Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Geron 3/2014

01-09-2014

Hoe (on)realistisch is het overheidsbeleid als het gaat om de inzet van informele zorg?

Auteur: Marjolein Broese van Groenou

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij de hervorming van de langdurige zorg doet de overheid een sterk appel op de samenleving: zorg in eigen kring en zelfredzaamheid van de burger kenmerkt de participatiesamenleving. De zorg die de groeiende populatie 75-plussers in de komende jaren nodig zal hebben kan de overheid immers niet meer alleen opbrengen. Er is vanaf 2015 dan ook minder geld beschikbaar voor zorg aan huis en voor bedden in tehuizen. Is dit een reëel scenario? Kan de samenleving dit aan? Belangrijker nog: Is de burger van nu klaar voor deze mate en vorm van participatie in de samenleving? Mijn antwoord is negatief (nee!), maar met een nuance: nog niet iedereen!
Literatuur
go back to reference De Boer, A., Broese van Groenou, M. & Timmermans, J. (2009). Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. De Boer, A., Broese van Groenou, M. & Timmermans, J. (2009). Over de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference De Boer, A. en De Klerk, M. (2013). Informele Zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. De Boer, A. en De Klerk, M. (2013). Informele Zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Egging S., A.H. de Boer, N.L. Stevens (2011). Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 42, 243-255.PubMedCrossRef Egging S., A.H. de Boer, N.L. Stevens (2011). Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 42, 243-255.PubMedCrossRef
go back to reference Grootegoed, E. & Van Dijk, D. (2012). The return of the family? Welfare state retrenchment and client autonomy in long-term care. Journal of Social Policy, 41, 677-694.CrossRef Grootegoed, E. & Van Dijk, D. (2012). The return of the family? Welfare state retrenchment and client autonomy in long-term care. Journal of Social Policy, 41, 677-694.CrossRef
go back to reference Volker, B., Flap, H. & Lindenberg, S. (2007). When are neighborhoods communities? Community in Dutch neighborhoods. European Sociological Review, 23, 99-114.CrossRef Volker, B., Flap, H. & Lindenberg, S. (2007). When are neighborhoods communities? Community in Dutch neighborhoods. European Sociological Review, 23, 99-114.CrossRef
go back to reference Jager-Vreugdenhil, M. (2012). Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Dissertatie, UvA. Jager-Vreugdenhil, M. (2012). Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Dissertatie, UvA.
go back to reference Van den Berg, M. (2014). Mantelzorg en etniciteit. Proefschrift Universiteit Twente. Van den Berg, M. (2014). Mantelzorg en etniciteit. Proefschrift Universiteit Twente.
Metagegevens
Titel
Hoe (on)realistisch is het overheidsbeleid als het gaat om de inzet van informele zorg?
Auteur
Marjolein Broese van Groenou
Publicatiedatum
01-09-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-014-0070-3

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Geron 3/2014 Naar de uitgave