Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

11-08-2017 | Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Deel 2

Tijdschrift:
Jeugdbeleid > Uitgave 3/2017
Auteur:
Dr. Jan C. M. Willems
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is een bewerking van twee lezingen, de eerste gehouden op een Korczakconferentie in het Kinderrechtenhuis in Leiden op 21 november 2015, de tweede op een jeugdhulpcongres in de Reehorst in Ede op 8 september 2016. Op ResearchGate.net Jan Willems is een eerdere online versie met voetnoten en literatuurlijst te vinden.

Samenvatting

Fysieke kindermishandeling is slechts één van de tien Adverse Childhood Experiences (ACEs), de bekende vormen van mishandeling en verwaarlozing en de even schadelijke andere vormen van toxische stress in gezinnen. Een kind dat al op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan meerdere ACEs ondergaat neurobiologische en hormonale veranderingen die het verouderingsproces versnellen en het immuunsysteem beïnvloeden, zo stellen artsen.
De langetermijngevolgen van kindermishandeling zijn dramatisch. De traditionele kinderbescherming heeft hierop geen antwoord.
In het eerste deel van dit artikel, dat is verschenen in het afgelopen juninummer van Jeugdbeleid, ging de auteur in op kinderbescherming als kinderbeschadiging, kwam de betekenis van kinderrechten en Early Childhood-wetenschap voor de structurele preventie van kindermishandeling aan de orde en werd het zogenaamde SMECC-model gepresenteerd.
In dit tweede deel gaat de auteur verder in op het Kinderrechtenverdrag en staat hij stil bij de opkomst van de op de ACEswetenschap gebaseerde internationale ACEsbeweging. Hij besluit het artikel met een vijftal aanbevelingen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017 Naar de uitgave