Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk 1/2018

01-02-2018 | Intercollegiaal online

Hoe dit aan te pakken?

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk | Uitgave 1/2018

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

De casus in TP november waarvoor we uw advies vroegen ging over een 53-jarige vrouw die na een langdurig en intensief psychisch behandeltraject een redelijke geestelijke stabiliteit heeft bereikt en nu door haar psychiater wordt geadviseerd haar gebit te laten rehabiliteren zodat zij zich weer ‘onder de mensen’ durft te begeven.
De casus in TP november waarvoor we uw advies vroegen ging over een 53-jarige vrouw die na een langdurig en intensief psychisch behandeltraject een redelijke geestelijke stabiliteit heeft bereikt en nu door haar psychiater wordt geadviseerd haar gebit te laten rehabiliteren zodat zij zich weer ‘onder de mensen’ durft te begeven.
Bij de intake bij de tandarts is sprake van een ernstige gebitsmutilatie met diastemen, radices relictae en functionele problemen ten aanzien van kauwfunctie, fonetiek en esthetiek (afbeelding 1). De 12 is endodontisch behandeld en vertoont geen apicale pathologie.
Wij stelden u over deze casus vier vragen, waarop wij hieronder nader zullen ingaan.

1 Maakt de patiënt aanspraak vanuit de basisverzekering, ongeacht de behandeling die noodzakelijk is?

Antwoord: In de Zorgverzekeringswet is niet echt duidelijk beschreven of dit zo is.
Er is wel degelijk ruimte voor interpretatie, maar het lijkt logisch dat als de psychische rehabilitatie vanuit de basisverzekering vergoed is (wat het geval is) en de behandelend psychiater van mening is dat een tandheelkundige behandeling noodzakelijk is voor een succesvol vervolg van zijn therapie, de tandheelkundige rehabilitatie daar dan ook op gericht moet zijn.

2 Wat is in het algemeen uw behandelfilosofie bij patiënten met deze achtergrond?

Antwoord: We hebben op deze vraag uiteenlopende antwoorden gekregen. Deze varieerden van een behandeling die vooral gericht is op de esthetiek, tot volledige rehabilitaties met kronen en bruggen op implantaten. Weer anderen waren van mening dat ook aan de zachte kant aandacht besteed zou moeten worden. Dat houdt in dat de patiënt actief betrokken moet worden bij de behandelopties en het tempo van de uit te voeren behandeling. Het doel is immers dat de patiënt zich weer geleidelijk aan ‘onder de mensen’ durft te begeven. Daar behoort de een tandheelkundige behandeling ook toe.

3 Welke tandheelkundige informatie mist u nog?

Antwoord: Heel veel! De algehele gezondheid is niet bekend, noch wordt informatie gegeven over medicatie en allergieën. Voor een goede afweging van de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn een OPT en solo-opnames noodzakelijk van 12,13 en de zijdelingse delen. Modellen zouden in een articulator geplaatst moeten worden om de kaakrelatie en de occlusie en articulatie te kunnen analyseren. Apicale problematiek alsook de gezondheid van het parodontium is niet te beoordelen. De behandelbaarheid van de patiënt en haar wensen zijn ook niet bekend.

4 Gegeven deze situatie: hoe zou uw aanpak er in grote lijnen uitzien?

Antwoord: In grote lijnen zou de aanpak er als volgt uit (kunnen) zien:
1.
Een uitgebreide anamneses afnemen en de (mond) gezondheid goed in kaart brengen.
 
2.
Verwijderen van elementen die niet te behouden zijn.
 
3.
Behandeling van infecties van elementen die strategisch belangrijk zijn en behouden zouden moeten blijven.
 
4.
Aanbrengen van front-hoektandgeleiding (en mandibulaire stabiliteit) in combinatie met verbeteren van de esthetiek en fonetiek.
 
5.
Opvullen van de zijdelingse delen met goede, uitneembare voorzieningen (frames) en zodoende de kauwfunctie herstellen en occlusale stabiliteit aan te brengen.
 

Hoe ging het verder met deze patiënt?

Er is een aanvraag gedaan bij de zorgverzekeraar om de behandeling zoals voorgesteld bij vraag 4 vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. De aanvraag werd echter afgewezen. Vervolgens is de psychiater gevraagd een toelichting te geven bij de aanvraag. In een uitgebreide toelichting heeft hij aangegeven dat de patiënt een zeer zwaar traject achter de rug had (suïcidaal geweest, inclusief pogingen om een eind aan haar leven te maken). Hij gaf aan dat zonder een tandheelkundige behandeling de patiënt in een sociaal isolement zou blijven en dat de uitgebreide en langdurige psychische behandeling dan niet tot het gewenste, en in zijn ogen haalbare resultaat zou leiden. Hij pleitte voor een integrale benadering van het langdurig bestaande psychische probleem.
De zorgverzekeraar heeft de brief ter harte genomen en heeft een machtiging afgegeven voor behandeling van het front met composiet (dynamisch behandelconcept) en frameprotheses in boven– en onderkaak met kronen op de 33,36,43 en 46.
De behandeling is 5 jaar geleden afgerond (afbeelding 2-7). Per telefoon is regelmatig contact geweest met de patiënt. De reiskosten waren voor haar te hoog om langs te komen. Foto’s ontbreken dus helaas. Maar het gaat goed met haar. Zegt ze …
Metagegevens
Titel
Hoe dit aan te pakken?
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-02-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tandartspraktijk / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 0167-1685
Elektronisch ISSN: 1875-6808
DOI
https://doi.org/10.1007/s12496-018-0016-3

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Tandartspraktijk 1/2018 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws

Intercollegiaal online

Advies gevraagd