LE, Bakker DH de. Rapport Pilot Benchmarking Huisartsenzorg Rotterdam. Utrecht: NIVEL, 2009.
13.
go back to reference Kuilman, M. Schouten, G. Gezondheidsenquête 2005, Onderzoeksmethodiek en gezondheid in relatie tot achtergrondkenmerken. Een naslagwerk. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2007. Kuilman, M. Schouten, G. Gezondheidsenquête 2005, Onderzoeksmethodiek en gezondheid in relatie tot achtergrondkenmerken. Een naslagwerk. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2007.
Metagegevens
Titel
Hoe te komen tot een populatiegerichte huisartsenzorg?
Auteurs
L. E. Meuwissen
A. J. J. Voorham
G. M. Schouten
D. H. de Bakker
Publicatiedatum
01-10-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089657

Andere artikelen Uitgave 7/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010 Naar de uitgave