Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

11-09-2018 | Oorspronkelijk artikel

Het verklaren van verschillen in ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen: een ‘mixed-method’ onderzoek

Auteurs: Anne van der Vorst, G. A. Rixt Zijlstra, Nico De Witte, Ruth G. M. Vogel, Jos M. G. A. Schols, Gertrudis I. J. M. Kempen, D-SCOPE Consortium

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onderzoek over (multidimensionale) kwetsbaarheid richt zich veelal op tekortkomingen en het risico op negatieve gevolgen. Kwetsbare ouderen kunnen echter ook positieve uitkomsten ervaren, zoals een goede kwaliteit van leven (KvL). Om nieuwe, meer positief georiënteerde preventiestrategieën te kunnen ontwikkelen richt dit exploratief onderzoek zich op (a) het identificeren van factoren gerelateerd aan de KvL van kwetsbare ouderen; en (b) het verklaren van verschillen tussen kwetsbare ouderen met respectievelijk een ‘hoge’ en ‘lage’ KvL. Bij dit laatste ligt de focus op het identificeren van sterktes die kwetsbare ouderen met een ‘hoge’ KvL hebben. Kwantitatieve en kwalitatieve data zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews met Vlaamse thuiswonende, kwetsbare ouderen met een hoge (N = 16) en lage KvL (N = 18). De kwantitatieve analyses lieten zien dat de hoge KvL groep ouder was, in mindere mate psychisch kwetsbaar was en een hogere mate van zingeving rapporteerde dan de lage KvL groep. De kwalitatieve analyses wezen uit dat de ouderen in de hoge KvL groep beter omgingen met moeilijkheden, meer gebeurtenissen in het vooruitzicht hadden, meer activiteiten ondernamen en meer tevreden waren met hun sociale netwerk. Concluderend biedt dit exploratief onderzoek handvatten om de KvL van ouderen, ondanks hun kwetsbaarheid, te verhogen.
Een Engelstalige versie van dit artikel is verschenen in BMC Geriatrics: van der Vorst A, Zijlstra GAR, De Witte N, Vogel RGM, Schols JMGA, Kempen GIJM, D‑SCOPE Consortium. Explaining discrepancies in self-reported quality of life in frail older people: a mixed-methods study. BMC Geriatr. 2017;17(1): 251. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12877-017-0641-y.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):146–57.CrossRef Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):146–57.CrossRef
2.
go back to reference De Witte N, Gobbens R, De Donder L, Dury S, Buffel T, Schols JMGA, Verté D. The comprehensive frailty assessment instrument: Development, validity and reliability. Geriatr Nurs. 2013;34(4):274–81.CrossRefPubMed De Witte N, Gobbens R, De Donder L, Dury S, Buffel T, Schols JMGA, Verté D. The comprehensive frailty assessment instrument: Development, validity and reliability. Geriatr Nurs. 2013;34(4):274–81.CrossRefPubMed
3.
go back to reference De Roeck EE, Dury S, De Witte N, De Donder L, Bjerke M, De Deyn PP, et al. CFAI-Plus: Adding cognitive frailty as a new domain to the Comprehensive Frailty Assessment Instrument. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33(7):941–7.CrossRefPubMed De Roeck EE, Dury S, De Witte N, De Donder L, Bjerke M, De Deyn PP, et al. CFAI-Plus: Adding cognitive frailty as a new domain to the Comprehensive Frailty Assessment Instrument. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33(7):941–7.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Collard RM, Boter H, Schoevers RA, Oude Voshaar RC. Prevalence of Frailty in Community-Dwelling Older Persons: A Systematic Review. J Am Geriatr Soc. 2012;60(8):1487–92.CrossRefPubMed Collard RM, Boter H, Schoevers RA, Oude Voshaar RC. Prevalence of Frailty in Community-Dwelling Older Persons: A Systematic Review. J Am Geriatr Soc. 2012;60(8):1487–92.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Gobbens RJJ, Assen MALM van, Luijkx KG, Schols JMGA. The Predictive Validity of the Tilburg Frailty Indicator: Disability, Health Care Utilization, and Quality of Life in a Population at Risk. Gerontologist. 2012;52(5):619–31.CrossRefPubMed Gobbens RJJ, Assen MALM van, Luijkx KG, Schols JMGA. The Predictive Validity of the Tilburg Frailty Indicator: Disability, Health Care Utilization, and Quality of Life in a Population at Risk. Gerontologist. 2012;52(5):619–31.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Song X, Mitnitski A, Rockwood K. Prevalence and 10-Year Outcomes of Frailty in Older Adults in Relation to Deficit Accumulation. J Am Geriatr Soc. 2010;58(4):681–7.CrossRefPubMed Song X, Mitnitski A, Rockwood K. Prevalence and 10-Year Outcomes of Frailty in Older Adults in Relation to Deficit Accumulation. J Am Geriatr Soc. 2010;58(4):681–7.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Scharlach A. Creating Aging-Friendly Communities in the United States. Ageing Int. 2011;37(1):25–38.CrossRef Scharlach A. Creating Aging-Friendly Communities in the United States. Ageing Int. 2011;37(1):25–38.CrossRef
11.
go back to reference Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62a(7):722–7.CrossRef Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62a(7):722–7.CrossRef
13.
go back to reference Kempen JAL van, Robben SHM, Zuidema SU, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Schers HJ. Home visits for frail older people: A qualitative study on the needs and preferences of frail older people and their informal caregivers. Br J Gen Pract. 2012;62(601):554–60.CrossRef Kempen JAL van, Robben SHM, Zuidema SU, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Schers HJ. Home visits for frail older people: A qualitative study on the needs and preferences of frail older people and their informal caregivers. Br J Gen Pract. 2012;62(601):554–60.CrossRef
14.
go back to reference Warmoth K, Lang IA, Phoenix C, Abraham C, Andrew MK, Hubbard RE, Tarrant M. “Thinking you’re old and frail”: A qualitative study of frailty in older adults. Ageing Soc. 2015;36:1483–500.CrossRef Warmoth K, Lang IA, Phoenix C, Abraham C, Andrew MK, Hubbard RE, Tarrant M. “Thinking you’re old and frail”: A qualitative study of frailty in older adults. Ageing Soc. 2015;36:1483–500.CrossRef
15.
go back to reference Graybeal C. Strengths-Based Social Work Assessment: Transforming the Dominant Paradigm. Fam Soc. 2001;82(3):233–42.CrossRef Graybeal C. Strengths-Based Social Work Assessment: Transforming the Dominant Paradigm. Fam Soc. 2001;82(3):233–42.CrossRef
16.
go back to reference Minimol K. Risk Assessment and Strengths Based Case Management in Elderly Care–Scope of Social Work Practice. J Soc Sci. 2016;15(2):121–33. Minimol K. Risk Assessment and Strengths Based Case Management in Elderly Care–Scope of Social Work Practice. J Soc Sci. 2016;15(2):121–33.
17.
go back to reference Ament BHL, Vugt ME de, Verhey FRJ, Kempen GIJM. Are physically frail older persons more at risk of adverse outcomes if they also suffer from cognitive, social, and psychological frailty? Eur J Ageing. 2014;11(3):213–9.CrossRefPubMedPubMedCentral Ament BHL, Vugt ME de, Verhey FRJ, Kempen GIJM. Are physically frail older persons more at risk of adverse outcomes if they also suffer from cognitive, social, and psychological frailty? Eur J Ageing. 2014;11(3):213–9.CrossRefPubMedPubMedCentral
18.
go back to reference Zaslavsky O, Woods NF, LaCroix AZ, Cauley JA, Johnson KC, Cochrane BB, Sagi SZ. Identification of Risk Factors for Mortality and Poor-Quality-of-Life Survival in Frail Older Women Participating in the Women’s Health Initiative Observational Study. J Am Geriatr Soc. 2016;64(4):831–7.CrossRefPubMedPubMedCentral Zaslavsky O, Woods NF, LaCroix AZ, Cauley JA, Johnson KC, Cochrane BB, Sagi SZ. Identification of Risk Factors for Mortality and Poor-Quality-of-Life Survival in Frail Older Women Participating in the Women’s Health Initiative Observational Study. J Am Geriatr Soc. 2016;64(4):831–7.CrossRefPubMedPubMedCentral
20.
go back to reference Bilotta C, Bowling A, Casè A, Nicolini P, Mauri S, Castelli M, Vergani C. Dimensions and correlates of quality of life according to frailty status: A cross-sectional study on community-dwelling older adults referred to an outpatient geriatric service in Italy. Health Qual Life Outcomes. 2010;8(56):1–10. Bilotta C, Bowling A, Casè A, Nicolini P, Mauri S, Castelli M, Vergani C. Dimensions and correlates of quality of life according to frailty status: A cross-sectional study on community-dwelling older adults referred to an outpatient geriatric service in Italy. Health Qual Life Outcomes. 2010;8(56):1–10.
21.
go back to reference Smetcoren AS, Dury S, De Donder L, Dierckx E, De Witte N, et al. Detectie en preventie van kwetsbaarheid: Op zoek naar risicoprofielen voor fysieke, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2018;49(1):1–11.CrossRefPubMed Smetcoren AS, Dury S, De Donder L, Dierckx E, De Witte N, et al. Detectie en preventie van kwetsbaarheid: Op zoek naar risicoprofielen voor fysieke, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2018;49(1):1–11.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53)4:695–9.CrossRef Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53)4:695–9.CrossRef
25.
go back to reference Polit DF, Beck CT. Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2008. Polit DF, Beck CT. Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
26.
