Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2014 | Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014

Het voorspellen van de gevoeligheid van kinderleukemiecellen voor proteasoomremmers

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2014
Auteurs:
Mw. D. Niewerth, dhr. N.E. Franke, dhr. dr. G. Jansen, dhr. J. van Meerloo, mw. prof.dr. S. Zweegman, Mw. dr. V. de Haas, mw. dr. J. Cloos, Prof.dr. G.J.L. Kaspers
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Mw. Denise Niewerth, dhr. Niels E. Franke en dhr. prof.dr. Gertjan J.L. Kaspers, afdeling Kinderoncologie/ Hematologie; dhr. dr. Gerrit Jansen, afdeling Reumatologie; dhr. Johan van Meerloo en mw. dr. Jacqueline Cloos, afdelingen Kinderoncologie/Hematologie en Hematologie; mw. prof.dr. Sonja Zweegman, afdeling Hematologie, VU medisch centrum, Amsterdam. Mw. dr. Valerie de Haas, Stichting Kinderoncologie Nederland, Den Haag. Correspondentieadres: Prof.dr. G.J.L. Kaspers, afdeling Kinderoncologie/Hematologie, VUmc, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, gjl.kaspers@ vumc.nl.

Samenvatting

Inleiding

Voor kinderen met een recidief na een eerste succesvolle behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloïde leukemie (AML) bestaat een grote behoefte aan nieuwe geneesmiddelen. Bortezomib (BTZ) is een reversibele proteasoomremmer die momenteel getest wordt in klinische studies bij kinderen met recidief-ALL en -AML. Omdat toxiciteit en resistentie tegen BTZ kunnen optreden, zijn nieuwe proteasoomremmers ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is om te bekijken of kinderleukemiecellen gevoelig zijn voor BTZ en proteasoomremmers van de tweede generatie (carfilzomib, ONX 0912 en ONX 0914), en om factoren te identificeren die voorspellen hoe een kind zal reageren op behandeling met proteasoomremmers.

Methoden

Voor leukemische blastcellen van 29 ALL- en 10 AML-patiënten werden de gevoeligheden voor BTZ, carfilzomib, ONX 0912, ONX 0914 en het glucocorticoïd dexamethason bepaald met de MTT-celviabiliteitstest. Daarnaast werd de eiwitexpressie van de functioneel-actieve proteasoomsubunits bepaald met western blot en ProCISE, en gecorreleerd aan de gevoeligheid voor proteasoomremmers.

Resultaten

ALL-cellen waren significant gevoeliger voor alle proteasoomremmers en dexamethason dan AML-cellen. Expressie van de constitutieve proteasoomsubunits ten opzichte van immuunproteasoomsubunits was significant hoger in AML-cellen dan in ALL-cellen. De ratio van immuun-/constitutieve proteasoomsubunits bleek goed te correleren met de gevoeligheid van ALL-cellen voor ONX 0914 en AML-cellen voor BTZ en carfilzomib.

Conclusie

Expressieniveaus van proteasoomsubunits kunnen van voorspellende waarde zijn hoe een kind zal reageren op proteasoomremmers. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan een gerichtere behandeling van kinderen met leukemie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

boekbespreking