Skip to main content
Top

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Het project in fasen

Auteur : Michiel Spanjer

Gepubliceerd in: De eenvoud van projectmatig werken

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk lopen we stap voor stap door de fasen van een project. In elke fase wordt aangegeven welke activiteiten daarin thuishoren. Nogmaals, niet elk project zal even intensief deze fasen en de daarin voorkomende activiteiten aanhouden. Soms kunnen en mogen de fasen ook geleidelijk in elkaar overlopen. Kan het eenvoudiger, doe het dan eenvoudiger. In dit boek hanteren we vijf fasen. Telkens wordt aangegeven welke fase van het project behandeld wordt. Elke projectfase wordt afgesloten met een beslissingsdocument. Deze beslissingsdocumenten worden meestal door de projectleider ontworpen en ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. In organisaties waar veelvuldig met projecten wordt gewerkt, kan men standaarddocumenten ontwikkelen. Het projectmatig werken wordt dan herkenbaarder voor alle medewerkers in de organisatie en door de standaardisatie wordt onderlinge vergelijking gemakkelijker. In de bijlagen van dit boek wordt een dergelijk standaardformulier per fase als voorbeeld afgedrukt. Schroom niet verbeteringen aan te brengen die passen bij jouw project in jouw organisatie.
Voetnoten
1
Een stuurgroep is een multidisciplinair samengestelde verzameling deskundigen die vanuit beleidsoverwegingen doel en aard van een project bepalen en bewaken. Meestal fungeren zij ook als opdrachtgever.
 
2
In de not-for-profitsector wordt vaak met (project-)subsidies gewerkt. In veel gevallen wordt met de voorbereiding en zelfs met de uitvoering van projecten reeds begonnen. Soms heeft de toezegging slechts een politiek motief en wordt later in een andere situatie afgezwakt, betwijfeld of zelfs vergeten. Zeker bij projecten met een langdurige voorbereidingstijd kan dit effect optreden en problematisch zijn. Het betekent namelijk terugontvangen. Het streven moet zijn dit te vermijden. Beter is bijvoorbeeld (bindende) afspraken te maken over een voorschotregeling, waarbij de subsidiënt direct bij de toezegging een bepaald bedrag van de subsidie overmaakt. In financieel opzicht is dat beter, maar ook in termen van betrokkenheid werpt dat zijn vruchten af.
 
Metagegevens
Titel
Het project in fasen
Auteur
Michiel Spanjer
Copyright
2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9396-1_5