Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2009 | Onderzoek | Uitgave 11/2009

Huisarts en wetenschap 11/2009

Het zwijgen van patiënten in het eindstadium van COPD

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2009
Auteurs:
Jolanda Habraken, dr. Jeannette Pols, prof. dr. Patrick Bindels, prof. dr. Dick Willems
Belangrijke opmerkingen
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, afdeling Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam: J.M. Habraken, onderzoeker; dr. J. Pols, senior onderzoeker; prof.dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar Huisartsgeneeskunde; prof. dr. D.L. Willems, hoogleraar Medische Ethiek.
Belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Habraken JM, Pols J, Bindels PJE, Willems DL. The silence of patients with end-stage COPD: a qualitative study. Br J Gen Pract 2008;58:844-9. Publicatie gebeurt met toesteming van de uitgever.

Samenvatting

Habraken JM, Pols J, Bindels PJE, Willems DL. Het zwijgen van patiënten in het eindstadium van COPD. Huisarts Wet 2009;52(11):527-32.
Doel Patiënten in het eindstadium van COPD ervaren een slechte kwaliteit van leven en aanzienlijke problemen in hun dagelijks leven. Desondanks vragen ze niet actief om hulp. Ze krijgen daardoor niet de hulp die ze nodig hebben. Wij wilden inzicht krijgen in de redenen waarom deze patiënten niet actief om hulp vragen.
Methode We namen bij elf patiënten zestien semigestructureerde diepte-interviews af.
Resultaten Om een hulpvraag te kunnen uiten moeten patiënten hun beperkingen als abnormaal beschouwen en zich realiseren dat er mogelijkheden zijn om hun situatie te verbeteren. De COPD-patiënten zagen zichzelf echter alleen als ziek tijdens een acute exacerbatie, en beschouwden hun dagelijks leven als normaal. Daarnaast dachten ze dat ze niet geholpen konden worden omdat hun longen te zeer beschadigd waren.
Conclusie De zorg moet zich in dit stadium niet alleen op de longfunctie concentreren, maar ook en vooral op het verbeteren van het dagelijks leven. Huisartsen moeten op een actieve manier onderzoeken aan welke praktische ondersteuning hun patiënten behoefte hebben bij het op peil houden van hun dagelijkse activiteiten. Vervolgens moeten ze hun patiënten op een actieve manier ondersteunen. Verder onderzoek kan uitwijzen of een dergelijke aanpak inderdaad tegemoetkomt aan de behoeften van deze patiënten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2009

Huisarts en wetenschap 11/2009 Naar de uitgave