Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoe lang dienen medische gegevens inclusief röntgenfoto’s te worden bewaard? Hebben patiënten recht op gegevens die worden weggegooid?

Auteur : Dr. J.M. Cuperus-Bosma

Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ten aanzien van de dossierplicht en de met het dossier samenhangende rechten en bewaartermijnen zijn in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) regels opgenomen. In artikel 7:454 lid 1 wordt de dossierplicht als volgt omschreven: “De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij* houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.“ Ingevolge artikel 7:454 lid 3 dient de arts deze gegevens gedurende 10 jaren te bewaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Literatuur
go back to reference KNMG-consult - Arts en patiëntenrechten. Utrecht, 2000. KNMG-consult - Arts en patiëntenrechten. Utrecht, 2000.
go back to reference Legemaate J (red.). De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998, 3e druk. Legemaate J (red.). De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998, 3e druk.
go back to reference Besluit over de prijs van een afschrift. Bijlage bij het KNMG-Vademecum, maart 1999. Besluit over de prijs van een afschrift. Bijlage bij het KNMG-Vademecum, maart 1999.
Metagegevens
Titel
Hoe lang dienen medische gegevens inclusief röntgenfoto’s te worden bewaard? Hebben patiënten recht op gegevens die worden weggegooid?
Auteur
Dr. J.M. Cuperus-Bosma
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8808-0_275