Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 1/2022

01-02-2022 | Colofon / Column Ethiek

Het tij keren

Auteur: Hans van Dartel

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap | Uitgave 1/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Wanneer u dit leest, zit er in Den Haag mogelijk een nieuw kabinet met bekende gezichten. Ze zullen vol enthousiasme met oude monden spreken over nieuw leiderschap en beweren dat al wat verkeerd was, nu echt voorbij is. Uiteraard zal er aandacht uitgaan naar de aanpak van de voort- woekerende pandemie en de perspectieven die daarbij aan de orde zijn. Een gulden regel in de ethiek is dat bij complexe besluiten alle perspectieven dienen te worden meegenomen van hen die moreel betrokken zijn. Als er één beroepsgroep is die bij uitstek effecten ervaarde van de pandemie en de politieke beslissingen die bij de bestrijding zijn genomen, is het wel de verpleegkundige beroepsgroep. In die zin was zij maximaal moreel betrokken, zonder daarmee corresponderende zeggenschap. Niet in beleids- gremia zoals het OMT, niet in de politiek. Intussen is heel het huis van de verpleegkunde in volle breedte geraakt. Van de in het zicht lopende IC's tot de achterafstraatjes van de wijkverpleging en de ouderenzorg. Tot op de dag van vandaag heeft de pandemie daar schrijnende wonden geslagen: het mentale welzijn van veel verpleegkundigen is fors ondergraven door hevige ervaringen van morele stress en toegenomen uitzichtloosheid. Niet alleen op de IC's, maar ook daarbuiten. De crisis heeft een chronisch karakter gekregen: voorbij het applaus in het begin voor de helden van de zorg, is duidelijk geworden dat de verhoudingen in de zorg niet wezenlijk veranderd zijn. In die zin is er ook niet echt sprake van een crisis. Zo wijst niets erop dat we onder invloed van de pandemie te maken hebben met meer verpleegkundige beleidsinvloed. In de moderne politiek zijn getallen doorslaggevend voor het uitzetten van de koers. Wat dat betreft valt voor het zorgbeleid (helaas) te hopen dat veel minder gekeken wordt naar cijfers van ziekenhuis- en IC-opnames, maar veel meer naar cijfers van ziekteverzuim en uitval van verpleegkundigen en verzorgenden. En dat aan verpleegkundigen nu echt beleids- invloed wordt toegekend om dit ontij te keren. Anders vrees ik voor allerlei ellendige zorgafslag- affaires. En erger. …
Metagegevens
Titel
Het tij keren
Auteur
Hans van Dartel
Publicatiedatum
01-02-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap / Uitgave 1/2022
Print ISSN: 1380-3425
Elektronisch ISSN: 2468-1342
DOI
https://doi.org/10.1007/s41184-021-1068-7

Andere artikelen Uitgave 1/2022

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 1/2022 Naar de uitgave

Inhoud_redactioneel

Hoofdredactioneel

Voorwoord EBP

Een nieuwe start

Berichten

Column