Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2013

01-06-2013

Hoe denken ouderen over automatische contactloze monitoring? Een systematische literatuurstudie

Auteurs: V. Claes, E. Devriendt, J. Tournoy, K. Milisen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Om te voorzien in kwaliteitsvolle en kosteneffectieve ouderenzorg wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van technologieën voor contactloze monitoring. Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek is het exploreren van de attitudes en percepties van ouderen ten aanzien van contactloze monitoringsystemen.

Methodologie

Relevante studies zijn geïdentificeerd via een uitgebreide zoekstrategie in de gecomputeriseerde bestanden van Medline, Embase en Cinahl voor studies gepubliceerd tussen januari 1990 en 19 augustus 2012; via een referentielijst aangeboden door een groep van experts in dit onderzoeksdomein en via de referentielijsten van alle relevante studies.

Resultaten

Negen studies met een kwalitatief onderzoeksdesign en één studie met een gecombineerd onderzoeksdesign werden geïncludeerd. Diverse facetten van de attitudes, percepties en behoeften van ouderen als potentiële of actuele gebruikers van contactloze monitoring worden in vijf thematische clusters besproken. Hierbij gaat het om de percepties van ouderen over het potentiële nut van contactloze monitoring, over de communicatie van informatie die via monitoring verkregen wordt, diverse bezorgdheden bij het gebruik van contactloze monitoring en participatie en inspraak van de gemonitorde persoon. Al deze facetten kunnen de bereidheid van ouderen tot acceptatie van deze monitoringsystemen beïnvloeden.

