Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag | Uitgave 5/2016

Sociaal Bestek 5/2016

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?

Tijdig serieus nemen en handelen, dát is het probleem

Tijdschrift:
Sociaal Bestek > Uitgave 5/2016
Auteur:
Arjan Widlak
Belangrijke opmerkingen
Arjan Widlak is directeur van de Kafkabrigade. De Kafkabrigade doet actie-onderzoek in samenwerking met publieke organisaties om de kennis van de werkvloer samen te brengen met de beslissingsmacht van management en bestuur.
Noot
1. Onafhankelijk onderzoeks- en interventieteam gericht op overbodige en disfunctionele bureaucratie.
Meer informatie
De uitgebreide verhalen van Hassan, Justin, Hans en Kees zijn te vinden op de website van de Kafkabrigade: www.​kafkabrigade.​nl. Ook de tijdlijnen, die stap voor stap laten zien hoe zij door de instituties reizen en de analyse zijn daar te vinden.

Samenvatting

Tot eind september reisde het Aanjaagteam Verwarde Personen door het land. Hun inzet moet er toe leiden dat alle Nederlandse gemeenten een ‘sluitende aanpak’ hebben van zorg en ondersteuning voor verwarde personen. Maar wie zijn die mensen eigenlijk? De Kafkabrigade1 bracht de wandel van vier heel verschillende mensen door overheidsinstanties en zorginstituties in kaart.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2016

Sociaal Bestek 5/2016 Naar de uitgave

Maatschappelijke ondersteuning

Een gezin, geen plan en ikzelf als regisseur

Arbeidsmarkt in cijfers en trends

Verplicht gemotiveerd