Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2016 | Onderzoek | Uitgave 8/2016

Huisarts en wetenschap 8/2016

Het PreventieConsult en ‘moeilijk bereikbare’ patiënten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 8/2016
Auteurs:
Iris Groenenberg, dr. Matty Crone, dr. Sandra van Dijk, dr. Jamila Ben Meftah, dr. Dries Hettinga, prof. dr. Barend Middelkoop, prof. dr. Anne Stiggelbout, prof. dr. Pim Assendelft
Belangrijke opmerkingen
LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Hippocratespad 21, 2300 RC Leiden: I. Groenenberg, MSc, gezondheidswetenschapper; dr. M.R. Crone, universitair hoofddocent Public Health; dr. J. Ben Meftah, gezondheidswetenschapper; prof.dr. B.J.C. Middelkoop, arts maatschappij en gezondheid-epidemioloog. Universiteit Leiden, instituut Psychologie, Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Leiden: dr. S. van Dijk, gezondheidspsycholoog. Diabetes Fonds, Amersfoort: dr. D.M. Hettinga, hoofd Kennis & Informatie. LUMC, afdeling Medische Besliskunde: prof.dr. A.M. Stiggelbout, epidemioloog. Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. W.J.J. Assendelft, afdelingschoofd • Correspondentie: i. groenenberg@lumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven: het CHECK’D onderzoek is gesubsidieerd door de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting in het kader van het samenwerkingsverband LekkerLangLeven (2008.20.005).

Samenvatting

Groenenberg I, Crone MR, Van Dijk S, Ben Meftah J, Hettinga DM, Middelkoop BJC, Stiggelbout AM, Assendelft WJJ. Het PreventieConsult en ‘moeilijk bereikbare’ patiënten. Huisarts Wet 2016;59(8):338-42.

Achtergrond

Cardiometabole screeningsprogramma’s schieten hun doel voorbij als zij bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen niet goed weten te bereiken. Wij onderzochten in hoeverre huisartspatiënten met een lage sociaal-economische status (SES) of een migrantenachtergrond deelnamen aan het PreventieConsult. Wij keken welk percentage van degenen bij wie de risicotest op een verhoogd risico wees ook daadwerkelijk naar het praktijkconsult kwam, welke risicofactoren de huisarts registreerde en wat de follow-up was.

Methode

Dwarsdoorsnedeonderzoek in de dossiers van zes huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Den Haag en omgeving. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van CHECK’D, een onderzoek naar een aangepaste uitnodigingsstrategie voor het PreventieConsult onder 1645 huisartspatiënten van 45-70 jaar met een lage SES of een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond (leeftijdsgrens voor Hindoestaanse Surinamers 35-70 jaar). In dit deelonderzoek includeerden we deelnemers met een risicoscore boven het afkappunt (n = 208). De onderzochte dossiergegevens hadden betrekking op het CVRM-protocol, laboratoriumwaarden en het journaal.

Resultaten

Van de 208 geïndiceerde praktijkconsulten werden er 148 (71%) daadwerkelijk uitgevoerd; autochtone Nederlanders kwamen relatief het minst vaak. De dossiers van deze consulten waren zeer onvolledig; in slechts vier dossiers (3%) had de huisarts alle risicotestwaarden geverifieerd – deze lagen inderdaad steeds boven het afkappunt. Voor 66 (44%) deelnemers konden we het cardiovasculair risico berekenen: bij 26 van hen (39%) was dit licht verhoogd of verhoogd (geel of rood in de risicotabel). De huisartsen schreven medicatie voor aan 29 deelnemers (20%): 7 (5%) kregen een oraal antidiabeticum, 12 (8%) een antihypertensivum en 17 (11%) een statine. In totaal 53 deelnemers (36%) kregen een leefstijladvies over voeding of beweging. Van de 64 rokers kregen er 44 (69%) een stoppen-met-roken-advies.

conclusie

Met een aangepaste uitnodigingsstrategie is ook bij ‘moeilijk bereikbare’ groepen een vergelijkbaar of zelfs hoger deelnamepercentage te bereiken dan bij de algemene bevolking. De huisarts zou niet alleen risicofactoren uit de klassieke zorgstandaarden moeten registreren, maar ook de andere risicofactoren die geassocieerd zijn met cardiometabole aandoeningen, zoals familiaire belasting, en de gegeven leefstijladviezen. In de aanpak van deze risicofactoren vervult de huisarts een belangrijke rol, juist voor deze groepen. Die rol wordt alleen maar belangrijker nu het PreventieConsult is geïntegreerd in de Persoonlijke Gezondheidscheck, die breder wordt ingezet dan alleen in de eerste lijn.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2016

Huisarts en wetenschap 8/2016 Naar de uitgave

Redactioneel

Risky business