Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010

01-10-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Het meten van samenwerking in de zorg voor COPD-patiënten

Auteurs: Anneke van Dijk-de Vries, Inge Duimel-Peeters, Jean Muris, Geertjan van Wesselings, George Beusmans, Bert Vrijhoef

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is effectieve multidisciplinaire samenwerking in een team van zorgverleners van belang. Samenwerking is echter een abstract begrip en een instrument om de samenwerking tussen zorgverleners te evalueren ontbreekt. Deze studie beschrijft de totstandkoming van een dergelijk meetinstrument op basis van het Integrated (Health Care) Team Effectiveness Model (ITEM). De studie is toegepast op geïntegreerde COPD-zorg volgens een keten-DBC. Het ITEM is allereerst in focusgroepinterviews vanuit de praktijk ingevuld door vertegenwoordigers van de kerndisciplines in COPD-zorg. Hieruit is een meetinstrument afgeleid. Deze ‘ITEM-checklist’ is een checklist bestaande uit 25 stellingen over samenwerking. Zorgverleners kunnen dit gebruiken als basis voor een teamevaluatiegesprek. Het instrument is ter member check voorgelegd aan huisartsen, COPD-praktijkondersteuners, longverpleegkundigen en een longarts en vervolgens uitgetest onder zes leden van een COPD-samenwerkingsverband. Op basis van een Principal Component Analysis zijn drie intern consistente (α = 0.76-0.81) componenten onderscheiden, die teruggrijpen op de ITEM-domeinen ‘teameffectiviteit’, ‘teamproces’ en ‘teamkenmerken’. De combinatie van het theoretische ITEM-model met input vanuit het werkveld blijkt zo een bruikbare manier om een gefundeerd en in de praktijk toepasbaar meetinstrument te ontwikkelen. Deze studie bespreekt aanknopingspunten voor verfijning van het instrument.
Literatuur
1.
go back to reference Van Eygen L, Sunaert P, Feyen L, Borgermans L, De Maeseneer J. Priorities for diabetes primary care in Europe. Prim Care Diabetes 2008;2:3-8. Van Eygen L, Sunaert P, Feyen L, Borgermans L, De Maeseneer J. Priorities for diabetes primary care in Europe. Prim Care Diabetes 2008;2:3-8.
2.
go back to reference Tedeschi P. Interdisciplinary collaboration within primary care teams. 2009 European Forum for Primary Care Position Paper - Second draft, 2009. Tedeschi P. Interdisciplinary collaboration within primary care teams. 2009 European Forum for Primary Care Position Paper - Second draft, 2009.
3.
go back to reference Bodenheimer T, Chen E, Bennett HD. Confronting the growing burden of chronic disease: can the U.S. health care workforce do the job? Health Affairs 2009;28:64-74. Bodenheimer T, Chen E, Bennett HD. Confronting the growing burden of chronic disease: can the U.S. health care workforce do the job? Health Affairs 2009;28:64-74.
4.
go back to reference Berendsen AJ. Samenwerking tussen huisarts en specialist - Wat vinden de patiënten en de dokters? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2009. Berendsen AJ. Samenwerking tussen huisarts en specialist - Wat vinden de patiënten en de dokters? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2009.
5.
go back to reference Jansen L. Collaborative and Interdisciplinary Health Care Teams: Ready or Not? J Prof Nurs 2008;24(4):218-27. Jansen L. Collaborative and Interdisciplinary Health Care Teams: Ready or Not? J Prof Nurs 2008;24(4):218-27.
6.
go back to reference VWS. Reactie NZa op 3 rapporten inzake huisartsenzorg en functionele bekostiging. Brief van dr. A. Klink aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 22 april 2009. Den Haag: Ministerie voor VWS, 2009. VWS. Reactie NZa op 3 rapporten inzake huisartsenzorg en functionele bekostiging. Brief van dr. A. Klink aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 22 april 2009. Den Haag: Ministerie voor VWS, 2009.
7.
go back to reference VWS. Integrale bekostiging chronische zieken: wat betekent het voor mij? Factsheet voor professionals. www.minvws.nl/Overig/pg/2009/factsheet-voor-professionals.asp (cited 14 December 2009) VWS. Integrale bekostiging chronische zieken: wat betekent het voor mij? Factsheet voor professionals. www.minvws.nl/Overig/pg/2009/factsheet-voor-professionals.asp (cited 14 December 2009)
8.
go back to reference Bodenheimer T, Wagner E, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic iIlness. JAMA 2002;288:1775-79. Bodenheimer T, Wagner E, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic iIlness. JAMA 2002;288:1775-79.
9.
go back to reference Lemieux-Charles L, McGuire W. What do we know about health care team effectiveness? A review of the literature. Med Care Res Rev 2006;63:263-300. Lemieux-Charles L, McGuire W. What do we know about health care team effectiveness? A review of the literature. Med Care Res Rev 2006;63:263-300.
10.
go back to reference Frederix M, Soomers F, Schulpen GJC, Duimel-Peeters I. Meer dan een pufje. Zuid-Limburg ontwikkelt eerstelijns keten-DBC COPD Med Contact 2008;7:297-99. Frederix M, Soomers F, Schulpen GJC, Duimel-Peeters I. Meer dan een pufje. Zuid-Limburg ontwikkelt eerstelijns keten-DBC COPD Med Contact 2008;7:297-99.
11.
go back to reference Regionale HuisartsenZorg Heuvelland. Protocol DBC COPD Maastricht / Heuvelland. Versie 3.0 – 01/10/2008. Maastricht: Stichting RHZ Heuvelland, 2008. Regionale HuisartsenZorg Heuvelland. Protocol DBC COPD Maastricht / Heuvelland. Versie 3.0 – 01/10/2008. Maastricht: Stichting RHZ Heuvelland, 2008.
12.
go back to reference Heinemann GD, Zeiss AM. Team performance in health care. Assessment and development. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002. Heinemann GD, Zeiss AM. Team performance in health care. Assessment and development. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002.
13.
go back to reference Singh AK, Muncherji N. Team effectiveness and its measurement: a framework. Global Business Rev 2007;8:119-33. Singh AK, Muncherji N. Team effectiveness and its measurement: a framework. Global Business Rev 2007;8:119-33.
14.
go back to reference Nassar-McMillan SC, Borders LD. Use of focus groups in survey item development. The Qualitative Report 2002;7(1). Nassar-McMillan SC, Borders LD. Use of focus groups in survey item development. The Qualitative Report 2002;7(1).
15.
go back to reference Bower P, Campbell S, Bojke C, Sibbald B. Team structure, team climate and the quality of care in primary care: an observational study. Qual Saf Health Care 2003;12:273-9. Bower P, Campbell S, Bojke C, Sibbald B. Team structure, team climate and the quality of care in primary care: an observational study. Qual Saf Health Care 2003;12:273-9.
16.
go back to reference Rabiee F. Focus-group interview and data analysis. Proc Nutr Soc. 2004;63:655-60. Rabiee F. Focus-group interview and data analysis. Proc Nutr Soc. 2004;63:655-60.
17.
go back to reference Froman RD. Elements to consider in planning the use of factor analysis. Southern online J Nursing Res 2001;5(2):1-22. Froman RD. Elements to consider in planning the use of factor analysis. Southern online J Nursing Res 2001;5(2):1-22.
18.
go back to reference Lance CE, Butts MM, Michels LC. The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say? Organ Res Methods 2006;9(2):202-20. Lance CE, Butts MM, Michels LC. The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say? Organ Res Methods 2006;9(2):202-20.
19.
go back to reference Bonomi AE, Wagner EH, Glasgow RE, VonKorff M. Assessment of Chronic Illness Care (ACIC): A Practical Tool to Measure Quality Improvement. Health Serv Res 2002;37:791-820. Bonomi AE, Wagner EH, Glasgow RE, VonKorff M. Assessment of Chronic Illness Care (ACIC): A Practical Tool to Measure Quality Improvement. Health Serv Res 2002;37:791-820.
20.
go back to reference Nederlandse Diabetes Federatie. NDF Zorgstandaard. Transparantie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie, 2007. Nederlandse Diabetes Federatie. NDF Zorgstandaard. Transparantie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie, 2007.
21.
go back to reference Platform Vitale Vaten. Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten. Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten). Juni 2009. Platform Vitale Vaten. Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten. Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten). Juni 2009.
22.
go back to reference Langford AT, Sawyer DR, Gioimo S, Brownson CA, O’Toole ML. Patient-centered goal setting as a tool to improve diabetes self-management. Diabetes Educator 2007;33(Suppl 6):139S-44S. Langford AT, Sawyer DR, Gioimo S, Brownson CA, O’Toole ML. Patient-centered goal setting as a tool to improve diabetes self-management. Diabetes Educator 2007;33(Suppl 6):139S-44S.
Metagegevens
Titel
Het meten van samenwerking in de zorg voor COPD-patiënten
Auteurs
Anneke van Dijk-de Vries
Inge Duimel-Peeters
Jean Muris
Geertjan van Wesselings
George Beusmans
Bert Vrijhoef
Publicatiedatum
01-10-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089658

Andere artikelen Uitgave 7/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2010 Naar de uitgave