Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 2/2017

11-01-2017

Het plaveiselcelcarcinoom en de voorstadia

Auteurs: Willem H. H. W. van den Berg, Liselore M. A. van den Berg

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Actinische keratosen komen als precursors van plaveiselcelcarcinoom veel voor en kunnen gemakkelijk op grond van het klinisch beeld worden herkend. Bij twijfel of er sprake is van een overgang naar een beginnend plaveiselcelcarcinoom, kan een biopt worden afgenomen voor histopathologisch onderzoek. De diagnostiek van M. Bowen, eveneens een precursor van plaveiselcelcarcinoom, vereist altijd een biopt, gezien de uitgebreidere differentiële diagnose.
Behandeling van beide aandoeningen kan heel goed in de huisartsenpraktijk plaatsvinden met cryotherapie of een celgroeiremmende dan wel immunomodulerende crème.
Het plaveiselcelcarcinoom wordt gediagnosticeerd door middel van histopathologisch onderzoek van een biopt of excisiepreparaat. De excisie van een verdachte tumor op een extremiteit dient altijd in de lengterichting van de extremiteit te worden uitgevoerd.
Lichen sclerosus moet jaarlijks gecontroleerd worden op eventueel ontstaan hierin van een plaveiselcelcarcinoom.
Literatuur
1.
go back to reference Groot AC, Toonstra J. Dermatologie en venereologie in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma; 2012. Groot AC, Toonstra J. Dermatologie en venereologie in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma; 2012.
2.
go back to reference Richtlijn Plaveiselcelcarcinoom en actinische keratose. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie; 2015. Richtlijn Plaveiselcelcarcinoom en actinische keratose. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie; 2015.
3.
go back to reference Veness MJ, Palme CE, Morgan GJ. High risk cutaneous squamous cell carcinoma of the head and neck. Results from 266 treated patients with metastatic lymph node disease. Cancer 2006;106:2389–96.CrossRefPubMed Veness MJ, Palme CE, Morgan GJ. High risk cutaneous squamous cell carcinoma of the head and neck. Results from 266 treated patients with metastatic lymph node disease. Cancer 2006;106:2389–96.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Gupta G, Madan V, Lear JT. Squamous cell carcinoma and its precursors. In: Rook’s textbook of dermatology, 9e druk. West Sussex: Wiley Blackwell; 2016. pag. 142.1–142.40. Gupta G, Madan V, Lear JT. Squamous cell carcinoma and its precursors. In: Rook’s textbook of dermatology, 9e druk. West Sussex: Wiley Blackwell; 2016. pag. 142.1–142.40.
5.
go back to reference Meijden WI van der, Harmsel WA ter. Vulvapathologie. Assen: Van Gorcum; 2007. Meijden WI van der, Harmsel WA ter. Vulvapathologie. Assen: Van Gorcum; 2007.
7.
go back to reference Soyer HP, Rigel DS, Wurm EMT. Squamous cell carcinoma. In: Bologna Dermatology 1773–1793. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012. Soyer HP, Rigel DS, Wurm EMT. Squamous cell carcinoma. In: Bologna Dermatology 1773–1793. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012.
8.
go back to reference Waal I van der. Mond en Kaakziekten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.CrossRef Waal I van der. Mond en Kaakziekten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.CrossRef
9.
go back to reference Kelleners-Smeets NWJ, Bekkenk MW, Haas ERM de. Huidkanker: van smeren tot snijden. Ned Tijdschrift Geneeskd. 2013;157:A5602. Kelleners-Smeets NWJ, Bekkenk MW, Haas ERM de. Huidkanker: van smeren tot snijden. Ned Tijdschrift Geneeskd. 2013;157:A5602.
Metagegevens
Titel
Het plaveiselcelcarcinoom en de voorstadia
Auteurs
Willem H. H. W. van den Berg
Liselore M. A. van den Berg
Publicatiedatum
11-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0214-6

Andere artikelen Uitgave 2/2017

Bijblijven 2/2017 Naar de uitgave

OriginalPaper

Teledermatologie