Conclusies

Dit onderzoek kan technologieontwikkelaars en zorgaanbieders belangrijke informatie bieden om te zorgen dat monitoringsystemen tegemoetkomen aan de behoeften, bezorgdheden en wensen van hun gebruikers en aldus succesvol geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Verdere exploratie van de attitudes en percepties van ouderen ten aanzien van contactloze monitoringsystemen via kwalitatief en kwantitatief onderzoek met een goede methodologische kwaliteit is vereist.
Literatuur
1.
go back to reference Steele R, Lo A, Secombe C, Wong YK. Elderly persons’ perception and acceptance of using wireless sensor networks to assist healthcare. Int J Med Inform 2009; 78(12):788–801.PubMedCrossRef Steele R, Lo A, Secombe C, Wong YK. Elderly persons’ perception and acceptance of using wireless sensor networks to assist healthcare. Int J Med Inform 2009; 78(12):788–801.PubMedCrossRef
2.
go back to reference van Hoof J, Kort HSM, Rutten PGS, Duijnstee MSH. Ageing-in-place with the use of ambient intelligence technology: perspectives of older users. Int J Med Inform 2011; 80:310–331.PubMedCrossRef van Hoof J, Kort HSM, Rutten PGS, Duijnstee MSH. Ageing-in-place with the use of ambient intelligence technology: perspectives of older users. Int J Med Inform 2011; 80:310–331.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Lambrecht M, Verboven W, Willems M, Moens S, Verkruyssen F, Duyck J, et al. Bevolkingsvooruitzichten 2010–2060. Brussel: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek en Economische informatie; 2011 Dec. Wettelijk Depot: D/2011/7433/29. Lambrecht M, Verboven W, Willems M, Moens S, Verkruyssen F, Duyck J, et al. Bevolkingsvooruitzichten 2010–2060. Brussel: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek en Economische informatie; 2011 Dec. Wettelijk Depot: D/2011/7433/29.
4.
go back to reference Demiris G, Rantz M, Aud M, Marek K, Tyrer H, Skubic M, et al. Older adults’ attitudes towards and perceptions of smart home technologies: a pilot study. Med Inform Internet Med 2004; 29(2):87–94.PubMedCrossRef Demiris G, Rantz M, Aud M, Marek K, Tyrer H, Skubic M, et al. Older adults’ attitudes towards and perceptions of smart home technologies: a pilot study. Med Inform Internet Med 2004; 29(2):87–94.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Demiris G, Hensel BK, Skubic M, Rantz M. Senior residents’ perceived need of and preferences for smart home sensor technologies. Int J Technol Assess Health Care 2008; 24(1):120–4.PubMedCrossRef Demiris G, Hensel BK, Skubic M, Rantz M. Senior residents’ perceived need of and preferences for smart home sensor technologies. Int J Technol Assess Health Care 2008; 24(1):120–4.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Wild K, Boise L, Lundell J, Foucek A. Unobtrusive in-home monitoring of cognitive and physical health. Reactions and perceptions of older adults. J Appl Gerontol 2008; 27(2):181–200.PubMedCrossRef Wild K, Boise L, Lundell J, Foucek A. Unobtrusive in-home monitoring of cognitive and physical health. Reactions and perceptions of older adults. J Appl Gerontol 2008; 27(2):181–200.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Chan M, Campo E, Estève D, Fourniols JY. Smart homes—current features and future perspectives. Maturitas 2009; 64:90–7.PubMedCrossRef Chan M, Campo E, Estève D, Fourniols JY. Smart homes—current features and future perspectives. Maturitas 2009; 64:90–7.PubMedCrossRef
8.
go back to reference Townsend D, Knoefel F, Goubran R. Privacy versus autonomy—a tradeoff model for smart home monitoring technologies. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2011; 4749–52. Townsend D, Knoefel F, Goubran R. Privacy versus autonomy—a tradeoff model for smart home monitoring technologies. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2011; 4749–52.
9.
go back to reference Ding D, Cooper RA, Pasquina PF, Fici-Pasquina L. Sensor technology for smart homes. Maturitas 2011; 69:131–6.PubMedCrossRef Ding D, Cooper RA, Pasquina PF, Fici-Pasquina L. Sensor technology for smart homes. Maturitas 2011; 69:131–6.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Demiris G, Hensel BK. Smart homes for patients at the end of life. J House Elderly 2009; 23:106–115.CrossRef Demiris G, Hensel BK. Smart homes for patients at the end of life. J House Elderly 2009; 23:106–115.CrossRef
11.
go back to reference Courtney KL. Privacy and senior willingness to adopt smart home information technology in residential care facilities. Methods Inf Med 2008; 47(1):76–81.PubMed Courtney KL. Privacy and senior willingness to adopt smart home information technology in residential care facilities. Methods Inf Med 2008; 47(1):76–81.PubMed
12.
go back to reference Courtney KL, Demiris G, Rantz M, Skubic M. Needing smart home technologies: the perspectives of older adults in continuing care retirement communities. Inform Prim Care 2008; 16(3):195–201.PubMed Courtney KL, Demiris G, Rantz M, Skubic M. Needing smart home technologies: the perspectives of older adults in continuing care retirement communities. Inform Prim Care 2008; 16(3):195–201.PubMed
13.
go back to reference Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in development of the index of ADL. Gerontologist 1970; 10(1):20–30.PubMedCrossRef Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in development of the index of ADL. Gerontologist 1970; 10(1):20–30.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Milisen K, Vanrumste B, Goedemé T, Drugmand P, Tournoy J. AMACS – automatisch monitoren van activiteiten van het dagelijkse leven door middel van contactloze sensoren [homepage on the Internet]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Hogeschool Kempen, Mobilab, De Nayer en Cetic; [updated 2012 March 09; cited 2012 April 30]. Available from: http://www.amacs-project.eu/nl/index.php Milisen K, Vanrumste B, Goedemé T, Drugmand P, Tournoy J. AMACS – automatisch monitoren van activiteiten van het dagelijkse leven door middel van contactloze sensoren [homepage on the Internet]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Hogeschool Kempen, Mobilab, De Nayer en Cetic; [updated 2012 March 09; cited 2012 April 30]. Available from: http://​www.​amacs-project.​eu/​nl/​index.​php
15.
go back to reference Demiris G, Parker Oliver D, Dickey G, Skubic M, Rantz M. Findings from a participatory evaluation of a smart home application for older adults. Technol Health Care 2008; 16:111–8.PubMed Demiris G, Parker Oliver D, Dickey G, Skubic M, Rantz M. Findings from a participatory evaluation of a smart home application for older adults. Technol Health Care 2008; 16:111–8.PubMed
16.
go back to reference Goedemé, T., Debard, G., Dejaeger, E., Deschodt, M., Milisen, K., Van den Bergh, J., Vlaeyen, E., Vanrumste, B. Eindverslag FallCam: Camerasysteem voor valdetectie bij ouderen. 2011; IWT-Tetra-project 80150. Goedemé, T., Debard, G., Dejaeger, E., Deschodt, M., Milisen, K., Van den Bergh, J., Vlaeyen, E., Vanrumste, B. Eindverslag FallCam: Camerasysteem voor valdetectie bij ouderen. 2011; IWT-Tetra-project 80150.
17.
go back to reference Demiris G, Parker Oliver D, Giger J, Skubic M, Rantz M. Older adults’ privacy considerations for vision based recognition methods of eldercare applications. Technol Health Care 2009; 17(1):41–8.PubMed Demiris G, Parker Oliver D, Giger J, Skubic M, Rantz M. Older adults’ privacy considerations for vision based recognition methods of eldercare applications. Technol Health Care 2009; 17(1):41–8.PubMed
18.
go back to reference Alwan M, Dalal S, Mack D, Kell SW, Turner B, Leachtenauer J, et al. Impact of monitoring technology in assisted living: outcome pilot. IEEE Trans Inf Technol Biomed 2006; 10(1):192–8.PubMedCrossRef Alwan M, Dalal S, Mack D, Kell SW, Turner B, Leachtenauer J, et al. Impact of monitoring technology in assisted living: outcome pilot. IEEE Trans Inf Technol Biomed 2006; 10(1):192–8.PubMedCrossRef
19.
go back to reference Shou L, Høstrup H, Lyngsø E, Larsen S, Poulsen I. Validation of a new assessment tool for qualitative research articles. J Adv Nurs [serial online] 2011. Shou L, Høstrup H, Lyngsø E, Larsen S, Poulsen I. Validation of a new assessment tool for qualitative research articles. J Adv Nurs [serial online] 2011.
20.
go back to reference Høstrup H, Shou L, Larsen S, Lyngsø E, Poulsen I. Evaluation of qualitative studies—VAKS. Denemarken: Center for Kliniske Retningslinjer og Dansk Sygepleje Selskab’ Dokumentationsråd; 2011 Nov. Høstrup H, Shou L, Larsen S, Lyngsø E, Poulsen I. Evaluation of qualitative studies—VAKS. Denemarken: Center for Kliniske Retningslinjer og Dansk Sygepleje Selskab’ Dokumentationsråd; 2011 Nov.
21.
go back to reference Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007; 19(6):349–357.PubMedCrossRef Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007; 19(6):349–357.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9de ed. New York: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins; 2012. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9de ed. New York: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
23.
go back to reference Beckwith R. Designing for ubiquity: the perception of privacy. IEEE Pervasive Comput 2003; 2(2):40–6.CrossRef Beckwith R. Designing for ubiquity: the perception of privacy. IEEE Pervasive Comput 2003; 2(2):40–6.CrossRef
Metagegevens
Titel
Hoe denken ouderen over automatische contactloze monitoring? Een systematische literatuurstudie
Auteurs
V. Claes
E. Devriendt
J. Tournoy
K. Milisen
Publicatiedatum
01-06-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0024-6

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda