Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Het veld arbeid en gezondheid – de spelers en het beroepsmatig handelen

Auteurs: Josephine Engels, Harald Miedema, Yvonne Heerkens

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Mensen in de werkzame leeftijd bevinden zich in een van drie contexten: (meer) aan het werk gaan, aan het werk blijven of weer aan het werk gaan.
 • Er zijn veel professionals die een rol spelen binnen één of meer van deze drie contexten.
 • Voor de lezers van dit boek is het van belang andere spelers op het veld te (her)kennen om zodoende hen én zichzelf te kunnen positioneren.
 • Mensen worden steeds assertiever en willen vaker betrokken worden bij de eigen zorg. Hierbij zijn zelfmanagement, zelfeffectiviteit en shared decision making belangrijke voorwaarden. Voor zorgprofessionals en arbo- en re-integratieprofessionals betekent het dat hun rol verandert.
 • Factoren die de samenwerking tussen verschillende professionals beïnvloeden zijn bijvoorbeeld jargon, kennis van elkaars professie, beeldvorming, (gevoelde) status en geschiedenis van samenwerken.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL - Handboek Arbeid & Gezondheid

BSL Academy Oefentherapie HvA 2018 - 2019

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.


Toon meer producten
Voetnoten
1
De termen ‘arbeidsorganisaties’ en ‘werkgevers’ worden in de hoofdstukken afwisselend gebruikt.
 
Literatuur
go back to reference Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, Fimland MS. Associations between the readiness for return to work scale and return to work: a prospective study. J Occup Rehabil. 2017. Epub. Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, Fimland MS. Associations between the readiness for return to work scale and return to work: a prospective study. J Occup Rehabil. 2017. Epub.
go back to reference Bakker RH. Arbocuratief samenwerken. Een kwestie van lange adem. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2002;80:476–7. Bakker RH. Arbocuratief samenwerken. Een kwestie van lange adem. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2002;80:476–7.
go back to reference Balen J van, Kremer A, Buijs P, Hulshof C, Goudswaard L. NHG standaarden doorgelicht op arbeid. Huisarts Wetenschap. 2010;1:6–12. Balen J van, Kremer A, Buijs P, Hulshof C, Goudswaard L. NHG standaarden doorgelicht op arbeid. Huisarts Wetenschap. 2010;1:6–12.
go back to reference Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215. CrossRef Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215. CrossRef
go back to reference Batenburg RS, Hassel D van, Lee I van der. Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg. Utrecht: Nivel; 2012. Batenburg RS, Hassel D van, Lee I van der. Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg. Utrecht: Nivel; 2012.
go back to reference Billingham V. Through the patient’s eyes. In: Salzburg Seminar Session (Vol. 356). 1998. Billingham V. Through the patient’s eyes. In: Salzburg Seminar Session (Vol. 356). 1998.
go back to reference Brenninkmeijer A, Bonenkamp D, Oyen K van, Prein H, redactie. Handboek mediation. Den Haag: SdU Uitgevers; 2017. Brenninkmeijer A, Bonenkamp D, Oyen K van, Prein H, redactie. Handboek mediation. Den Haag: SdU Uitgevers; 2017.
go back to reference Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer. Signalering Ethiek en Gezondheid 2016/3. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2016. Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer. Signalering Ethiek en Gezondheid 2016/3. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2016.
go back to reference Cobben C, Dongen J van, Bokhoven L van, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijschrift Praktijkondersteuning. 2016;11(1):6–11. CrossRef Cobben C, Dongen J van, Bokhoven L van, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijschrift Praktijkondersteuning. 2016;11(1):6–11. CrossRef
go back to reference Elders L, Bruynzeel DP, Laan G van der, Bruins-Slot JHW. Klinische arbeidsgeneeskunde: meer aandacht voor de factor arbeid in de kliniek. Tijdschr Bedrijfs- Verzekeringsgeneeskunde. 2009;17:458–62. CrossRef Elders L, Bruynzeel DP, Laan G van der, Bruins-Slot JHW. Klinische arbeidsgeneeskunde: meer aandacht voor de factor arbeid in de kliniek. Tijdschr Bedrijfs- Verzekeringsgeneeskunde. 2009;17:458–62. CrossRef
go back to reference Engels JA, Tigchelaar A, Gulden JWJ van der. Arbocuratieve samenwerking: procesevaluatie van vijf regionale samenwerkingsprojecten. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2003;3:148–54. Engels JA, Tigchelaar A, Gulden JWJ van der. Arbocuratieve samenwerking: procesevaluatie van vijf regionale samenwerkingsprojecten. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2003;3:148–54.
go back to reference Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. Reading: M-A AddisonWesley; 1975. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. Reading: M-A AddisonWesley; 1975.
go back to reference Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M. Clinical decision-making: predictors of patient participation in nursing care. J Clin Nurs. 2008;17(21):2935–44. CrossRef Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M. Clinical decision-making: predictors of patient participation in nursing care. J Clin Nurs. 2008;17(21):2935–44. CrossRef
go back to reference Granse M le, Hartingsveldt M van, Kinebanian A. Grondslagen van de ergotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. Granse M le, Hartingsveldt M van, Kinebanian A. Grondslagen van de ergotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.
go back to reference Hartingsveldt M van, Logister I, Kinebanian A. Beroepsprofiel ergotherapeut. Amsterdam: Boom; 2010. Hartingsveldt M van, Logister I, Kinebanian A. Beroepsprofiel ergotherapeut. Amsterdam: Boom; 2010.
go back to reference Heideman JMC, Engels JA, Gulden JWJ van der. Knelpunten in arbo-curatieve samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2002;80:185–91. Heideman JMC, Engels JA, Gulden JWJ van der. Knelpunten in arbo-curatieve samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2002;80:185–91.
go back to reference Klink JJL van der, Burdorf A, Schaufeli WB, Wilt GJ van der, Zijlstra FRH, Brouwer S, Bultmann U. Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. Rapport in opdracht van ZonMw ten behoeve van het programma Participatie en Gezondheid. Den Haag: ZonMW; 2010. Klink JJL van der, Burdorf A, Schaufeli WB, Wilt GJ van der, Zijlstra FRH, Brouwer S, Bultmann U. Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. Rapport in opdracht van ZonMw ten behoeve van het programma Participatie en Gezondheid. Den Haag: ZonMW; 2010.
go back to reference KNMG. KNMG-visiedocument zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: KNMG; 2017. KNMG. KNMG-visiedocument zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: KNMG; 2017.
go back to reference Kuiper C, Houten J van. Handelingsgebieden: leren/werken. In: Granse M le, Hartingsveldt M van, Kinebanian A, redactie. Grondslagen van de ergotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. CrossRef Kuiper C, Houten J van. Handelingsgebieden: leren/werken. In: Granse M le, Hartingsveldt M van, Kinebanian A, redactie. Grondslagen van de ergotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. CrossRef
