Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009

01-04-2009 | Redactioneel

Hoe ‘gezond’ is de relatie Milieu en Gezondheid anno 2009 nog?

Auteurs: Peter van den Hazel, Henk Jans

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 1990 stelde Maarten Verberk, medisch milieukundige bij het Coronel Instituut van het AMC, in een redactioneel van TSG de vraag of het milieu eigenlijk wel een medisch probleem is.1 Hij concludeerde dat op basis van het RIVM rapport ‘Zorgen voor Morgen’ drastische maatregelen noodzakelijk waren om schadelijke effecten van milieubelastende stoffen op de gezondheid op termijn te voorkómen. Grote maatschappelijke weerstanden waren volgens hem te verwachten, maar zijn tot nu toe uitgebleven. Innovatie van het bedrijfsleven leidde tot toepassing van betere en schonere technieken die er zeker toe hebben bijgedragen dat het milieu in Nederland minder werd belast dan werd verwacht en dat de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s ook minder zijn. Maar de creativiteit binnen de industrie heeft er ook voor gezorgd dat veel moeilijk afbreekbare stoffen met vaak carcinogene en mutagene eigenschappen of met eigenschappen die het endocriene systeem kunnen verstoren wel verder verspreid zijn over de wereld.
Literatuur
1.
go back to reference Verberk MM. Het milieu, een medisch probleem? Tijdschr Soc Geneesk 1990;68:447. Verberk MM. Het milieu, een medisch probleem? Tijdschr Soc Geneesk 1990;68:447.
2.
go back to reference Hazel van den P., Jans HWA. Duurzame ontwikkeling en medische milieukunde. Tijdschr Gezondheidswet 2002; 80:286-9. Hazel van den P., Jans HWA. Duurzame ontwikkeling en medische milieukunde. Tijdschr Gezondheidswet 2002; 80:286-9.
Metagegevens
Titel
Hoe ‘gezond’ is de relatie Milieu en Gezondheid anno 2009 nog?
Auteurs
Peter van den Hazel
Henk Jans
Publicatiedatum
01-04-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082197

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave