Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017

03-03-2017 | Redactioneel

Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2017: de professional maakt het verschil

Auteur: Dr. Thomas Plochg

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De noodzaak van investeren in gezondheid en preventie wordt steeds breder gedeeld en gedragen, en terecht. Bij ongewijzigd beleid stevenen we af op een gezondheidszorg …
  • waarvan de kosten volgens het CPB naar een maatschappelijk onaanvaardbaar niveau van 25–30% van het BNP zullen stijgen[1];
  • waarin er een vrijwel onoplosbare discrepantie zal ontstaan tussen de toenemende en veranderende zorgvraag (vergrijzing en complexe multiproblematiek) en krapte op de arbeidsmarkt;
  • waarin de sociaal-economische gezondheidsverschillen (nu al negentien jaar verschil in gezonde levensverwachting)[2] nog verder zullen stijgen.
Literatuur
1.
go back to reference Van Ewijk C, Van der Horst A, Besseling P. Toekomst voor de zorg. Den Haag: Centraal Planbureau; 2013. Van Ewijk C, Van der Horst A, Besseling P. Toekomst voor de zorg. Den Haag: Centraal Planbureau; 2013.
2.
go back to reference Bijl R. et al. De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015. Bijl R. et al. De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
3.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Perspectief op gezondheid 20/20. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2010. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Perspectief op gezondheid 20/20. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2010.
4.
go back to reference Polder J, Van der Lucht F, Kooiker S. De gezondheidsepidemie. Amsterdam: Reed Business; 2012. Polder J, Van der Lucht F, Kooiker S. De gezondheidsepidemie. Amsterdam: Reed Business; 2012.
5.
go back to reference Stronks K. Maatschappij als medicijn. Oratie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2007.CrossRef Stronks K. Maatschappij als medicijn. Oratie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2007.CrossRef
6.
go back to reference Ruwaard D. Van nazorg naar voorzorg. Oratie. Amsterdam: Universiteit Maastricht; 2012. Ruwaard D. Van nazorg naar voorzorg. Oratie. Amsterdam: Universiteit Maastricht; 2012.
7.
go back to reference Plochg T. Als je op tijd komt ben je nooit te laat. Utrecht: NPHF Federatie voor Gezondheid; 2014. Plochg T. Als je op tijd komt ben je nooit te laat. Utrecht: NPHF Federatie voor Gezondheid; 2014.
8.
go back to reference Kaljouw M, Van Vliet K. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de Contouren. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2015. Kaljouw M, Van Vliet K. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de Contouren. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2015.
9.
go back to reference Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2016. Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2016.
Metagegevens
Titel
Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2017: de professional maakt het verschil
Auteur
Dr. Thomas Plochg
Publicatiedatum
03-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0014-0

Andere artikelen Uitgave 1/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017 Naar de uitgave