Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2015

01-04-2015

Hoe kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?

Auteurs: Prof. dr. W.P.M.M. van de Ven, R.C. van Kleef, R.C.J.A. van Vliet

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verzekerden kunnen elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor dezelfde premie per polis. De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars vooraf voor voorspelbare, gezondheidgerelateerde kostenverschillen tussen verzekerden. Omdat deze verevening nog niet perfect is, bestaat ruimte voor risicoselectie door verzekerden en verzekeraars. Risicoselectie kan schadelijk zijn voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit maakt risicoselectie een belangrijk aandachtspunt voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die goedwerkende zorgmarkten maakt en bewaakt, en toezicht houdt op de publieke belangen. Tegen deze achtergrond staat de volgende vraag in dit artikel centraal: “Hoe kan de NZa risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?” Het precies meten en aantonen van (alle vormen van) risicoselectie blijkt niet eenvoudig. Dit artikel doet aanbevelingen voor een statistische en kwalitatieve benadering van dit meetprobleem. Naast empirische meetmethoden wordt een groot aantal (sterke) signalen genoemd die de NZa kan meten en die elk, en zeker in samenhang, duiden op risicoselectie. Dit biedt de NZa gereedschap om invulling te geven aan haar toezicht- en reguleringstaken betreffende risicoselectie. Het verdient aanbeveling na te gaan of de NZa over voldoende handhavingsinstrumenten beschikt om op te treden tegen ongewenste risicoselectie. Zo nodig moet de wetgever het wettelijke instrumentarium van de NZa uitbreiden.
Literatuur
1.
go back to reference ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009. ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009.
2.
go back to reference Tweede Kamer. Verslag van een algemeen overleg. 2012, 29689 (414). Tweede Kamer. Verslag van een algemeen overleg. 2012, 29689 (414).
3.
go back to reference Newhouse JP. Reimbursing health plans and health providers: efficiency in production versus selection. J Econ Lit 2012;34: 1236–63. Newhouse JP. Reimbursing health plans and health providers: efficiency in production versus selection. J Econ Lit 2012;34: 1236–63.
4.
go back to reference Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt. Econom Stat Berichten 2013;98:714–8. Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt. Econom Stat Berichten 2013;98:714–8.
5.
go back to reference Vliet RCJA van, Kleef RC van. Herijkingsonderzoek vereveningsmodel 2008; herijking en stabiliteit risicovereveningsmodel 2008, op basis van kostendata 2006. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG (WOR393), 2008. Vliet RCJA van, Kleef RC van. Herijkingsonderzoek vereveningsmodel 2008; herijking en stabiliteit risicovereveningsmodel 2008, op basis van kostendata 2006. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG (WOR393), 2008.
6.
go back to reference Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:312–26. CrossRef Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:312–26. CrossRef
7.
go back to reference Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012. Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.
8.
go back to reference Achmea. Brief van Achmea aan de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 7 september 2011. (opvraagbaar bij de griffier). Achmea. Brief van Achmea aan de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 7 september 2011. (opvraagbaar bij de griffier).
9.
go back to reference Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt, Econom Stat Berichten 2013;98:714–8. Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt, Econom Stat Berichten 2013;98:714–8.
10.
go back to reference Ellwanger N, Asselt M van, Evenhardt T. ‘Ondercompensatie van verzekerden met V&V-gebruik in het vorig jaar’,WOR 699. Den Haag: Aarts Public Economics (APE), 2014. Ellwanger N, Asselt M van, Evenhardt T. ‘Ondercompensatie van verzekerden met V&V-gebruik in het vorig jaar’,WOR 699. Den Haag: Aarts Public Economics (APE), 2014.
11.
go back to reference Bruijn D de. Schut FT. Evaluatie aanvullende verzekeringen 2007. Rotterdam: iBMG, EUR, 2007. Bruijn D de. Schut FT. Evaluatie aanvullende verzekeringen 2007. Rotterdam: iBMG, EUR, 2007.
12.
go back to reference Prinsze FJ, Ven WPMM van de, Bruijn D de, Schut FT. Verbetering risicoverevening in de zorgverzekering: Van groot belang voor chronisch zieken. Rotterdam: iBMG, EUR, 2005. Prinsze FJ, Ven WPMM van de, Bruijn D de, Schut FT. Verbetering risicoverevening in de zorgverzekering: Van groot belang voor chronisch zieken. Rotterdam: iBMG, EUR, 2005.
13.
go back to reference Roos A, Schut FT. Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009, rapport, Rotterdam: iBMG, EUR, 2009, bijlage 6 Roos A, Schut FT. Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009, rapport, Rotterdam: iBMG, EUR, 2009, bijlage 6
14.
go back to reference Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012. Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.
16.
go back to reference Douven, RCMH, Mannaerts H. Doelmatige zorg versus risicoselectie. Econom Stat Berichten 2008;91:132–135. Douven, RCMH, Mannaerts H. Doelmatige zorg versus risicoselectie. Econom Stat Berichten 2008;91:132–135.
17.
go back to reference Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012. Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.
18.
go back to reference Ven WPMM van de. Onjuist geïnformeerd over risicoselectie in de zorg, Econom Stat Berichten 2014;188. Ven WPMM van de. Onjuist geïnformeerd over risicoselectie in de zorg, Econom Stat Berichten 2014;188.
19.
go back to reference ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009. ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009.
Metagegevens
Titel
Hoe kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?
Auteurs
Prof. dr. W.P.M.M. van de Ven
R.C. van Kleef
R.C.J.A. van Vliet
Publicatiedatum
01-04-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2015
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-015-0058-y