Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Het werkboek Mijn Slaap Plan, stap voor stap

Auteurs : Marije Kuin, Bianca Boyer

Gepubliceerd in: Slaaptraining voor jongeren op basis van CGT en motiverende gespreksvoering

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het is voor veel trainers en behandelaren die werken met protocollaire behandelingen prettig om per onderdeel van de behandeling te kunnen lezen waar zij op moeten letten tijdens de verschillende sessies met de jongere. Op die manier kunnen trainers zich goed voorbereiden op een sessie en hebben zij een duidelijk werkpunt waar zij mee aan de slag gaan. Aangezien Mijn Slaap Plan niet verdeeld is in afgebakende sessies maar in verschillende hoofdstukken, zullen de sessies qua inhoud en tempo sterk verschillen per jongere. De motivatie en kennis rondom slaapproblemen kan ver uiteen lopen, waardoor er een minder vastomlijnd plan voorhanden is. Dit vraagt om enige flexibiliteit van de trainers. Voor de trainers die van structuur houden, is in dit hoofdstuk uitgeschreven wat er in elk hoofdstuk van het werkboek aan bod komt. In dit hoofdstuk wordt doorgenomen wat er allemaal aan bod komt in alle hoofdstukken van het werkboek Mijn Slaap Plan. De rationale wordt uitgelegd, de opbouw, de verschillende interventies komen aan bod en er wordt stilgestaan bij veel voorkomende valkuilen.
Metagegevens
Titel
Het werkboek Mijn Slaap Plan, stap voor stap
Auteurs
Marije Kuin
Bianca Boyer
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2332-6_6