Skip to main content
Top

2010 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium

Een praktische leidraad

Redacteuren: Prof. dr. W.F. Lems, Prof. dr. B.J. van Royen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Formularium reeks compleet

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium biedt een praktische leidraad waarin de meest recente ontwikkelingen worden samengevat op het gebied van veelvoorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat binnen de reumatologie en de orthopedie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Reumatologie

1 Behandeling en diagnostiek van osteoartrose
Samenvatting
Osteoartrose staat voor een heterogene groep aandoeningen die zich uiten als gewrichtspijn en functieverlies en die structureel worden gekenmerkt door verlies van gewrichtskraakbeen met botnieuwvorming.
M. Kloppenburg
2 Ziekte van Lyme
Samenvatting
De ziekte van Lyme is een infectieziekte, veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi), die wordt overgedragen door een beet van een teek, Ixodes ricinus.
A.A.M. Blaauw
3 Jicht
Samenvatting
Jicht is een wereldwijd voorkomende aandoening die gekenmerkt wordt door vorming en neerslag van natriumuraatkristallen. Een continue afbraak van purinebasen tot urinezuur en een matige klaring van urinezuur vormen de onderliggende oorzaak. Hierdoor ontstaat er gemakkelijk een positieve urinezuurbalans, dat wil zeggen, het lichaam neigt ertoe te veel urinezuur vast te houden.
T.L. Jansen
4 Reumatoïde artritis
Samenvatting
Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende chronische ontstekingsziekte van de gewrichten, waarbij vooral het weefsel dat het gewricht aan de binnenkant bekleedt, de zogenoemde synoviale membraan, is aangedaan (synoviitis: figuur 4.1). De verschijnselen zijn pijn, stijfheid, zwelling en bewegingsbeperking (artritis). RA komt voor bij circa 1% van de bevolking (drie keer meer bij vrouwen dan bij mannen) en openbaart zich meestal tussen het 40e en 60e levensjaar.
S.W. Tas, P.P. Tak
5 Osteoporose
Samenvatting
Het doel van de medische behandeling van osteoporose is vermindering van het risico op een eerste of volgende fractuur bij patiënten met een verhoogd absoluut fractuurrisico. Bijkomende extraskeletale voordelen zijn een toename van de kwaliteit van leven, een verminderd valrisico en afname van de mortaliteit.
J.P.W. van den Bergh, P.P.M.M. Geusens
6 Fibromyalgie
Samenvatting
Gezond zijn is niet hetzelfde als het ontbreken van ziekte. Als niet aangetoond kan worden dat het menselijk lichaam biologisch niet goed functioneert, mogen we niet concluderen dat de patiënt gezond is. Chronische diffuse pijn komt vaak voor. Patiënten ervaren behalve langdurige pijn moeite met functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. Bij veel van deze patiënten kan de oorzaak niet worden vastgesteld en worden geen afwijkingen in anatomie of fysiologie gevonden.
M.A.F.J. van de Laar

Orthopedie

7 De ziekte van Bechterew
Samenvatting
De ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica genaamd, wordt gekenmerkt door inflammatoire rugpijn, die vooral ’s nachts optreedt en ochtendstijfheid veroorzaakt. Hierbij treedt een karakteristieke ontsteking van de sacro-iliacale (SI) gewrichten op die zichtbaar is op de röntgenfoto van het bekken. Tevens zijn er frequent ontstekingen van de perifere gewrichten.
I.E. van der Horst-Bruinsma
8 Operatieve behandeling van coxartrose
Samenvatting
Artrose van de heup (coxartrose) is een invaliderende aandoening die bij ouderen frequent voorkomt. Het is de belangrijkste indicatie voor het plaatsen van een totale heupprothese. In 2005 werden meer dan 20.000 patiënten met een dergelijke prothese behandeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat dit aantal in 2030 zal zijn gestegen tot 30.000 prothesen per jaar.
J.A.N. Verhaar
9 Operatieve behandeling van knieartrose
Samenvatting
Knieartrose (gonartrose, in de Engelse literatuur osteoarthritis of the knee) is de meest voorkomende vorm van artrose. Kenmerkend voor de artrose is de afname van de hyaliene kraakbeenlaag, met als gevolg dat uiteindelijk bot-op-botcontact ontstaat.
J. Cheung, R.G. Pöll
10 Chronische schouderaandoeningen
Samenvatting
In Nederland is de prevalentie van schouderpijn 21% (bij N = 3664), wat neerkomt op 16% voor mannen en 26% voor vrouwen. Klachten rond de schouder presenteren zich vaak ook als klachten in aangrenzende gebieden zoals nek en arm. Daarnaast kunnen ze specifiek en aspecifiek zijn (KANS: Klachten Arm, Nek, Schouder). In dit hoofdstuk worden vooral de specifieke klachten belicht en wordt verder kort ingegaan op de aspecifieke klachten.
R.G.H.H. Nelissen
11 Langetermijncomplicaties na totale knie- of heupprothese
Samenvatting
Na implantatie van een heup- of knieprothese kunnen verschillende complicaties optreden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kortetermijn- (binnen 1 jaar) en langetermijncomplicaties (na 1 jaar). De behandeling van de opgetreden complicatie zal vrijwel altijd uitgevoerd worden door de orthopedisch chirurg en een verwijzing na het optreden van deze complicatie is bijna altijd noodzakelijk. De meest voorkomende complicaties zullen hier worden besproken. In tabel 10.1 zijn de belangrijkste aanvullende diagnostische technieken per complicatie samengevat.
D.C.J. de Kam, M.C. de Waal Malefijt, B.W. Schreurs
12 Degeneratieve aandoeningen van enkel en voorvoet
Samenvatting
In de enkel en voet is er een voortdurend samenspel tussen verschillende gewrichten, ligamenten, pezen en spieren. Om de pathofysiologie te begrijpen, is het belangrijk om enkel en voet als één geheel te beschouwen. Degeneratieve voetpathologie betreft voornamelijk ossale structuren en gewrichten. Kennis van de anatomie is hierbij van groot belang. Artrose van enkel en voet wordt geassocieerd met risicofactoren als trauma, inflammatoire ziekte en overbelasting. Anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenologische beeldvorming vormen de hoekstenen van herkenning en adequate behandeling.
B. van Ooij, M.M. Campo, R.H. Boonstra, C.N. van Dijk
13 Het hip-spine-dilemma
Samenvatting
Bij 10-15% van de patiënten met lage rugpijn en pijn rondom het heupgebied kan er sprake zijn van gecombineerde pathologie van de lumbale wervelkolom en de heup, zodat we kunnen spreken van een ‘hip-spine’-dilemma. In de meeste gevallen leveren een grondige anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende röntgendiagnostiek voldoende informatie op om tot een diagnose te komen. Zie voor de klassieke presentaties van de hip-spine-problematiek tabel 13.1.
S.M. van Gaalen, F.C. Öner
Nawerk
Meer informatie
Titel
Het Reumatologie & Orthopedie Formularium
Redacteuren
Prof. dr. W.F. Lems
Prof. dr. B.J. van Royen
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8192-0
Print ISBN
978-90-313-8191-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8192-0