Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Het Nederlandse voedingspeilingsysteem

(mei 2009)

Auteurs: Dr.Ir. M.C. Ocké, Dr.Ir. E.J. de Boer, Dr.Ir. C.T.M. van Rossum

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Van 1987 tot 1998 zijn er drie landelijke voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd. Daarna is het voedingspeilingsysteem vernieuwd. Het nieuwe systeem bestaat uit diverse modules van onderzoek naar de voedselconsumptie en vervolgonderzoek daarop. Sinds 2003 zijn drie modules volgens het nieuwe voedingspeilingsysteem geïmplementeerd. Ten eerste is dit de basisgegevensverzameling, een continue voedselconsumptiepeiling bij een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking tussen de 7 en 69 jaar (circa 1200 personen per jaar). Een pilot hiervoor onder jongvolwassenen is in 2003 uitgevoerd. Ten tweede is er een module van voedselconsumptiepeilingen onder specifieke groepen. In dit kader zijn in 2005-06 jonge kinderen onderzocht en wordt nu een peiling onder ouderen voorbereid. De derde module betreft voedingsstatusonderzoek naar het niveau van vitamines of mineralen in bloed of urine.
Door het voedingspeilingsysteem komt informatie beschikbaar over de consumptie van voedingsmiddelen en de daarmee samenhangende inneming van energie, voedingsstoffen en potentieel schadelijke stoffen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van de voedselconsumptiepeilingen en wordt aan de hand van enkele voorbeelden het gebruik van de gegevens toegelicht.
Literatuur
go back to reference Beemster CJM, Bouman M, Hulshof KFAM. Het samenstellen van een voedings­stoffenbestand specifiek gericht op het uitvoeren van trendanalyses op basis van voedselconsumptiepeilingen. TNO-rapport V98.803. Zeist, 1998. Beemster CJM, Bouman M, Hulshof KFAM. Het samenstellen van een voedings­stoffenbestand specifiek gericht op het uitvoeren van trendanalyses op basis van voedselconsumptiepeilingen. TNO-rapport V98.803. Zeist, 1998.
go back to reference Brussaard JH, Lowik MR, Steingrimsdottir L, Moller A, Kearney J, De Henauw S, e.a. A European food consumption survey method-conclusions and recommendations. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (suppl. 2): S89-94. Brussaard JH, Lowik MR, Steingrimsdottir L, Moller A, Kearney J, De Henauw S, e.a. A European food consumption survey method-conclusions and recommendations. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (suppl. 2): S89-94.
go back to reference Buurma-Rethans E, Fransen H, Ghameshlou Z, Jong N de. Een databestand voor supplementen; behoeftes en acties. Voeding Nu 2008; 10 (1): 21-24. Buurma-Rethans E, Fransen H, Ghameshlou Z, Jong N de. Een databestand voor supplementen; behoeftes en acties. Voeding Nu 2008; 10 (1): 21-24.
go back to reference Fransen HP, Waijers PMCM, Jansen EHJM, Ocké MC. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingsysteem. RIVM-rapport 35005002. Bilthoven: RIVM, 2005. Fransen HP, Waijers PMCM, Jansen EHJM, Ocké MC. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingsysteem. RIVM-rapport 35005002. Bilthoven: RIVM, 2005.
go back to reference Gezondheidsraad, commissie Trends voedselconsumptie. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie (publicatienr. 2002/12). Den Haag: Gezondheidsraad, 2002. Gezondheidsraad, commissie Trends voedselconsumptie. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie (publicatienr. 2002/12). Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.
go back to reference Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 (publicatienr. 2003/04). Den Haag: Gezondheidsraad, 2003. Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 (publicatienr. 2003/04). Den Haag: Gezondheidsraad, 2003.
go back to reference Hooven C van den, Fransen H, Jansen E, Ocké M. 24-uurs urine-excretie van natrium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM-briefrapport 350050004/2007. Bilthoven: RIVM, 2007. Hooven C van den, Fransen H, Jansen E, Ocké M. 24-uurs urine-excretie van natrium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM-briefrapport 350050004/2007. Bilthoven: RIVM, 2007.
go back to reference Hulshof K, Brussaard T, Brants H, e.a. EFCOSUM: European Food Consumption Survey Method. Naar meer eenheid in Europa bij voedselconsumptiebepalingen. Voeding Nu 2002; 4: 27-29. Hulshof K, Brussaard T, Brants H, e.a. EFCOSUM: European Food Consumption Survey Method. Naar meer eenheid in Europa bij voedselconsumptiebepalingen. Voeding Nu 2002; 4: 27-29.
