Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2010 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 7/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010

Hoe te komen tot een populatiegerichte huisartsenzorg?

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2010
Auteurs:
L. E. Meuwissen, A. J. J. Voorham, G. M. Schouten, D. H. de Bakker
Belangrijke opmerkingen
Ten tijde van het onderzoek: NIVEL, Utrecht
Hulpverleningsdienst Gelderland Midden (GGD)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond
Lectoraat Eerstelijnszorg Hogeschool Rotterdam.
Tranzo, Universiteit van Tilburg
Dr. Liesbeth Meuwissen, Krozengaarde 29, 3992 JP Houten,

Samenvatting

Inleiding: Huisartsenzorg heeft in potentie de mogelijkheid om de zorg aan te passen en te richten op de specifieke gezondheidssituatie van de ingeschreven populatie. Tot nu toe is er geen methode ontwikkeld om dit te doen. Tijdens de pilot benchmarking huisartsenzorg in Rotterdam is een methode ontwikkeld om huisartsen te stimuleren tot populatiegerichte zorg en hen hiervoor handvaten te geven. Methode: Huisartsen vulden een internetenquête in over hun zorgaanbod. De gegevens over gezondheidstoestand en risicofactoren uit de GGD-Gezondheidsenquêtes zijn geselecteerd en berekend voor het verzorgingsgebied van de huisarts. Zo ontstond een praktijkspecifiek gezondheidsprofiel waarmee het zorgaanbod heroverwogen kon worden. Resultaten: Zeventien huisartspraktijken participeerden in deze studie. De praktijken kregen een praktijkspecifiek feedbackrapport waarmee hun zorgaanbod en gezondheidsprofiel werd vergeleken met de feedbackgroep en met Rotterdam. Er is een aanzienlijke variatie in gezondheid en risicofactoren met statistisch significante verschillen tussen verzorgingsgebieden. De huisartsen zijn in vier feedbackgroepen bijeengekomen om de resultaten te bespreken. Deze discussies gingen over de mogelijkheden voor specifieke interventies ter preventie of vroegtijdige opsporing en over mogelijkheden van samenwerkingsrelaties met organisaties gericht op gedragsverandering. Conclusie: De methode bleek een krachtige strategie om huisartsen te stimuleren een meer populatiegerichte benadering te overwegen. Deze relatief simpele aanpak levert een bruikbaar instrument op om een brug te slaan tussen de publieke en de curatieve gezondheidszorg.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010 Naar de uitgave