Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2008

01-06-2008 | Artikel

Het vóórkomen van ulcera in verpleeghuizen

Auteurs: Dr. W. P. Achterberg, D. H. M. Frijters, M. W. Ribbe

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding Vanuit de landelijke prevalentiemetingen is bekend dat een op de drie patiënten in het verpleeghuis decubitus heeft. Het is niet bekend hoe vaak andere ulcera vóórkomen.
Methode In totaal zijn er 2295 patiënten uit acht verpleeghuizen beoordeeld met de Minimum Data Set (MDS). Ruim 70% was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 82,9 (SD 7,4). Een derde deel was ernstig cognitief beperkt, en slechts 17% had geen of weinig beperkingen in de ADL.
Resultaten De decubitus prevalentie voor de verschillende stadia was als volgt: stadium 1: 3,6%; stadium 2: 2,5%; stadium 3: 1,2%; stadium 4: 0,8%. Het hebben van decubitus was sterk gerelateerd met ADL afhankelijkheid: Odds Ratio (OR) 8,4 voor matige ADL-afhankelijkheid, en OR 35,4 voor sterke ADL-afhankelijkheid. Patiënten met decubitus hadden vaker pijn (OR 2,7) en depressieve symptomen (OR 2,1). Faecesincontinentie was significant gecorreleerd (OR 2,6) met decubitus, net als het gebruik van een katheter (OR 3,2) en incontinentiemateriaal (OR 2,2), urine-incontinentie was niet gecorreleerd met decubitus. De prevalentie van veneus ulcus was 2,6% en 1,7% had een veneus ulcus hoger dan stadium 1. Bij 1,2% was sprake van een voet ulcus bij diabetes mellitus. Bij 0,7% was sprake van een ulcus bij een perifere vaatziekte. Het gebruik van drukontlastende maatregelen voor decubitus nam toe met ADL afhankelijkheid, desondanks gebruikte slechts 44% van de sterk ADL-afhankelijke patiënten deze maatregelen.
Literatuur
1.
go back to reference Ribbe MW, van Mens JTh, Frijters DHM. Kenmerken van patiënten tijdens verblijf in het verpleeghuis en bij ontslag. Ned Tijdschr geneeskd 1995;139:123-127. Ribbe MW, van Mens JTh, Frijters DHM. Kenmerken van patiënten tijdens verblijf in het verpleeghuis en bij ontslag. Ned Tijdschr geneeskd 1995;139:123-127.
2.
go back to reference Decubitus. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. tweede herziening, Utrecht 2000. Decubitus. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. tweede herziening, Utrecht 2000.
3.
go back to reference Halfens R, Janssen M, Meijers J. Rapportage resultaten: Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2006. Maastricht: UM, Sectie Verplegingswetenschap, 2006. Halfens R, Janssen M, Meijers J. Rapportage resultaten: Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2006. Maastricht: UM, Sectie Verplegingswetenschap, 2006.
4.
go back to reference Boer EM de, Maessen-Visch MB, van Zelm RT, et. al., Richtlijn Behandeling Ulcus Cruris Venosum. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht 2004. Boer EM de, Maessen-Visch MB, van Zelm RT, et. al., Richtlijn Behandeling Ulcus Cruris Venosum. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht 2004.
5.
go back to reference Diabetische voet. In: Diabetische retinopathie/Diabetische nefropathie/ Diabetische voet /Hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. Richtlijnen NDF/CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Utrecht, 1998 Diabetische voet. In: Diabetische retinopathie/Diabetische nefropathie/ Diabetische voet /Hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. Richtlijnen NDF/CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Utrecht, 1998
6.
go back to reference Hawes C, Morris JN, Phillips CD, et al. Reliability estimates for the Minimum Data Set for nursing home assessment and care screening (MDS). Gerontologist 1995;35:172-8. Hawes C, Morris JN, Phillips CD, et al. Reliability estimates for the Minimum Data Set for nursing home assessment and care screening (MDS). Gerontologist 1995;35:172-8.
7.