go back to reference Institute of Medicine. Dietary reference intakes. Applications in dietary assessment. Washington DC: National Academy Press, 2000. Institute of Medicine. Dietary reference intakes. Applications in dietary assessment. Washington DC: National Academy Press, 2000.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gezonde Voeding van Begin tot Eind. Nota Voeding en Gezondheid. Den Haag, 2008. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gezonde Voeding van Begin tot Eind. Nota Voeding en Gezondheid. Den Haag, 2008.
go back to reference NEVO-tabel 2006: Nederlands Voedingsstoffenbestand 2006. Den Haag: Voedings­centrum/Stichting Nederlands Voedingsstoffenbestand, 2006. NEVO-tabel 2006: Nederlands Voedingsstoffenbestand 2006. Den Haag: Voedings­centrum/Stichting Nederlands Voedingsstoffenbestand, 2006.
go back to reference Ocké MC, Hulshof KFAM, Buurma-Rethans EJM, Rossum CTM van, Drijvers JJMM, Brants HAM, Jansen-van der Vliet M, Laan JD van der. Voedselconsumptiepei­ling 2003. Samenvatting werkwijze en evaluatie. RIVM-rapport 350030003. TNO-rapport V5999/01. Bilthoven: RIVM, 2004. Ocké MC, Hulshof KFAM, Buurma-Rethans EJM, Rossum CTM van, Drijvers JJMM, Brants HAM, Jansen-van der Vliet M, Laan JD van der. Voedselconsumptiepei­ling 2003. Samenvatting werkwijze en evaluatie. RIVM-rapport 350030003. TNO-rapport V5999/01. Bilthoven: RIVM, 2004.
go back to reference Ocké MC, Hulshof KFAM, Bakker MI, Stafleu A, Streppel MT. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem. RIVM-rapport 350050001. Bilthoven: RIVM, 2005. Ocké MC, Hulshof KFAM, Bakker MI, Stafleu A, Streppel MT. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem. RIVM-rapport 350050001. Bilthoven: RIVM, 2005.
go back to reference Ocké MC, Rossum CTM van, Fransen HP, Buurma-Rethans EJM, Boer EJ de, Brants HAM, Niekerk EM, Laan JD van der, Drijvers JJMM, Ghameshlou Z. Dutch National Food Consumption Survey – Young Children 2005/2006. RIVM-rapport 350030002. Bilthoven: RIVM, 2008. Ocké MC, Rossum CTM van, Fransen HP, Buurma-Rethans EJM, Boer EJ de, Brants HAM, Niekerk EM, Laan JD van der, Drijvers JJMM, Ghameshlou Z. Dutch National Food Consumption Survey – Young Children 2005/2006. RIVM-rapport 350030002. Bilthoven: RIVM, 2008.
go back to reference Slimani N, Ferrari P, Ocké M, Welch A, Boeing H, Liere M, e.a. Standardization of the 24-hour diet recall calibration method used in the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC): general concepts and preliminary results. Eur J Clin Nutr 2000; 54: 900-17. Slimani N, Ferrari P, Ocké M, Welch A, Boeing H, Liere M, e.a. Standardization of the 24-hour diet recall calibration method used in the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC): general concepts and preliminary results. Eur J Clin Nutr 2000; 54: 900-17.
go back to reference Voedingsraad. Mogelijkheden tot het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland. Een advies van de Voedingsraad. Voeding 1987; 48: 35-43. Voedingsraad. Mogelijkheden tot het opzetten van een voedingspeilingssysteem in Nederland. Een advies van de Voedingsraad. Voeding 1987; 48: 35-43.
go back to reference Wat eet Nederland? Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1987-1988. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1988. Wat eet Nederland? Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1987-1988. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1988.
go back to reference Wilson C, Fransen H, Ris C, Ocké M. 24-uurs urine-excretie van jodium. Voe­dingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM-briefrapport 350050005/2007. Bilthoven: RIVM, 2007. Wilson C, Fransen H, Ris C, Ocké M. 24-uurs urine-excretie van jodium. Voe­dingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM-briefrapport 350050005/2007. Bilthoven: RIVM, 2007.
go back to reference Wilson-van den Hooven C, Boer E de, Ocké M. EFCOVAL: European Food Consumption Validation. Validatie van een Europese voedselconsumptiemethode. Voeding Nu 2008; 10: 18-20. Wilson-van den Hooven C, Boer E de, Ocké M. EFCOVAL: European Food Consumption Validation. Validatie van een Europese voedselconsumptiemethode. Voeding Nu 2008; 10: 18-20.
go back to reference Zo eet Nederland 1992. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1992. Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1993 (bestelnr. 755). Zo eet Nederland 1992. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1992. Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1993 (bestelnr. 755).
go back to reference Zo eet Nederland. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum, 1998 (bestelnr. 757). Zo eet Nederland. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum, 1998 (bestelnr. 757).
Metagegevens
Titel
Het Nederlandse voedingspeilingsysteem
Auteurs
Dr.Ir. M.C. Ocké
Dr.Ir. E.J. de Boer
Dr.Ir. C.T.M. van Rossum
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_29