Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Uitgave 8/2014

Tijdschrift voor Urologie 8/2014

Het niet-spierinvasieve blaascarcinoom: een retrospectieve kwaliteitscontrolestudie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 8/2014
Auteurs:
drs. N.F. Casteleijn, drs. D.M. Hakvoort, H. Peper, prof. dr. J. van der Palen, dr. E.B. Cornel
Belangrijke opmerkingen
* drs. N.F. Casteleijn#, coassistent, afdeling Urologie, Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo; thans arts-onderzoeker, afdeling Nefrologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
drs. D.M. Hakvoort#, coassistent, afdeling Urologie, Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo; thans anios afdeling Interne Geneeskunde, Ziekenhuis Groep Twente, Almelo H. Peper, medewerker ok-complex, Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo
prof. dr. J. van der Palen, klinisch epidemioloog, afdeling Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Dataanalyse, Universiteit Twente, Enschede; Medische School Twente, Medisch Spectrum Twente, Enschede
dr. E.B. Cornel, uroloog, afdeling Urologie, Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo
# Beide auteurs hebben in gelijke mate aan dit artikel bijgedragen.

Samenvatting

Introductie

Er is weinig bekend over transurethrale resecties (TUR) voor niet-spierinvasieve blaascarcinomen (NMIBC) in niet-academische ziekenhuizen. Daarom is analyse van TUR bij NMIBC in een niet-academisch centrum van belang.

Methode

Patiënten met primair NMIBC, in de periode 2000-2010, zijn retrospectief geïncludeerd. Het diagnostisch en therapeutisch proces is geanalyseerd en vergeleken met de EORTC-risicotabellen.

Resultaten

In totaal werd bij 506 patiënten een primaire TUR-blaas uitgevoerd. Bij 95 (19%) patiënten bleek de primaire tumor reeds te zijn doorgegroeid tot in de detrusorspier. Bij vijf (1%) patiënten was er enkel sprake van carcinoom in situ (CIS) en bij twee patiënten was de stadiëring onduidelijk. 404 patiënten werden gediagnosticeerd met NMIBC: 71% pTa en 29% pT1. Het recidiefpercentage was niet afhankelijk van de operateur, post-TUR MMC, detrusorweefsel in het resectiepreparaat of de wachttijd. In ons cohort waren de recidiefpercentages na 1 jaar voor de EORTC-risicogroepen 0, 1-4 en 5-9 respectievelijk 14%, 19% en 16%, een significant lager recidiefpercentage voor de risicogroepen 1-4 en 5-9 in vergelijking met EORTC-recidiefpercentages.

Conclusie

Het recidiefpercentage in ons cohort was niet afhankelijk van de TUR-uitvoerende uroloog, post-TUR MMC, detrusorweefsel in het resectiepreparaat of de wachttijd. Ons recidiefpercentage na 1 jaar in de intermediaire EORTCrisicogroep was significant lager dan in de EORTC-risicotabellen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2014

Tijdschrift voor Urologie 8/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Editorial