go back to reference Dierckx de Casterlé B, Gastmans C, Bryon E, Denier Y. QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. Int J Nurs Stud. 2012;49(3):360–71.CrossRefPubMed Dierckx de Casterlé B, Gastmans C, Bryon E, Denier Y. QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. Int J Nurs Stud. 2012;49(3):360–71.CrossRefPubMed
27.
go back to reference Aberg AC, Sidenvall B, Hepworth M, O’Reilly K, Lithell H. On loss of activity and independence, adaptation improves life satisfaction in old age—a qualitative study of patients’ perceptions. Qual Life Res. 2005;14(4):1111–25.CrossRefPubMed Aberg AC, Sidenvall B, Hepworth M, O’Reilly K, Lithell H. On loss of activity and independence, adaptation improves life satisfaction in old age—a qualitative study of patients’ perceptions. Qual Life Res. 2005;14(4):1111–25.CrossRefPubMed
28.
go back to reference Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med. 1999;48(8):977–88.CrossRefPubMed Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med. 1999;48(8):977–88.CrossRefPubMed
32.
go back to reference Coelho T, Paúl C, Fernandes L. Physical, Psychological and Social Frailty in Prediction of Disability and Quality of Life. Eur Psychiatry. 2015;30(1):447.CrossRef Coelho T, Paúl C, Fernandes L. Physical, Psychological and Social Frailty in Prediction of Disability and Quality of Life. Eur Psychiatry. 2015;30(1):447.CrossRef
33.
go back to reference Hubbard RE, Goodwin VA, Llewellyn DJ, Warmoth K, Lang IA. Frailty, financial resources and subjective well-being in later life. Arch Gerontol Geriatr. 2014;58(3):364–9.CrossRefPubMed Hubbard RE, Goodwin VA, Llewellyn DJ, Warmoth K, Lang IA. Frailty, financial resources and subjective well-being in later life. Arch Gerontol Geriatr. 2014;58(3):364–9.CrossRefPubMed
36.
go back to reference Spilker B, Revicki DA. Taxonomy of quality of life. In: Spilker B, redactie. Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1996. pag. 25–31. Spilker B, Revicki DA. Taxonomy of quality of life. In: Spilker B, redactie. Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1996. pag. 25–31.
37.
go back to reference Arnold R, Ranchor AV, Sanderman R, Kempen GIJM, Ormel J, Suurmeijer TPBM. The relative contribution of domains of quality of life to overall quality of life for different chronic diseases. Qual Life Res. 2004;13:883–96.CrossRefPubMed Arnold R, Ranchor AV, Sanderman R, Kempen GIJM, Ormel J, Suurmeijer TPBM. The relative contribution of domains of quality of life to overall quality of life for different chronic diseases. Qual Life Res. 2004;13:883–96.CrossRefPubMed
38.
go back to reference Squires A. Methodological Challenges in Cross-Language Qualitative Research: A Research Review. Int J Nurs Stud. 2009;46:277–87.CrossRefPubMed Squires A. Methodological Challenges in Cross-Language Qualitative Research: A Research Review. Int J Nurs Stud. 2009;46:277–87.CrossRefPubMed
40.
go back to reference Puts MTE, Shekary N, Widdershoven G, Heldens J, Deeg DJH. The meaning of frailty according to Dutch older frail and non-frail persons. J Aging Stud. 2009;23(4):258–66.CrossRef Puts MTE, Shekary N, Widdershoven G, Heldens J, Deeg DJH. The meaning of frailty according to Dutch older frail and non-frail persons. J Aging Stud. 2009;23(4):258–66.CrossRef
41.
go back to reference Ruikes FGH, Zuidema SU, Akkermans RP, Assendelft WJJ, Schers HJ, Koopmans RTCM. Multicomponent Program to Reduce Functional Decline in Frail Elderly People: A Cluster Controlled Trial. J Am Board Fam Med. 2016;29(2):209–17.CrossRefPubMed Ruikes FGH, Zuidema SU, Akkermans RP, Assendelft WJJ, Schers HJ, Koopmans RTCM. Multicomponent Program to Reduce Functional Decline in Frail Elderly People: A Cluster Controlled Trial. J Am Board Fam Med. 2016;29(2):209–17.CrossRefPubMed
42.
go back to reference Almeida Mello J de, Declercq A, Cès S, Van Durme T, Van Audenhove C, Macq J. Exploring Home Care Interventions for Frail Older People in Belgium: A Comparative Effectiveness Study. J Am Geriatr Soc. 2016;64(11):2251–6.CrossRefPubMed Almeida Mello J de, Declercq A, Cès S, Van Durme T, Van Audenhove C, Macq J. Exploring Home Care Interventions for Frail Older People in Belgium: A Comparative Effectiveness Study. J Am Geriatr Soc. 2016;64(11):2251–6.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Het verklaren van verschillen in ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen: een ‘mixed-method’ onderzoek
Auteurs
Anne van der Vorst
G. A. Rixt Zijlstra
Nico De Witte
Ruth G. M. Vogel
Jos M. G. A. Schols
Gertrudis I. J. M. Kempen
D-SCOPE Consortium
Publicatiedatum
11-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0261-9

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen