Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2015 | Uitgave 4/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2015

Hoe kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2015
Auteurs:
Prof. dr. W.P.M.M. van de Ven, R.C. van Kleef, R.C.J.A. van Vliet
Belangrijke opmerkingen

Noot

Dit artikel is mede gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De auteurs danken NZa-medewerkers voor hun commentaar op eerdere rapportversies, in het bijzonder Katalin Katona, Rein Halbersma en Suzanne van Hulten. De auteurs danken twee anonieme referenten voor hun uitstekende commentaar. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit artikel berust geheel bij de auteurs. De in dit artikel genoemde opvattingen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de NZa.
1 Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
Correspondentieadres
Prof. dr. W.P.M.M. van de Ven, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. 010 408 8556 / 8525, e-mail: vandeven@bmg.eur.nl

Samenvatting

Verzekerden kunnen elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor dezelfde premie per polis. De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars vooraf voor voorspelbare, gezondheidgerelateerde kostenverschillen tussen verzekerden. Omdat deze verevening nog niet perfect is, bestaat ruimte voor risicoselectie door verzekerden en verzekeraars. Risicoselectie kan schadelijk zijn voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit maakt risicoselectie een belangrijk aandachtspunt voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die goedwerkende zorgmarkten maakt en bewaakt, en toezicht houdt op de publieke belangen. Tegen deze achtergrond staat de volgende vraag in dit artikel centraal: “Hoe kan de NZa risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?” Het precies meten en aantonen van (alle vormen van) risicoselectie blijkt niet eenvoudig. Dit artikel doet aanbevelingen voor een statistische en kwalitatieve benadering van dit meetprobleem. Naast empirische meetmethoden wordt een groot aantal (sterke) signalen genoemd die de NZa kan meten en die elk, en zeker in samenhang, duiden op risicoselectie. Dit biedt de NZa gereedschap om invulling te geven aan haar toezicht- en reguleringstaken betreffende risicoselectie. Het verdient aanbeveling na te gaan of de NZa over voldoende handhavingsinstrumenten beschikt om op te treden tegen ongewenste risicoselectie. Zo nodig moet de wetgever het wettelijke instrumentarium van de NZa uitbreiden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2015 Naar de uitgave

Spectrum

De praktijk