Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Verzamelen en ordenen van informatie

Samenvatting
Voor het maken van een werkstuk, een verslag of voor het houden van een presentatie kan het nodig zijn dat je informatie haalt uit verschillende boeken, kranten of vaktijdschriften. Je wilt bijvoorbeeld weten of in kranten over het onderwerp is geschreven of er illustratiemateriaal in tijdschriften staat en of er literatuur te vinden is, als je verder op het onderwerp wilt ingaan. De bedoeling is dat je doelgericht naar informatie zoekt ter ondersteuning van je onderwerp.
Margot Cox

2 Samen werken aan leertaken

Samenvatting
Taken verdelen is precies wat het woord zegt: je verdeelt met meerdere mensen verschillende, te onderscheiden taken. Taken verdelen is verantwoordelijkheid delen, samenwerken en eigenlijk een vorm van het organiseren van groepswerk.
Margot Cox

3 Oefenen met en toepassen van kennis en vaardigheden

Samenvatting
Leeropdrachten krijg je vaak als huiswerk mee, met over het algemeen de bedoeling dat er daarna een schriftelijke of mondelinge toets wordt afgenomen. Je bestudeert het stuk tekst en dat is meer dan lezen. Met aandacht en op een actieve manier ben je met de stof bezig, met als doel dat je de stof snapt, beheerst, kent en kunt toepassen.
Margot Cox

4 Vormen van een mening; bereiken van een oplossing

Samenvatting
Brainstormen is de gelegenheid krijgen om naar aanleiding van een vraag of probleem, vrij uit te reageren. Je geeft ideeën, probeert helderheid te krijgen over de vraag of het probleem of draagt oplossingen aan.
Margot Cox

5 Toetsing van bereikte leerresultaten

Samenvatting
Om je voor te bereiden op een schriftelijke toets, kun je zelf vragen maken over de stof. Het maken van goede toetsvragen is niet zo gemakkelijk en ook veel werk, maar tegelijkertijd is het de moeite waard omdat het zo leerzaam is. Het dwingt je om je goed te verdiepen in de stof, de leerdoelen en de manier van vragen stellen van de docent.
Margot Cox
Meer informatie