Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Geron 3/2014

01-09-2014

Hoe ouderen steeds diverser wonen

Auteurs: Peter De Lange, Yvonne Witter

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het merendeel van de ouderen wonen in een zelfstandige woning, een koop- of huurwoning. Een kleiner deel woont onzelfstandig. Dat kan een (gehuurde) kamer zijn, inwonend bij een kind óf in een intramurale setting, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, of men is gedetineerd. Ook in de toekomst zullen ouderen langer zelfstandig blijven wonen nu verzorgingshuizen de deuren sluiten door het overheidsbeleid. Wat betekent dit voor de woningmarkt voor senioren? Dit artikel gaat in op de toekomstige vraag van ouderen op het terrein van wonen.
Literatuur
go back to reference Kam, de G et al. (2012). Effecten van woonservicegebieden. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Medisch Centrum Groningen. Kam, de G et al. (2012). Effecten van woonservicegebieden. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Medisch Centrum Groningen.
go back to reference Penninx, K en Witter, Y (2013). Verhalen van veerkracht. Amsterdam: Stichting R.C. Het Maagdenhuis. Penninx, K en Witter, Y (2013). Verhalen van veerkracht. Amsterdam: Stichting R.C. Het Maagdenhuis.
go back to reference Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (4 juni 2014). Transitieagenda Langer zelfstandig wonen. Den Haag: Ministerie van BZK. Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (4 juni 2014). Transitieagenda Langer zelfstandig wonen. Den Haag: Ministerie van BZK.
Metagegevens
Titel
Hoe ouderen steeds diverser wonen
Auteurs
Peter De Lange
Yvonne Witter
Publicatiedatum
01-09-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-014-0075-y

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Geron 3/2014 Naar de uitgave