go back to reference Lagerveld SE, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75. CrossRef Lagerveld SE, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75. CrossRef
go back to reference Lange A de, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: Lange A de, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2018. Lange A de, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: Lange A de, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2018.
go back to reference Latham GP. Work motivation: history, theory, research, and practice. Los Angeles: Sage Publications Inc.; 2012. CrossRef Latham GP. Work motivation: history, theory, research, and practice. Los Angeles: Sage Publications Inc.; 2012. CrossRef
go back to reference Lautenbach H, Torre W van der, Vroome EMM de, Janssen BJM, Wouters B, Bossche SNJ van den. Zelfstandigen enquête arbeid 2017. Methodologie en globale resultaten. Den Haag/Leiden: Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO; 2017. Lautenbach H, Torre W van der, Vroome EMM de, Janssen BJM, Wouters B, Bossche SNJ van den. Zelfstandigen enquête arbeid 2017. Methodologie en globale resultaten. Den Haag/Leiden: Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO; 2017.
go back to reference McGuire WJ. Attitudes and attitude change. In: Lindzey G, Aronson E, editors. Handbook of social psychology (3rd ed., Vol. II: special fields and applications). New York: Random House; 1985. McGuire WJ. Attitudes and attitude change. In: Lindzey G, Aronson E, editors. Handbook of social psychology (3rd ed., Vol. II: special fields and applications). New York: Random House; 1985.
go back to reference Mensink F, Feunekes J. Invloed van de fysieke omgeving op eetgedrag. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum; 2015. Mensink F, Feunekes J. Invloed van de fysieke omgeving op eetgedrag. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum; 2015.
go back to reference Miedema H, Engels J. Zorgbasics: werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom Lemma; 2015. Miedema H, Engels J. Zorgbasics: werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom Lemma; 2015.
go back to reference Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag: Koninklijke De Swart; 2010. Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag: Koninklijke De Swart; 2010.
go back to reference Polstra L. De standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers. Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK). 2013. Polstra L. De standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers. Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK). 2013.
go back to reference Putter I de, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017. Putter I de, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017.
go back to reference SCP. Aanbod van arbeid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016. SCP. Aanbod van arbeid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
go back to reference Sloten G van, Wolk J van der. Goed voorbeeld doet goed volgen. Gids Personeelsmanagement. 2007;6:86, 20–4. Sloten G van, Wolk J van der. Goed voorbeeld doet goed volgen. Gids Personeelsmanagement. 2007;6:86, 20–4.
go back to reference SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad, advies 14/07; 2014. SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad, advies 14/07; 2014.
go back to reference SER. Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte. Den Haag: Sociaal Economische Raad, advies 16/02; 2016. SER. Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte. Den Haag: Sociaal Economische Raad, advies 16/02; 2016.
go back to reference Spikmans FJM, Engels JA, Gulden JWJ van der, Heerkens YF. Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek; kan dat en wie moet het doen? Een inventariserend onderzoek onder leidinggevenden, medewerkers en professionals. TSG 2011;89(2):114–21. CrossRef Spikmans FJM, Engels JA, Gulden JWJ van der, Heerkens YF. Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek; kan dat en wie moet het doen? Een inventariserend onderzoek onder leidinggevenden, medewerkers en professionals. TSG 2011;89(2):114–21. CrossRef
go back to reference Steenstra M, Engels J, Heerkens Y. Hoe zien bedrijven de rol van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven over de inzet van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer. NTVD. 2016;71(4):1–8. Steenstra M, Engels J, Heerkens Y. Hoe zien bedrijven de rol van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven over de inzet van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer. NTVD. 2016;71(4):1–8.
go back to reference Tsakitzidis G, Royen P van. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Universiteit Antwerpen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional; 2012. Tsakitzidis G, Royen P van. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Universiteit Antwerpen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional; 2012.
go back to reference Varekamp I, Verbeek JH, Boer A de, Dijk FJ van. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97. CrossRef Varekamp I, Verbeek JH, Boer A de, Dijk FJ van. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97. CrossRef
go back to reference Vuuren T van, Lub M, Marcelissen F. Sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid: een noodzakelijke paradox. Tijdschrift HRM. 2016;9:1–18. Vuuren T van, Lub M, Marcelissen F. Sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid: een noodzakelijke paradox. Tijdschrift HRM. 2016;9:1–18.
go back to reference Zorginstituut. Jaaroverzicht Zorginstituut Nederland. 2015. Jaaroverzicht+Zo​rginstituut+Nede​rland+2015.​pdf. Zorginstituut. Jaaroverzicht Zorginstituut Nederland. 2015. Jaaroverzicht+Zo​rginstituut+Nede​rland+2015.​pdf.
Metagegevens
Titel
Het veld arbeid en gezondheid – de spelers en het beroepsmatig handelen
Auteurs
Josephine Engels
Harald Miedema
Yvonne Heerkens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2241-1_4