go back to reference Achterberg WP, Pot AM, Campen C van, Ribbe MW. Het Resident Assessment Instrument (RAI): een overzicht van internationaal onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten en effecten van implementatie in verpleeghuizen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1999 (6): 264-270 Achterberg WP, Pot AM, Campen C van, Ribbe MW. Het Resident Assessment Instrument (RAI): een overzicht van internationaal onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten en effecten van implementatie in verpleeghuizen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1999 (6): 264-270
8.
go back to reference Ribbe MW, Ljunggren G, Steel K, Topinkova E, Hawes C, Ikegami N, Henrard JC, Jonnson PV. Nursing homes in 10 nations: a comparison between countries and settings. Age Ageing 1997;26(S2):3-12. Ribbe MW, Ljunggren G, Steel K, Topinkova E, Hawes C, Ikegami N, Henrard JC, Jonnson PV. Nursing homes in 10 nations: a comparison between countries and settings. Age Ageing 1997;26(S2):3-12.
9.
go back to reference Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ooms M, Muller M, Ribbe M. The effect of depression on social engagement in newly admitted Dutch nursing home residents. Gerontologist. 2003; 43(2):213-8. Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ooms M, Muller M, Ribbe M. The effect of depression on social engagement in newly admitted Dutch nursing home residents. Gerontologist. 2003; 43(2):213-8.
10.
go back to reference Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ribbe M. Depressive symptoms in newly admitted nursing home residents. Int J Geriatr Psychiatry. 2006 Dec; 21:1156-62. Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ribbe M. Depressive symptoms in newly admitted nursing home residents. Int J Geriatr Psychiatry. 2006 Dec; 21:1156-62.
11.
go back to reference Morris JN, Fries BE, Morris SA. Scaling ADLs within the MDS. Journal of Gerontology: Medical Sciences 1999; 54A(11): M546-M553. Morris JN, Fries BE, Morris SA. Scaling ADLs within the MDS. Journal of Gerontology: Medical Sciences 1999; 54A(11): M546-M553.
12.
go back to reference Tannen A, Bours G, Halfens R et al. A comparison of pressure ulcer prevalence rates in nursing homes in the Netherlands and Germany, adjusted for population characteristics. Res.Nurs.Health 2006; 29: 588-96. Tannen A, Bours G, Halfens R et al. A comparison of pressure ulcer prevalence rates in nursing homes in the Netherlands and Germany, adjusted for population characteristics. Res.Nurs.Health 2006; 29: 588-96.
13.
go back to reference Wagner C. Implementation and effectiveness of quality systems in Dutch health care organizations. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam/NIVEL, 1999. Wagner C. Implementation and effectiveness of quality systems in Dutch health care organizations. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam/NIVEL, 1999.
14.
go back to reference Wipke-Tevis DD, Rantz MJ, Mehr DR, Popejoy L, Petroski G, Madsen R, Conn VS, Grando VT, Porter R, Maas M. Prevalence, incidence, management, and predictors of venous ulcers in the long-term-care population using the MDS. Adv Skin Wound Care. 2000 Sep-Oct;13(5):218-24. Wipke-Tevis DD, Rantz MJ, Mehr DR, Popejoy L, Petroski G, Madsen R, Conn VS, Grando VT, Porter R, Maas M. Prevalence, incidence, management, and predictors of venous ulcers in the long-term-care population using the MDS. Adv Skin Wound Care. 2000 Sep-Oct;13(5):218-24.
Metagegevens
Titel
Het vóórkomen van ulcera in verpleeghuizen
Auteurs
Dr. W. P. Achterberg
D. H. M. Frijters
M. W. Ribbe
Publicatiedatum
01-06-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078137

Andere artikelen Uitgave 3/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2008 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda

Boekbespreking

Boekbespreking