Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2017

11-08-2017

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Deel 2

Auteur: Dr. Jan C. M. Willems

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Fysieke kindermishandeling is slechts één van de tien Adverse Childhood Experiences (ACEs), de bekende vormen van mishandeling en verwaarlozing en de even schadelijke andere vormen van toxische stress in gezinnen. Een kind dat al op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan meerdere ACEs ondergaat neurobiologische en hormonale veranderingen die het verouderingsproces versnellen en het immuunsysteem beïnvloeden, zo stellen artsen.
De langetermijngevolgen van kindermishandeling zijn dramatisch. De traditionele kinderbescherming heeft hierop geen antwoord.
In het eerste deel van dit artikel, dat is verschenen in het afgelopen juninummer van Jeugdbeleid, ging de auteur in op kinderbescherming als kinderbeschadiging, kwam de betekenis van kinderrechten en Early Childhood-wetenschap voor de structurele preventie van kindermishandeling aan de orde en werd het zogenaamde SMECC-model gepresenteerd.
In dit tweede deel gaat de auteur verder in op het Kinderrechtenverdrag en staat hij stil bij de opkomst van de op de ACEswetenschap gebaseerde internationale ACEsbeweging. Hij besluit het artikel met een vijftal aanbevelingen.
Literatuur
go back to reference Grille, R. (2013). Parenting for a peaceful world. Avalon Beach: Vox Cordis Press. Grille, R. (2013). Parenting for a peaceful world. Avalon Beach: Vox Cordis Press.
go back to reference Willems, J.C.M. (2017). Hoe kindermishandeling terug te dringen? Jeugdbeleid, 11(2), 131–138. Willems, J.C.M. (2017). Hoe kindermishandeling terug te dringen? Jeugdbeleid, 11(2), 131–138.
Metagegevens
Titel
Hoe kindermishandeling terug te dringen?
Deel 2
Auteur
Dr. Jan C. M. Willems
Publicatiedatum
11-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0152-z

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017 Naar de uitgave