Skip to main content
main-content
Top

27-10-2015 | Nieuws

Q & A

Hoe organiseer ik de jaargesprekken in mijn praktijk?

Tijdens een HAGRO-vergadering hoorde ik van een van mijn collega’s dat hij ieder jaar met zijn medewerkers een functioneringsgesprek voert. Ik vraag me af of dit in onze praktijk ook nuttig is. Hoe pak ik dit het beste aan? A. Berendsen en J. Schuling, auteurs van het boek Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk geven antwoord.

Veel huisartsen gunnen zichzelf niet de tijd om met de medewerker eens stil te staan bij het functioneren. Ze zien een functionerings- of jaargesprek als tijdsverspilling. Maar voor een goed begrip van elkaars zienswijze en positie is periodiek gestructureerd overleg onmisbaar.
In een jaargesprek, dat tweezijdig is, komt het functioneren van de medewerker en de leidinggevende aan de orde en wordt gezocht naar mogelijkheden om waar gewenst verbeteringen te bewerkstelligen. In het beoordelingsgesprek, dat eenzijdig is, namelijk gericht op de medewerker, wordt een oordeel over het functioneren van de medewerker gegeven met een daaraan verbonden conclusie: een vaste aanstelling, ontslag, een extra periodiek etc.

Jaargesprek

Het voeren van een jaargesprek met praktijkmedewerkers biedt de huisarts de kans om de samenwerking te verbeteren, richting te geven aan verdere ontwikkelingen van de medewerker en de kwaliteit van het werk daarmee te verhogen. Kenmerkend voor een goed jaargesprek: beide partijen bereiden het goed voor, er is tijdens het gesprek voldoende tijd en aandacht voor elkaar en er vindt verslaglegging plaats. Beiden gaan na of het besprokene en de voornemens kloppen en er wordt een afspraak gemaakt voor een follow-up.

Valkuilen

Het lijkt eenvoudig, maar er is een aantal valkuilen. Let er bijvoorbeeld op dat er voldoende tijd is ingeruimd en er agendapunten zijn. Daarnaast is het belangrijk op een goede manier feedback te geven én te ontvangen. Kijk bij het beoordelen van het functioneren van een medewerker naar het hele jaar en niet naar de laatste weken.
Aan het eind van het jaargesprek worden verbeterpunten en doelen geformuleerd: let erop dat deze wel haalbaar zijn. Voor deze afspraken geldt dat deze het beste kunnen worden geformuleerd volgens de SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).
Hoe vaak een jaargesprek of functioneringsgesprek zal plaatsvinden, verschilt per situatie. Een hogere frequentie is raadzaam wanneer er een nieuwe medewerker in dienst komt.

Bron: Q&A Praktijkvoering, Praktische huisartsgeneeskunde nr. 3-2015.

Meer lezen

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.